Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

Lunch ekot: news, economy and sports

Ekot - tisdag 15 september 2020

The echo's great daily news casts. News and immersion – from Sweden and the world. Publisher: Klas Wolf-Watz

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 0,00 %

And here is the lunch ekot, 16 years after the double murder in Linköping today began the trial a coronal billion to the school. The Liberals present the education budget we see that the corona has affected the school very much and so we have that Germany wants to take in more refugees after the fire on lesbos. That's our headlines this Tuesday. My name is Angela we see where yes, in Linköping District Court began today the trial. After that are very high-profile cm. Demolished the deed 16 years ago when an eight-year-old boy and a 56-year-old woman were killed the present 37 year old man on trial, was found with the help of a genealogy cray ister and in the district court there is our reporter lisen elowson posting, what has been said this morning? Yes, here in court we have heard prosecutor Britt louise viklund claims and the statement of facts she wants to see the 37 year old man guilty of the two murders on. How the act should be done and what damage the victims received and the evidence then that exists, among other things, dna from the murder weapon and the offender's cap that was found in connection with the murder scene. And the prosecutor has also described how the double murder here in Linköping not only affects the victims' relatives but an entire city should hear. What i say is also about this trial, not only about the deceased their families but also all their other relationships. Schoolmates. Co-workers and really the whole of Linköping for these crimes have been a trauma for the whole of Linköping during these almost 16 years that have passed. Yes and then I have then the prosecutor Britt louise viklund heard about relatives of the victims and asked them questions about them. None of them have had any relationship with the 37-year-old offender or known him before, which they have responded to that they have not had then and then we have heard the accused 37 year old's lawyer who has responded to the man's attitude to the crime. He admits the deed, but now he's touching. Yes, it is so that you look at the deed as such so you should of course take in all the circumstances. According to practice and a circumstance that could cause this to be manslaughter. It is precisely that my client was severely mentally disturbed at the time and that he had greatly reduced ability to control his actions. There are other circumstances that also have to do with it, but I will come back to that in my reflection. You said attorney Johan Ritzer. Yes, Lisen II, 16, was on the search for the perpetrator. Now this trial is being held. End what feelings does it arouse in Linköping? Of course this arouses a lot of emotions. Many have fully this case in these years that have passed they have wondered. They have sought explanations, engaged, left tips so that there are many who think it's nice today now that it can then be a closure, it is noticeable into the courtroom as well. In the courtroom, it's mostly the media that sits on hearing the place, but there's a lot of emotion here too. The families of the victims who sit this and have this horrible incident repeated for themselves. Thank you for the lisen elofsson posting with from the district court in Linköping and there will of course be more from this trial in later broadcasts. Two men who were acquitted by the district court of the high-profile murder of an 18-year-old woman in the Stockholm suburb of Råcksta. Last August, the Court of Appeal is now sentenced to 16 and 12 years in prison respectively. The woman was shot with automatic weapons through an apartment window, but according to the prosecutor was not the target of the shots. One man is convicted of accessory to murder and the other is convicted of accessory to attempted murder. One of the men is also convicted of accessory to attempted murder. Another case in the neck in September 2019. Today, the Liberals presented the education efforts in the budget for next year that will be presented in full next week. The school receives a contribution of 1.6 billion, of which one billion will go to various temporary efforts to compensate for the knowledge spigot that the coronary panther mine brought with it. That's what the Liberal party leader nyamko sabuni says. Many children have been kept at home many teachers and done what they can to both teach those who were in school. But. Also those who were at home in via distance and then we know that all children have not been able to keep up with the teaching that we see an increased knowledge gap, but we also see increased knowledge gap between those who come from resourceful families in relation to those who come from socio-economically weaker families so that this billion is of course to close this gap , but also

