Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

News from The Echo

Ekot - tisdag 15 september 2020

The echo's great daily news casts. News and immersion – from Sweden and the world. Publisher: Klas Wolf-Watz

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 8,83 %

This evening, israel and the Gulf states signed the United Arab Emirates and Bahrain under an agreement on the normalisation of relations between the countries. The historic agreement was signed at 1 ceremony outside the White House and President Donald Trump said it is a major step toward peace and prosperity in the region and was heard after now during imperial courses. Horse girl after decades up to the vision can stain in the ground to the day and we now with cunning. In pomp and circumstance, President Donald Trump showed Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and the United Arab Emirates and Bahraini foreign ministers. Up the signed documents for the tv cameras. It is the historic agreement between Israel and the Gulf states to normalize relations is the first such agreement between an Arab country and Israel in 26 years. In the past, only Jordan and Egypt had diplomatic relations with Israel. In concrete terms, this means, among other things, that embassies and ambassadors are now being installed in their respective countries, and according to President trump, another 5 or 6 Arab countries are next in line to sign similar agreements with Israel for President Donald Trump, who mediated the agreement together with his advisers. Among other person made kushner is signing a foreign policy success. With less than 50 days to go until the presidential election in November. However, i believe that the agreement cannot be described as a peace agreement. The Trump administration is portraying it as being because Israel and the two Gulf states have not been at war, and some stress that the three countries are already united in the fight against the common enemy iran. Peace in the Middle East is usually defined as a peace agreement between Israel and Palestine, but the Palestinians now say that the agreement between the Gulf states and Israel is a dark day for the Arab world by the Palestinian Prime Minister about the ceremony at the White House. Cecilia was in washington more about this in studio one. This evening the restraining order in the country's nursing homes will be removed. October 1 st is the government's decision today. Johan Karlsson is Director General of the Public Health Agency. This assessment takes place against the background that the special residents have improved their working methods and procedures to prevent the spread of infection. The fact that knowledge about walking at 19 has increased and that the spread of infection has thus decreased sharply. In accordance with the Public Health Agency and the National Board of Health and Welfare's assessment, the government decided today to lift the restraining order from 1 October, but to reopen the country's nursing homes for visits involves certain risks and a responsibility for the elderly and their relatives. This is what Social Affairs Minister Lena Hallengren says, and I would therefore like to underline the importance of each of us taking this responsibility. For example, it is a question of not making visits if we have symptoms so that the spread of infection will not take off again when the visitor gets started. Is the Public Health Agency preparing recommendations for how the visits should be carried out and the National Board of Health and Welfare has developed regulations with binding rules that nursing homes must follow. These include the fact that relatives must be able to wash their hands before they meet their elderly in special accommodations and that the activities should carry out risk analyses. Reporters maja lagerkrans and jenny hellström. I will therefore receive visits again up to 90000 elderly people in the country's accommodation. It was met with joy together with, among other things, from berit who lives in tågsjö jämtland who has her husband in a nursing home. Hmm. Lies maybe that you get to get there and every gene nen a giant hug and say that now it starts it is you and me again. Gudrun gustafsson and gunbritt o dell in trelleborg. I have longed to meet his children and grandchildren wonderfully. We can't be better off here. Yes you the same it is wonderful and get to meet in person. We've missed it's a lot. The decision also came as a happy surprise for sonja who is 96 years old and lives for a year. Nursing home in kristianstad now makes me happy if you say that sd so then should sell sing and tralla. But there is also concern that the middle will increase again. Christina tallberg is president of the association pro. It comes with certain rules that not everyone rushes to all residents now october 1 so that it becomes overcrowded so to speak, but for the absolute majority of the elderly, for example, the 246000 who live at home with home care. Is the public health agency's recommendations on self and isolation remain. There has been no restraining order, but if you lift the restraining order

