Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

Morning echo: news and reportage

Ekot - tisdag 15 september 2020

The echo's great daily news casts. News and immersion – from Sweden and the world. Publisher: Klas Wolf-Watz

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 99,96 %

Card to spokesperson welcome. However, here tomorrow the echo unusually high search pressure for the jobs in elderly care new deduction is introduced for solar cells and charging posts and China begins with vaccinations against koovee 19 already in November. That's the headlines today. Yes, the coronal pandemic has made it unusually easy in many places to get hold of substitutes for the municipalities' care for the elderly this summer. The echo has been in contact with a number of municipalities that testify to a large search pressure. Sanna sandell in Borås was one of many who applied for a job in elderly care. I am a single mother if you want a job and be able to support yourself and your child. Hmm, so little concern about it and hmm yes, at the same time a kick in the butt also for and do something else and it has worked well. So far, I have to say the best there. Sanna sandell works received almost twice as many applications for this summer's substitute compared to last year. Maria Johnsson is head of administration for health care and the elderly administration in Borås has had a really tough recruitment challenge for several years in elderly care. Hmm and what they are so we are at all hmm and now we saw very several applicants on the substitutes that we had out the echo have been in contact with about twenty municipalities around the country. Both the big cities of Stockholm, Gothenburg and Malmö and smaller municipalities such as hjo, skövde and partille and the increased interest in working in elderly care. Can also be seen there in addition to the fact that there have been more applicants for this summer's substitute, which testifies to several municipalities also that the applicants have had a higher level of competence than in previous years, for example in the form of several years of work experience and driving licences. The municipalities that the echo talked to believe that it is the uncertainty caused by the pandemic that has led more people to apply. Maria jonsson, head of administration for elderly care in Borås again, sees this as you want to kind of do something good you feel that here there is a great need and I can make an effort. It's been a clear one. Hmm. Then I also think that you see that working in the municipality is a fairly safe employer in relation to others. Although there has been a lot of interest this summer, the supply of staff is a challenge for many municipalities. Sweden's municipalities and regions expect 15,000 employees to be employed for the elderly every year until 20. 26. Maria jonsson, head of administration for elderly care in Borås, says that for several years they have been working to increase attractiveness. For example, by creating career paths and offering training on working hours, but also practical things like scheduling. I think we have done a lot of things, but we are certainly not finished. There's a lot more, hmm, that we need to do and work with. Hmm, and we must do so with the high participation of everyone who works. Maria jonsson, head of elderly care in borås reporter jenny hellström on to the UK now where it was carried out during the night of the first vote in. Nothing about the controversial bill that would amend the withdrawal agreement with the EU. It's in celebrities we have. You get yourself for when you clean last two hundred a 63. Yes, it was like being thrown back into last autumn's drama, the British Parliament with strong emotions, long debates and late votes on Brexit related issues when the Deputy Speaker of the House of Commons russo interests just before midnight Swedish time read out the votes in the first vote on the British government, so hotly debated bill. Yes, it votes. Votes to 263 on the no side and the bill now moves on to committee reading in Parliament and during it one of Boris Johnson's own party colleagues has promised to table an amendment that several Members of the Tory Party are still considering voting for thus against their own government. The bill thus recognises the government itself will violate international law if it becomes final, as it is unilaterally amending the withdrawal agreement with the EU on a few points, all now alive. After all, the former British Prime Minister has criticised the bill last night at the timing, which otherwise rarely speaks out on political issues. The EU has called for the UK to withdraw the bill by the end of this month. Any Prime Minister Boris Johnson, however, refuses. Yes, absolutely, it is now. You said to light in the smashbox. Johnson said yesterday that he would prefer not to use the law, but that it is necessary for the