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Transcription

Sentiment: 51,14 %

Och här är lunchekot, 16 år efter dubbelmordet i linköping idag började rättegången en korona miljard till skolan. Liberalerna presenterar utbildnings budget vi ser att korona har påverkat skolan väldigt mycket och så har vi att tyskland vill ta emot fler flyktingar efter branden på lesbos. Det är våra rubriker denna tisdag. Jag heter angela vi se där ja, i linköpings tingsrätt inleddes i dag rättegången. Efter det är mycket uppmärksammade cm. Riv dådet för 16 år sedan då en åttaårig pojke och en 56 årig kvinnan dödades den i dag 37 årige man som står inför rätta, hittades med hjälp av ett släktforskning cray ister och i tingsrätten finns vår reporter lisen elowson posting, vad har sagts under förmiddagen? Ja, här i rätten så har vi hört åklagare britt louise viklund yrkanden och sakframställan hon vill se den 37 åriga mannen skyldig till de 2 morden på. Hur gärningen ska gå till och vilka skador som offren fått och den bevisning då som finns bland annat dna från mordvapnet och gärningsmannens mössa som hittades i anslutning till mordplatsen. Och åklagaren har också förrätten beskrivit hur dubbelmordet här i linköping inte bara påverkar offrens anhöriga utom en hel stad ska höra. Vad säger det handlar också menar jag den här rättegången, inte bara om dom avlidna deras familjer utan även alla deras andra relationer. Skolkamrater. Arbetskamrater och egentligen hela linköping för de här brotten har ju varit ett trauma för hela linköping under dom här nästan 16 åren som har gått. Ja och sen så har jag då åklagaren britt louise viklund hört om anhöriga till offren och ställt frågor till dom om dom. Någon av dom har haft någon relation till den 37 årige gärningsmannen eller känt honom sedan tidigare, vilket dom har svarat på att dom inte har haft då och sen har vi hört den åtalade 37 åringens advokat som har svarat på mannens inställning till brottet. Han erkänner gärningen, men nu rör. Ja, det är ju så att man tittar på gärningen som sådan så ska man ju ta in alla omständigheter. Enligt praxis och en omständighet som kan göra att det här blir dråp. Det är just att min klient var allvarligt psykiskt störd vid tillfället och att han hade starkt nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande. Det finns andra omständigheter också som har med det att göra, men det kommer jag återkomma till i min fundering. Du sa advokat johan ritzer. Ja, lisen II, 16 år, pågick ju sökandet efter gärningsmannen. Nu hålls den här rättegången till. Slut vilka känslor väcker det i linköping? Det är klart att det här väcker ju väldigt mycket känslor. Många har fullt här fallet under dom här åren som har gått dom har undrat. Dom har sökt förklaringar, engagerat sig, lämnat tips så att det är många som tycker att det är skönt idag nu när det kan då bli ett avslut märks det in i rättssalen också. I rättssalen är det mest media som sitter på att höra plats, men det är ju mycket känslor så klart här med. De anhöriga till offren som som sitter det här och få den här hemska händelsen upprepas för sig. Tack för det lisen elofsson posting med från tingsrätten i linköping och det blir förstås mer från den här rättegången i senare sändningar. 