Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

Daily Echo: summary of today's news

Ekot - söndag 13 september 2020

The echo's great daily news casts. News and immersion – from Sweden and the world. Publisher: Klas Wolf-Watz

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 23,47 %

Hundreds arrested after demonstrations in belarus new candidate for the mouthpiece of the Green Party have presented themselves. Personal assistants will be given increased compensation and the spread of coronavirus has taken off in the Middle East. This is part of the content of today's echo at 5:45 a.m. in the studio. Katarina boye yes, the police hit hard at those who went out and demonstrated in Minsk and other cities around belarus today. Over 200 arrests have been reported. Some say they're tougher. Yes for tomorrow's meeting between Belarus President Alexander Lukashenko and Russian President Vladimir Putin. A group of people stand tight together, holding each other by arm's hook while masked men try to tear them apart arresting the first best after a while will reinforcement in the form of riot equipped, police helmets and body armor. Those who are arrested are brought forward bent to waiting minibuses that are parked a short distance away. But despite the fact that the police have again begun to clamp down on those protesting against the current crackdown on electoral fraud and police violence, tens of thousands of people once again defied the fear and walked out of the second city around the country demonstrations have been held every Sunday since the election five weeks ago when President Alexander Lukashenka declared himself the victor with 80 percent of the vote today's demonstration had been dubbed the heroes' march to one of the greatest heroes counted ISH Was formed after the election when seeking a peaceful change of power this week tried to force her to leave the country but instead she broke her passport and is now in custody accused of threatening the country's security tomorrow Monday, President Alexander Lukashenka travels to Russian sort of a meeting with Russian President Vladimir Putin putin has previously promised police help if the demonstrations in belarus go out of control This ruling recent days are now interpreted as a signal from Lukashenka side to his Russian colleague that he has control over the situation and that he is not weakened leader reporter was our Russian correspondent johanna medel and the two Belarus er who sought asylum at the Swedish embassy in minsk is still in the embassy area and according to gregor zero professor of international law so you probably do not have the legal right to stay even though they feel threatened NN. She has the studio at karlstad university and stopped center mike jones with production and crayons and just a couple of kinds of website and at night smoothing in nature. Is it possible that we will not leave here as long as the situation has not resolved itself? It is 100% safe if we leave the embassy area, we may not be found again," says the man, who has been inside the Swedish embassy in Minsk with his father since Friday. In order to have their application for asylum examined by the Migration Board, it is required from the perspective that they get to Sweden and apply on the spot and probably do not get support in international law says gregor zero professor of international law at the University of Gothenburg if it had existed if we come to the conclusion that Europe comes from forcing at least a test of their asylum reasons or protection reasons then Sweden could not throw out in costa out if Hmm now it is not so likely to jump the court would consider it and then sweden has the possibility it but it is not only the legal factors that are important says gregor zero so far, we have only talked about law then there is of course something called politics also it can be so that Sweden assess that there is another interest here that plays so heavy that you become help these people hmm even if we do not have a regulatory framework that forces hmm to take into account the Rights of the Ska and so one can simply discuss whether there is as well as an analoginterest today to mark that here is such a historical situation, we had not only want to step aside it said gregor noll who is professor of international law at the University of Gothenburg reporter sofia wickman on the Greek island of lesbos, a new permanent camp will be built for to house the refugees and migrants who are there Announced Prime Minister kyriakos mitsotakis today the announcement comes days after europe's largest refugee camp is sick burnt down by the more than 12000 people who were in the camp, around 3000 have been offered a place in a temporary camp on lesbos but only 100 have wanted to move in and so it is about who will take over as new women