Audio

Transcription

Sentiment: 51,20 %

Kortet till språkrör välkomna. Dock här i morgon ekot ovanligt högt söktryck till jobben inom äldreomsorgen nytt avdrag införs för solceller och laddstolpar och kina börjar med vaccinationer mot koovee 19 redan i november. Det är rubrikerna idag. Ja, korona pandemin har gjort att det på många håll har varit ovanligt lätt att få tag på vikarier till kommunernas äldreomsorg den här sommaren. Ekot har varit i kontakt med en rad kommuner som vittnar om ett stort söktryck. Sanna sandell i borås var en av många som sökte jobb inom äldreomsorgen. Jag är ensamstående mamma om man vill ha ett jobb och kunna försörja sig själv och sitt barn. Hmm, så lite oro för det och hmm ja, samtidigt en spark i baken också för och göra någonting annat och det har funkat bra. Hittills måste jag säga brånsta där. Sanna sandell jobbar fick in nästan dubbelt så många ansökningar till sommarens vikariat jämfört med förra året. Maria johnsson är förvaltningschef för vård och äldreförvaltningen i borås har haft en jättetuff rekryterings utmaning under flera år inom äldreomsorgen. Hmm och vad dom så är vi över huvud taget hmm och nu såg vi mycket flera sökande på dom vikariat som vi haft ute ekot har varit i kontakt med ett tjugotal kommuner runt om i landet. Både storstäderna stockholm, göteborg och malmö och mindre kommuner som hjo, skövde och partille och det ökade intresset för att jobba i äldreomsorgen. Märks även där förutom att det har varit fler sökanden till sommarens vikariat som vittnar flera kommuner också om att de sökande har haft en högre kompetens än tidigare år, till exempel i form av flerårig arbetslivserfarenhet och körkort. Kommunerna som ekot pratat med tror att det är osäkerheten på grund av pandemin som har fått fler att söka. Maria jonsson, förvaltningschef för äldreomsorgen i borås igen, det ser det här som man vill att liksom göra nånting bra man känner att här finns det ett stort behov och jag kan göra en insats. Det har ju varit en tydlig. Hmm. Sen tror jag också att man ser att att jobba i kommunen är en ganska säker arbetsgivare i förhållande till andra. Även om intresset har varit stort den här sommaren så är personalförsörjningen en utmaning för många kommuner. Sveriges kommuner och regioner räknar med att det behövs 15000 anställda till äldreomsorgen varje år fram till 20. 26. Maria jonsson, förvaltningschef för äldreomsorgen i borås, säger att man sedan flera år arbetar med att försöka öka attraktiviteten. Till exempel genom att skapa karriärvägar och erbjuda utbildning på arbetstid, men också praktiska saker som schemaläggning. Jag tycker att vi har gjort jättemånga saker, men vi är absolut inte färdiga. Det finns jättemycket mer, hmm, som vi behöver göra och jobba med. Hmm, och det måste vi göra i med hög delaktighet av alla som arbetar. Maria jonsson, chef för äldreomsorgen i borås reporter jenny hellström vidare till storbritannien nu där det genomfördes under natten den första omröstningen i. Intet kring det kontroversiella lagförslag som skulle ändra utträdesavtalet med eu. Det är i celebrities vi har. Du får sig för när du städar last two hundred en 63. Ja, det var som att kastas tillbaka till förra höstens dramatik är det brittiska parlamentet med starka känslor, långa debatter och sena omröstningar om brexit relaterade frågor när den vice talmannen i underhuset russo intressen strax före midnatt svensk tid läste upp röstsiffrorna i den första omröstningen om den brittiska regeringen, så hett omdebatterade lagförslag. Ja, röster det. Röster mot 263 på nej sidan och lagförslaget går nu vidare till utskottsbehandlingen i parlamentet och under den har en av boris johnsons egna partikamrater lovat att lägga fram ett ändringsförslag som flera ledamöter i torypartiet ändå funderar på att rösta för alltså emot sin egen regering. Lagförslaget erkänner alltså regeringen själv kommer bryta mot internationell rätt om de vinner laga kraft, eftersom det är från brittisk sida ensidigt ändrar utträdesavtalet med eu på några punkter, samtliga nu levande. Före detta brittiska premiärministern har ju olika hårdrar kritiserat lagförslaget senast igår dig vid kamrem som annars sällan numera uttalar sig i politiska frågor. Eu har krävt att storbritannien drar tillbaka lagförslaget senast i slutet av den här månaden. Något premiärminister