2 män som friades av tingsrätten från det uppmärksammade mordet på en 18 årig kvinna i stockholmsförorten råcksta. I augusti i fjol döms nu av hovrätten till 16 respektive 12 års fängelse. Kvinnan sköts med automatvapen genom ett lägenhetsfönster, men var enligt åklagaren inte måltavla för skotten. Den ena mannen döms för medhjälp till mord och den andra döms för medhjälp till försök till mord. En av männen döms också för medhjälp till försök till mord. Annat fall i nacka i september 2019. Idag presenterade liberalerna utbildnings satsningarna i den budget för nästa år som presenteras i sin helhet i nästa vecka. Skolan får ett tillskott på 1,6 miljarder, varav en miljard ska gå till olika tillfälliga insatser för att kompensera för de kunskaps tapp som korona panther mina fått med sig. Det säger liberalernas partiledare nyamko sabuni. Många barn har hållits hemma många lärare och gjort vad dom kan för att både undervisa dem som fanns i skolan. Men. Också dom som fanns hemma i via distans och då vet vi att alla barn har inte kunnat hänga med i undervisningen som vi ser ett ökat kunskap stapp, men vi ser också ökad kunskap gap mellan de som kommer från resursstarka familjer i förhållande till dom som kommer från socioekonomiskt svagare familjer så att den här miljarden är ju till för att täppa till det här gapet, men också att ta igen det tappet som korona orsakat en korona miljard, alltså till skolan. Totalt innehåller budgeten för nästa år 1,6 miljarder extra till skolan. Inriktningen ska vara mer lärarledd undervisning för eleverna och fler behöriga lärare, enligt nyamko sabuni. Konkret handlar det bland annat om mer pengar till lovskola och läxhjälp, fler möjligheter till fortbildning för att bli behöriga, lärare och mer undervisningstid. Men det behöver inte handla om att behöriga lärare ska stå för undervisningen. Det kan vara studenter eller personer med andra yrken som hjälper till i skolan med exempelvis läxhjälp. Och för nästa år behövs hjälpen akut just kommande år. Nästa år så handlar det om att låt fler barn var kvar i skolan och få stöd och hjälp av ämnes kunniga eller yrkeskunniga personer. Liberalerna presenterade också idag 3,6 miljarder kronor som ska gå till forskning nästa år. Det handlar både om grundforskning och mer spets inriktad forskning. Framtiden hänger på detta enligt nyamko sabuni. Vi behöver forska mer kring mediciner, inte minst hmm hmm, antibiotikaresistensen, vi måste ju hitta ny. Ge antibiotika för framtiden och så har vi klimatkrisen så att det är mycket vi behöver göra för att säkra överlevnad och mänskligheten helt enkelt. Och reporter var ci holmgren utrikes nu den ryske oppositionspolitikern aleksej navalny har publicerat en bild på sig själv på instagram från sjukhuset i berlin där han vårdats för misstänkt förgiftning. Han sitter själv i sängen, uppger omgiven av sin familj och skriver att han nu kan andas på egen hand sedan. Går när vann ni försattes i medicinsk koma efter den misstänkta förgiftningen med norwich och under en resa i ryssland för en knapp månad sen. Tyskland planerar att ta emot ytterligare 1500 flyktingar och migranter från grekland där ju lägret moria på lesbos totalförstördes i en brand i förra veckan. Det här uppger den tyska tv kanalen kanalen vält på skansen angela merkel och en minister hans johansson. Jag har ständigt societies. Hon är inte första autonomin förbundskansler. Merkel och inrikesminister ch för har enats om att tyskland ska ta emot 1500 flyktingar och migranter. Från de grekiska öarna, uppger tv kanalen. Det handlar i första hand om barnfamiljer och enligt A b om personer som redan har fått en flyktingstatus. Detta är alltså utöver de cirka 150 minderåriga barn utan föräldrar som tyskland redan tidigare har sagt sig välkomna från lesbos. Efter att lägret mår. Jag där brann ner i förra veckan tv kanalen väldigt understryker att regeringskoalitionen först ska säga ja och att det är oklart om merkel och seehofer tänker sig detta på egen hand. Eller om dom har vi talat andra eu länder för att medverka i denna evakuering i stället spela en gång. Den har se upp. För mig var det oerhört ont i sin europeiska nappade apples parten hittills är det inte känt om barnfamiljerna som tyskland är berett att ta emot levde i lägret moria 12000 till 13000 flyktingar och migranter. Det blev utan tak över huvudet när lägret brann ner. Ett nytt tältläger byggs nu raskt upp vita tält på rad i en bukt mot havet, men än har bara 800 personer får plats där och det kommer bara att rymma. 