Audio

Keyphrases

Transcription

Sentiment: 51,23 %

I kväll skrev israel och gulfstaterna förenade arabemiraten och bahrain under ett avtal om normalisering av relationerna mellan länderna. Den historiska överenskommelsen undertecknades vid 1 ceremoni utanför vita huset och president donald trump sa att det är ett stort steg mot fred och välstånd i regionen och hördes efter nu under kejsar kurser. Hästtjej efter decades upp till visionen kan fläck i mark till dan och vi nu med list. Under pompa och ståt visade president donald trump israels premiärminister benjamin netanyahu och förenade arabemiraten och bahrain s utrikesministrar. Upp dom underskrivna dokumenten för tv kamerorna. Det är historiska avtalet mellan israel och gulfstaterna om att normalisera relationerna är den första överenskommelsen av det slaget mellan ett arabland och israel på 26 år. Tidigare är det bara jordanien och egypten som haft diplomatiska förbindelser med israel. Rent konkret innebär det bland annat att ambassader och ambassadörer nu installeras i respektive land och enligt president trump står ytterligare 5 eller 6 arabländer på tur att signera liknande avtal med israel för donald trump, som medlat fram avtalet tillsammans med sina rådgivare. Bland andra personen gjorde kushner är undertecknandet en utrikespolitisk framgång. Med mindre än 50 dagar kvar till presidentvalet i november. Menar dock att överenskommelsen inte kan beskrivas som det är fredsavtal. Trumpadministrationen utmålar det som eftersom israel och dom 2 gulfstater har inte legat i krig och en del understryker att de 3 länderna sedan tidigare står enade i kampen mot den gemensamma fienden iran. Fred i mellanöstern brukar annars definieras som ett fredsavtal mellan israel och palestina, men där säger palestinierna nu att avtalet mellan gulfstaterna och israel ett svek en mörk dag för arabvärldens av palestiniernas premiärminister om ceremonin i vita huset. Cecilia var i washington mer om det här i studio ett. I kväll besöksförbudet på landets äldreboenden tas bort. Den 1 oktober är det beslutade regeringen idag. Johan karlsson är generaldirektör på folkhälsomyndigheten. Den här bedömningen sker mot bakgrund att dom särskilda boende har förbättrat sitt arbetssätt och rutiner för att förhindra smittspridning. Att kunskapen om går vid 19 har ökat och att smittspridning alltså har minskat kraftigt. I enlighet med folkhälsomyndigheten och socialstyrelsens bedömning så beslutade alltså regeringen i dag att upphäva besöksförbudet från den 1 oktober, men att återigen öppna landets äldreboenden för besök innebär vissa risker och ett ansvar för de äldre och deras anhöriga. Det säger socialminister lena hallengren och jag vill därför understryka betydelsen av att var och en av oss ta detta ansvar. Det handlar till exempel om att inte göra besök om vi har symtom för att smittspridningen inte ska ta fart igen när besökaren kommer igång. Håller folkhälsomyndigheten på att ta fram rekommendationer för hur besöken ska gå till och socialstyrelsen har tagit fram föreskrifter med bindande regler som äldreboende måste följa. Det handlar bland annat om att anhöriga måste kunna tvätta händerna innan de träffar sina äldre på särskilda boenden och att verksamheterna ska göra riskanalyser. Reportrar maja lagerkrans och jenny hellström. Jag upp emot 90000 äldre på landets boenden kommer alltså få ta emot besök igen. Det bemöttes med glädje ihop med bland annat från berit som bor i tågsjö jämtland som har sin man på ett äldreboende. Hmm. Ligger kanske att man får komma dit och varje gennen en jätte kram och säga att nu börjar är det du och jag igen. Gudrun gustafsson och gunbritt o dell i trelleborg. Jag har längtat efter att få träffa sina barn å barnbarn underbart. Vi kan inte få det bättre här. Ja dig samma det är underbart och få träffa personligen. Vi har saknat det är mycket. Beslutet kom också som en glad överraskning för sonja som är 96 år och bor på ett år. Äldreboende i kristianstad nu gör mig glad om du säger att sd så då ska sälja sjunga och tralla. Men det finns också en oro för att mitten ska öka igen. Christina tallberg är ordförande för intresseorganisationen pro. Det kommer väl med vissa regler som inte alla rusar till till alla boende nu den 1 oktober så att det blir överfullt så att säga, men för den absoluta majoriteten av dom äldre, till exempel dom 246000 som bor hemma med hemtjänst. Ligger folkhälsomyndighetens rekommendationer om själv och isolering kvar. Det har inte funnits något besöksförbud, men häver man besöksförbudet så börjar man ju naturligtvis också kunna ha kontakt med anhöriga som