boris johnson dock vägrar. Ja, absolut, det är nu. Du sade till ljus i smashbox. Johnson sa visserligen igår att han helst skulle vilja slippa använda lagen, men att den är nödvändig försäkring. En försäkring, menar jansson mot vad han ser som fulspel från eu. Gående frihandelsförhandlingarna något som är ju förstås nekar till att man skulle hålla på med. Men uppenbarligen har boris johnson ett relativt starkt stöd ändå bland många av sina partikamrater för att dagen ändå behövs åtminstone som påtryckningsmedel mot eu. Om lagförslaget klarar sig igenom underhuset, vilket mycket ändå talar för. Trots allt kan det bli hårdare motstånd i överhuset senare. Daniel alling, london. Ett vaccin mot koovee 19 komma att erbjudas allmänheten redan i november. Detta enligt en talesperson för kinas nationella smittskyddsenhet. Ja just det. Jag har ju ändå hmm, dagars skyfall horses. Det dröjer inte länge uppskattningsvis november eller december så oskön på frågan om när allmänheten kan få tillgång till ett vaccin mot k vid 19 vårdguiden är huvudansvarig för biosäkerhet vid sina smittskyddsmyndighet. Då medverkade sent i går kväll i en intervju med statliga T v som nu får stor uppmärksamhet, enligt o, som hävdar att hon själv tagit den är vaccin. Kandidater redan i våras så går utvecklingen av ett vaccin smidigt och resultaten hittills från fas 3 är lovande, säger hon. Tjänar så är han med sin hjärna för branschen i fas 3 är den sista utvecklingsfasen och en vaccinkandidater testas då på en stor testgrupp. Kina uppges har 4 vaccinkandidater som är i fas 3, men det är oklart vilken eller vilka vaccinkandidater som håga i den syftade till. Sedan tidigare har kinesiska myndigheter även sagt att man redan börjat vaccinera riskgrupper såsom sjukvårdsarbetare och gräns personal. Utvecklingen av ett vaccin i kina har delvis tvingats genomföras utomlands då antalet smittade i kina är för få. Björn djurberg, peking regeringen, centerpartiet och liberalerna är överens om att införa ett särskilt avdrag liknande rot och rut avdragen. För den som vill installera en laddstolpe till sin bil eller solpaneler till huset. Centerpartiledaren annie lööf det det gröna avdraget är ju uppbyggt, precis på samma sätt som rut och rot avdraget, det vill säga att man gör avdrag direkt på fakturan är det gröna avdraget. Finns det då ett tak på 50000 kronor om året där man kan göra avdrag med 15% för solceller och 50% vad gäller exempelvis en laddstolpe och skulle det kosta mer pengar för staten? Ja, då får man skjuta till dom pengarna precis som man gör. Vad gäller rut och rot? Det gröna avdraget föreslås han som bara 15% av arbets och materialkostnader när det gäller solceller och med 50% av arbets och materialkostnader för laddstolpar för elbilar och batteripack för att lagra egen grön el. Avdraget kommer att göras direkt, precis som vid rot och rutavdraget. Det här betyder också att det statliga stödet för solceller för privata hushåll försvinner med det nya gröna avdraget. Blir stödet lite lägre än de har varit hittills. Vi tycker att det är rimligt, dels så har priset för att installera solceller minskat. Men genom den här nya rut modellen så kommer det bli både enklare och mer tillgängligt att använda sig av detta och kommer då bli en kraftfullare. Hmm, stimulans till privatpersoner att investera i solceller. Centerpartiledaren annie lööf, reporter, erik ridderstolpe. En man hittades under natten skottskadad utomhus i skogås söder om stockholm. Han fördes till sjukhus med livshotande skador. För en liten stund sedan hade polisen ingen gripen och inte heller någon misstänkt för skjutningen i skogås. I dag hålls en historisk ceremoni i vita huset i washington när israel och 2 arabiska gulfstater skriver under ett fredsavtal. Palestinska ledare har kallat de här avtalen för förräderi, men från israelisk sida ser man det snarare som en dröm som går i uppfyllelse. Tänka på att jag måste iväg och även hjärnans men i från hotel mittenrörelse gång det väl bli en diskussion om situationen är hotell och där och gym nu kommer nya utspel nästan varje dag, säger liquid partiets utrikespolitiske. Talesman el hassan entusiastiskt först förenade arabemiraten och i helgen bahrain och nu kommer positiva signaler från flera arabländer. Det hade varit helt otänkbart för 10 år sedan. Israel har väntat länge på att