3000 personer för 9 till 10000 i boendet fortfarande oklart många av migranterna motsätter sig också att flytta in i det nya lägret, rädda för att bli inlåsta. Grekland har hittills sagt nej till att låta andra än dom ensamma. Minderåriga flyttas från lesbos. Branden var anlagd. Tror regeringen och det ska inte löna sig att bränna ner läger, menar man en evakuering riskerar att locka fler till grekland befarar regeringen alice petr n, migrations korrespondent. Det här är piet, vi sänder lunchekot och klockan är snart 20. I ett om en liten stund ska det handla om hms miljardvinst. Varför går det så bra för klädföretaget mitt i corona krisen? Men nu närmast så ska vi till libyen. Där har regeringen i öster som inte är erkänd av omvärlden, lämnat in sin avskedsansökan efter omfattande folkliga protester. Regeringen, som stöds av krigsherren khalifa haftar, har bland annat fått se hur. Upprepade folkmassor har satt eld på en parlamentsbyggnad. Det har varit sällsynt med folkliga demonstrationer i östra libyen i de områden som kontrolleras av krigsherren själv för haftar och den så kallade östra regeringen. Men den senaste veckan har tusentals människor tagit sig ut på gatorna i flera städer för att protestera mot de allt mer tålamodsprövande livsvillkoren, särskilt om ständiga elavbrotten, omfattande korruption men också en vattenförsörjning som inte fungerar, bristfällig vård och alltmer pressad ekonomisk situation. I ett land med potential att vara ett av afrikas rikaste med sina enorma oljereserver. Sammandrabbningarna mellan demonstranter och den östra regeringens säkerhetsstyrkor var tidvis våldsamma. Skarp ammunition har skjutit mot folkmassor och uppretade demonstranter satt i helgen eld på parlamentet i bagaget i libyens näst största stad, ofta kallade revolutionens vagga efter dess betydelse. 2011 trycket ledde till att premiärministern i den östra regeringen hade alfa. Ni lämnade in sin avskedsansökan den ännu varken beviljad eller behandlad och någon ny premiärminister och inte utsätts libyen har ju 2 rivaliserande regeringar än baserad i öster som har stöd av bland annat krig. Så är det själv har haft där och länder som ryssland förenade arabemiraten och egypten samt fn jag en regering i tripoli som bland annat stöds av turkiet. Tanken är att ryssland och turkiet i veckan ska träffas för att diskutera en fortsättning på den tidigare vapen. Vila och för att komma framåt i en hittills hopplöst fredsprocess i libyen. Johan mathias sommarström mellanösternkorrespondent så ska det handla om klädföretaget H m som går med vinst trots korona krisen. Enligt preliminära siffror för det senaste kvartalet så blev vinsten före skatt ungefär 2 miljarder kronor ska höra esbjörn lundevall, som är aktiestrateg på sb försäljningen, är ungefär som väntat och naturligtvis fortsatt påverkad. Kakorna och resultatet är ju också då påverkas utav krisen, men väsentligt bättre än förväntat. Det är ju starkt presterat. Klädkedjan HM vänder nu förlust till vinst under korona krisen under företagets andra kvartal i det brutna räkenskapsåret som slutade i maj så blev det en miljardförlust. Men i dag så meddelar H m att kvartalet som avslutades i augusti istället innebär en miljardvinst. Vinsten före skatt landade på cirka 2 miljarder kronor, enligt preliminära siffror. I ett pressmeddelande så skriver HM att uppskatta de kollektioner å kraftfulla åtgärder gör att företaget återhämtar sig bättre än väntat. Det handlar om bättre lönsamhet, drivet av en lägre andel rea, försäljningar som man får full pris på produkten när man säljer och fortsatt mycket god kostnadskontroll. Försäljningen under det senaste kvartalet som slutade i augusti minskade med 16% i lokala valutor jämfört med motsvarande period ett år tidigare. I början av det kvartalet så var cirka 900. Utav koncernens drygt 5000 butiker tillfälligt stängda vid kvartalets utgång, alltså i slutet på augusti var antalet tillfälligt stängda butiker nere på drygt 200. Esbjörn lundevall är aktiestrateg på banken SEB. Naturligtvis att de fortsatt har vissa problem med att folk är är nervösa, besöka butikerna. En reporter var victor jensen och det går bra för HMS aktie också. Den är upp 12%. Såhär långt och nu vänder jag mig till vår ekonomi. Kommentator christian åström, hmm. Försäljningen påverkas av korona krisen, men ändå har H m vänt miljardförlust till miljardvinst, hmm? Hur ska man tolka nedgången i försäljningen? Är det bara korona krisens fel? Ja, det är ju utvecklas så men sen är ju frågan ifall för det här försäljningstappet och det ska tilläggas som vi hörde i inslaget. Det har hänt saker i bolaget och som man har fått ner kostnaderna, vilket är då förklaringen till att man kan då? Visa vinst i dag och sen är ju frågan också, hur