har hemtjänst. Det tycker jag är rimligt, men det ska ju vara en ansvar och försiktighet, sa greger bengtsson, samordnare för äldreomsorgen på shr. Från och med torsdag kommer det vara obligatoriskt med munskydd under restaurangbesök i köpenhamnsområdet. Stående gäster och alla restauranger och barer. Det måste stängas senast klockan 10 på kvällen. Idag inleddes rättegången mot den man som åtalats för det uppmärksammade dubbelmordet i linköping 2004. I tingsrätten började åklagaren britt louise viklund med att visa bilder på de 2 offren, en åttaårig pojke och en 56 årig kvinna. Ja, fick bara bli 8 år gammal och hon blev äldre, men hon fick inte heller leva ut sitt liv om hon inte hade blivit attackerad den här dagen. 2004 hade hon mycket väl kunnat vara i livet och njuta av sitt liv tillsammans med sin familj. Den misstänkte 37 åringen som greps i juni och erkänt dubbelmordet, tittade ner i bordet framför sig under hela dagens förhandling. Han mumlade ofta tyst för sig själv och visade inga känslor uttryck. Enligt en rättspsykiatrisk undersökning led av en allvarlig psykisk störning vid tiden för brottet 2004 och gör det ännu idag. Därför bör hon inte dömas för mord utan för dråp, sa hans advokat johan ritzer idag. I det här fallet så var ju min klient. Styrd av väldigt påträngande tvångstankar. Det är tillräckligt många omständigheter i det här fallet att jag tycker att den frågan ska prövas i rättssalen. I dag vittnade den mördade kvinnans man om den aktuella morgonen. Hon var glad som en lärka minns mannen eftersom dom skulle fira deras dotters förlovning på lördagen. Enligt polisutredningen fanns ingen koppling mellan kvinnan och den nu åtalade 37 åriga mannen. Det fanns inte heller någon känd koppling mellan mannen och den åttaårige pojken. Pojkens familj företräds av advokat elisabeth massi fritz och hon berättade i rätten om den aktuella morgonen 2004. För ovanlighetens skull gick åt åringen själv till skolan. Några minuter efter honom kom hans storasyster gående samma väg och när hon är på väg till skolan så möter hon poliser, ambulans och hon möter brottsplatsen helt avspärrad och hon tycker sig se sin lillebrors skor men slår ifrån sig den här tanken. Än idag är familjen mycket starkt påverkad av händelsen, berättade mamma gråtandes via tingsrättens tolk. Det finns inte mycket att säga. Det här är förstört vårt liv. Allihopa. Reporter, simon andren, migrationskommitt n föreslår i dag tillfälliga uppehållstillstånd ska gälla för den som söker skydd i sverige och att den som vill ta hit sina anhöriga måste kunna försörja dem. Förslagen lämnades över till justitieminister morgan johansson i dag. Han säger att det nu blir regeringsförhandlingar om hela eller bara delar av utredningen på oss socialdemokrater är. Jan johansson, det är klart vi kommer ha en dialog II, regeringen kring kring hur vi ska hantera beredning att migrations utredningen har diskuterat igenom en lång rad olika frågor från olika partier. Men ordförande thomas rol n förklarade att mycket sorterats bort och att det finns kvar i 26 delar som svarar mot vad regeringen beställt. Det finns majoritet i riksdagen för alla förslagen, men det är olika partier som bildar majoriteterna. Frågan är därför hur dom 2 partierna i regeringen ska lyckas enas om vilka delar som ska skickas ut på remiss. Miljöpartiet har tidigare hävdat att det ska ske en sån här diskussion och nu bekräftar alltså justitieminister morgan johansson. Det är så, ska vi göra en bedömning av dom här förslagen, men jag ser ju att det finns ett stöd i riksdagen för och vilket är en bra utgångspunkt. Dom förslag som socialdemokraterna och miljöpartiet kan enas som skickas ut på remiss inom kort. Sen återkommer berörda myndigheter och intressenter med svar därefter så skriver regeringen en lagrådsremiss och sen en proposition till riksdagen och beslut måste tas senast i vår. För den 20 juli ska en ny migrationslagar vara på plats. Bland förslagen finns bland annat att det ska vara tillfälligt uppehållstillstånd som ges till flyktingar, att försörjningskrav ska gälla för återförening av familjer och språkkrav. Reportrar erik ridderstolpe och ci holmgren så vädret i morgon onsdag får götaland och svealand sol varvat med moln till eftermiddagen, eventuellt någon skur norrland för regn men på eftermiddagen en del solglimtar i väst temperatur från i götaland, omkring 20 grader till de nordligaste norrland, 5 till 10 grader. Blåsigt med nord eller nordvästlig vind? Och det här? Det var ekot med cecilia carey och producent tillbaka, katarina hej.

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Keyphrases