accepteras. Landet har beskrivits som en plåster lapp som velat bli en del av mellanösterns hud, men som hela tiden stöts bort hittills. Nu håller vår självbild på att förändras, sa en kommentator. När vår trygghet inte enbart behöver bygga på militär styrka utan på goda grann relationer. Kronjuvelen för israels del heter saudiarabien och även om det kan komma att dröja innan saudiarabien upprätta diplomatiska förbindelser med israel så finns det redan många tecken på uppmjukning i tv serier och i mormors predikan. Men framför allt vet alla att. Aldrig hade ingått avtal med israel utan godkännande från saudiarabien avgörande för gulfstaternas avhopp från arabländernas lojalitet gentemot palestina är hotet från iran där israel och gulfstaterna har en gemensam fiende och arabländerna i vissa fall till och med ser israel som en pålitlig allierad än usa. Men det är ju palestinierna som är våra grannar, inte ryggen, säger ni. Och unga arabiska aktivister menar att gulfstaternas fredsavtal saknar folkligt stöd. Bahrain är inget fritt land. Vi har inte rätt att uttrycka åsikter, säger till exempel människorättsaktivisten mariam al hara. Ja, snart är min domare i typ och hade skoj med mig på bloglovin så fort under pausen i en klipp och bara IP på anala fritid på bilen så nära free country vi på dom hade rea halva penis och cecilia är den kairo. I dag inleds rättegången om dubbelmordet i linköping 2004. En 37 årig man står åtalad för att ha knivmördat en åttaårig pojke och en 56 årig kvinna. Mannen har erkänt morden av den rättspsykiatriska undersökningen som gjordes under sommaren visar att han led av en allvarlig psykisk störning när brotten begicks och att han gör det även i dag. Förhandlingen i linköpings tingsrätt kommer att pågå under 3 dagar. Korona pandemin gör att många utländska studenter inte kan komma för att studera vid svenska universitet och högskolor under hösten. Många har i stället fått starta terminen med att studera online från sina hemländer. En av dom är kiva o saliven från australien som börjat studera vid lunds universitet. I sverige har tur fel läkare och park oss så vi har two babes söker connections. N snarare de upp är att de saint harry anställning och då det är svårt att känna delaktighet i kursen och knyta sociala kontakter. Men jag lärde mig ändå mycket, säger en sömnig kiva o sullivan som sitter uppe på nätterna hemma i sydney för att följa föreläsningarna i lund. Hon är en av runt 100 nya studenter på lunds universitet från länder utanför eu som inte lyckats ta sig till sverige. Hon har ansökt om undantag från det strikta reser restriktionerna i australien för att komma hit i november och hon kommer att kämpa på online. Eller i universitetets tillåter november inte med i drifting chains den maybelline i höften change airdrop är alldeles diversity google. Man kunde ju en rundringning som ekot gjort visar att resa problemen främst gäller nya studenter från länder utanför eu. Högskolan i jönköping har i höst 30% färre inskrivna i den gruppen jämfört med i fjol. Stockholms universitet, 19% av kth 15% färre och på flera lärosäten har många av dom internationella studenter som. Skrivit in sig alltså fått börja plugga på distans från sina hemländer vad som ska hända med dem om pandemin fortsätter är oklart. Enligt maria lindblad på lunds universitet. I teorin så finns det väl program som man skulle kunna göra online nästan helt och hållet så att det finns ju en rutin ute hos program men att lägga upp undervisningen online. Men det är ju ingenting som vi planerat för nu utan du tar liksom en period i taget och hoppas vi på att räntan kan ta sig ut. Maria lindblad vid lunds universitet till reporter henrik dannberg vädretidag götaland får först molnigt och en del dimma på sina håll, men efterhand en del sol, 18 till 24 grader. Svealand får också efterhand en del sol och 15 till 22 grader, södra norrland, molnigt och regn 12 till 17 grader. Norra norrland först en del sol men sedan ökar molnigheten 10 till 15 grader där. Fjällen kan räkna med en del regnskurar och 5 till 10 grader varmt. Det var morgon ekot, då var det din tur igen. Cecilia, ja, och det ska handla om forskning. Många miljarder läggs på forskning varje år i sverige. Förra året avsatte i.

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Keyphrases

Enteties

Location (GPE)

Person