mycket stöd har de fått från olika länder i form av bidrag som i sverige? Permittering, stöd, omsättning, stöd med mera? Det får vi väl vänta med till den 1 oktober. Får reda på när vi dom presenterar hela resultatet. Men ja, försäljningstappet cirka 19% jämfört med göteborg på den generell minskade försäljningen. Men frågan är väl pandemin är över hmm? Kommer då försäljningen att återhämta sig eller har en strukturell förändring skett så vi vet om att försäljningen på nätet har ökat kraftigt. Har tappat marknadsandelar och förlorat gentemot renodlade e handlare, även om hon nu har en egen e handel. Men den är inte så pass stor i förhållande till dess stora butik för försäljning så att det kompenserar ja, då är ju frågan frågan också, hur ser vägen framåt ut för HM? Är det nätet är det butiker, vad kommer att hända? Ja, det finns ju många stora utmaningar, desto pandemin som vi hörde nu är det 200 butiker som är stängda lokala utbrott kanske blir fler som måste stängas, men om vi de stora branscherna i branschen, stora frågorna i branschen. Hållbarhetsfrågorna, val av material, återvinningsgrad, vatten och klimatavtryck i produktionen, arbetsvillkor, löner med mera. Som sagt, dom är generella för klädbranschen, men i en större utsträckning mycket mer betydelsefulla för en aktör som HM eftersom HM, ett av världens det andra största bolaget i världen inom klädbranschen och därför granskas dom. Så det är alltså hmm. Man kan säga att att det är en opinions fråga. Kunder agerar och reagerar och agerar så därför det på. Ja, hmm. Mycket kort om det går hmm också om den globala handelspolitiken för den ändras ju också mycket just nu. Hur påverkas HM? Ja, hej då befinner sig mitt i den eftersom man har till exempel produktion i kina. Hmm, i framöver går det att sälja kläder tillverkade i kina, i usa till exempel? Hmm, vi har en politisering av världshandeln. Hot, hmm. Ökade tullar och höjda tullar och hot om höjda tullar. Hmm, hur fungerar han? En affärsmodell där man producerar i lågprisländer så att säga och sen säljer stora delar av världen är den är dom här leverantörskedjor hållbara för även framöver stora framtidsfrågor. Tack kristian åström är cookies ekonomi kommentator. KP över till marknadsnoteringar stockholmsbörsen så här långt upp 1,1%, london upp 0,7 och frankfurt upp 0,2%. En dollar kostar 8 kronor, 74 öre än euro, 10 kronor och 39 öre. Gör tvärt ämnes byte i alingsås började i dag rättegången mot en man i västsverige som bland annat ska ha sålt puma klor ett björn kranium och stora mängder örn fjädrar på nätet. Enligt miljöåklagare christer jarlås så är det här ett av de största fallen i sitt slag. Det är ju klart ett av de största och det det största som avser försäljning på det här sättet. Det finns inget större. Mannen, som är i 50 årsåldern, står åtalad för grovt artskyddsbrott och smuggling. Enligt åtalet så har han utan tillstånd och under flera års tid sålt och försökt sälja djur och djurdelar från utrotningshotade djur i olika facebookgrupper, framför allt i västsverige. Det är allt från örnfjäder, fötter och kallar till björn kranium. Skinn och varje skinn. Dessutom ska han fått en död örn postad till sig från norge. De här arterna är så hotade att dom är riskerar i förlängningen att dö ut. Och ja, om man då jagar dom för att komma över deras hmm ja fjä. Där i det här fallet och klor och annat så till slut så kanske dom inte finns kvar och allting handlar ju om den biologiska mångfalden. Mannen själv förnekar brott. Hans advokat vill inte bli intervjuad av ekot, men en skrivelse till tingsrätten framgår att mannen använt djur delarna i sitt konstnärskap. Han är intresserad av amerikansk ursprungsbefolkning och han menar också att flera av föremålen inte äkta. På att andra inte är korrekt art bestämda, men åklagare christer jarlås tycker att bevisningen mot mannen är god. Ja, han har inga tillstånd. Han har inte tagit reda på vad man får göra och inte utan bara kört på miljöåklagare christer jarlås, reporter frida grönholm och nu nyheter i korthet. Sveriges bönder och lantbruk har klarat sig bra under korona pandemin visar ett branschindex för de gröna näringarna som lantbrukarnas riksförbund eller s presenterade i dag. Johan lagerholm är ordförande för lrf, sörmland. I det stora hela så har nog allt mycket, hmm klarat sig ganska bra. Det är en ganska okänslig bransch och har väl en viss erfarenhet av krishantering på olika sätt sedan tidigare. Dom gröna näringarna har fortsatt att producera som vanligt under pandemin och bäst har det gått för trädgårdsnäringen. Oxkött uppfödarna, men det finns också delar av branschen som gått sämre för, säger johan lagerholm till p 4 sörmland. Vi har skogs produktion, men det vi ser den minskade efterfrågan på grund utav ett minskat intresse för att bygga för tillfället till exempel. Men det finns också en en stort antal lantbrukare som någon typ av entreprenadföretag när man säljer tjänster eller maskintjänster och där kan vi också se en nedgång i efterfrågan. Från och med i höst erbjuds alla pojkar i årskurs 5 vaccinering mot hpv virus som står för många sexuellt överförbara infektioner och på skolor runt om i landet pågår nu insamling av medgivanden från föräldrar som vill ha sina söner vaccinerade på kort när skolan i piteå har gensvaret varit stort, säger skolsköterskan marianne rova eriksson. Det verkar som att det är 100% täckning bland pojkarna och pojkarna på påskbergsskolan räds inte de 2 vaccin sprutor som nu väntar dom. Säger marianne rova eriksson till p 4 norrbotten ges sa. Dom äntligen å ska vi också få 2 sprutor och sen så berättade jag att vi ska ha hmm. Vi ska prata om pubertet och vad dom här sprutorna är till för dom väntar med spänning har fått många frågor, vilket datum det blir. Idag och imorgon kommer drygt 200 soldater i stridsutrustning att öva på stockholms gator, rapporterar p 4 stockholm. Det är livgardets krigsförband livbataljonen som övar men ingen skottlossning kommer att ske. Däremot kommer soldaterna bland annat att fira sig nerför en bergvägg med hjälp av rep och simma över vattendrag i huvudstaden. Soldaterna förflyttar sig till fots mellan övnings platserna och dom kommer emellanåt att springa fort. Kommunala bolaget parkering malmö har hittills i år fått in drygt 25 miljoner kronor mindre än samma period förra året. På korttids parkeringar och orsaken är pandemin som gjort att vi använt bilen mindre än vanligt, säger vd mikael olsson. Och så en en schematisk nedgång i mitten på mars som bottnade i mitten slutet på april med nedgång på och 55 60%, men därefter i slutet på maj så såg vi en en viss försiktig uppgång. Och den har ju fortsatt sedan dess. Antalet bilister som blir av med körkortet ökar, rapporterar p 4 gävleborg. Åsa bergqvist är chef för körkort skönheten på transportstyrelsen. Framför allt så är det ju hastigt överträder som har fått körningarna som ökar. Där kan vi se en ökning med nästan 18% den här perioden i år jämfört med förra året. Åsa bergqvist på transportstyrelsen. Reporter per vallgårda i samarbete med sveriges radios lokala kanaler. Här i studion finns nu andreas lundin från radiosporten varsågod och vi börjar med beskedet att årets bandy vm i ryssland ställs in helt. Turneringen sköts upp från i våras till nu i höst med anledning av korona pandemin, men oro över det fortsatta smith och läget i världen gjorde att både sverige och finland nyligen drog sig ur turneringen nu till en annan sport på is. På lördag inleds shl ishockeyn för säsongen 2020 till 2021 helt utan publik och nu visar en färsk rapport att 5 av klubbarna skulle ha ett negativt eget kapital efter bara 8 hemmamatcher utan publik. Det är revisions och rådgivningsföretaget EY som analyserat SOL klubbarnas årsredovisningar. Dom som finns i botten inför hösten med bara mellan 2 och 12 miljoner i eget kapital på koncernnivå. Det är allra nederst malmö, men också i örebro. Oskarshamn, linköping och rögle i rapporten framgår också vad gäller kassalikviditeten att bara 5 klubbar har en tillfredsställande kortsiktiga betalningsförmåga. Reporter, bengt skött och så kan vi berätta att under tiden som ni lyssnade på lunchekot idag så har fotbollsstjärnan lionel messi dragit in cirka 60000 kronor för i forbes senaste lista över hur mycket pengar som fotbollsstjärna tjänar så toppade barcelonas anfallare. Han känner 1,1 miljarder kronor per år. Vilket motsvarar en dags lön på 3 miljoner kronor och en timlön på ungefär 125000 kronor. Och hela den här listan, den hittar ni på radiosportens sajt. Det var en bra timlön får jag säga. Tack för dom nyheterna andreas lundin från radiosporten och med det så får vi sätta. För lunchekot denna tisdag. Producent var jon sigtryggsson och nu följer SMH.

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Keyphrases

Enteties