Audio

Transcription

Sentiment: 51,18 %

Hundratals gripna efter demonstrationer i belarus ny kandidat till språkrörsposten i miljöpartiet har presenterat sig. Personliga assistenter ska få höjd ersättning och spridningen av coronavirus har tagit ny fart i mellanöstern. Det här är en del av innehållet i dagens eko 05.45 i studion. Katarina boye ja, polisen slog till hårt mot dem som gick ut och demonstrerade i minsk och andra städer runt om i belarus idag. Över 200 gripanden har rapporterat. En del menar att de hårdare tagen. Ja inför morgondagens möte mellan belarus president alexander lukashenko och rysslands president vladimir putin. En grupp människor står tätt ihop, håller varandra i armkrok samtidigt som maskerade män försöker slita isär dem gripa första bästa efter en stund kommer förstärkning i form av kravallutrustad, polis hjälmar och skyddsvästar. De som grips förs framåtböjda till väntande minibussar som står parkerad en bit bort. Men trots att polisen den senaste veckan åter börjat gå hårdare åt dem som protesterar mot sittande makt mot valfusk och polisvåld trotsade återigen i dag tiotusentals människor rädslan och gick ut det minskar 2:a städer runt om i landet demonstrationer har hållits varje söndag sen valet för fem veckor sedan då president alexander lukasjenka utropade sig till segrare med 80 procent av rösterna dagens demonstration hade döpts till hjältarnas marsch till en av de främsta hjältarna räknas med ISH Bildades efter valet då som strävar efter ett fredligt maktskifte i veckan försökte man tvingar henne att lämna landet men i stället blev hon sönder sitt pass och sitter nu häktad anklagad för att hota landets säkerhet i morgon måndag reser president alexander lukasjenka till ryska sorts för ett möte med rysslands president vladimir putin putin har tidigare utlovat polisiär hjälp om demonstrationerna i belarus går överstyr Denna dom senaste dagarna tolkas nu som en signal från lukasjenka sida till sin ryske kollega om att han har kontroll över situationen och att han inte är försvagad ledare reporter var vår rysslandskorrespondent johanna medlen och dom två belarus er som sökt asyl på sveriges ambassad i minsk är fortfarande kvar på ambassadens område och enligt gregor noll professor i internationell rätt så har du troligtvis inte juridisk rätt att stanna kvar trots att de känner sig hotade NN. Hon har studion på karlstads universitet och stoppat center mike jones med produktion och kritor och bara ett par sorters website och på nätterna smoothing i naturen. Går det att vi går inte härifrån så länge som situationen inte har löst sig. Det är 100% säkert om vi lämnar ambassadens område kommer vi kanske inte återfinnas mer, säger mannen som sedan i fredags befinner sig inne på sveriges ambassad i minsk tillsammans med sin pappa. För att få sin ansökan om asyl prövad av migrationsverket krävs det enligt ur det att dom tar sig till sverige och ansöker på plats och troligtvis får dom inte heller stöd i internationell rätt säger gregor noll professor i internationell rätt på göteborgs universitet om det hade funnits om vi kommer fram till att europa kommer från tvinga fram åtminstone en prövning av deras asylskäl eller skyddsskäl då hade sverige inte kunnat kasta ut i costa ut om Hmm nu är det ju inte så sannolikt att hoppa domstolen skulle anse det och då har ju sverige den möjligheten det men det är ju inte bara dom juridiska faktorerna som är viktiga säger gregor noll hittills har vi bara pratat om juridik sen finns det ju nånting som heter politik också det kan ju vara så att sverige bedöma att det finns ett annat intresse här som spelar såpass till tungt att man blir hjälpa dom här människorna hmm även om vi inte har ett regelverk som tvingar fram hmm att man beaktar den Ska rättigheter och så kan man helt enkelt diskutera om det finns liksom ett analogt intresse i dag att markera att här är det en sådan historisk situation hade vi inte bara vill kliva åt sidan det sa gregor noll som är professor i internationell rätt vid göteborgs universitet reporter sofia wickman på den grekiska ön lesbos kommer ett nytt permanent läger att byggas för att husera de flyktingar och migranter som befinner sig där Meddelade premiärminister kyriakos mitsotakis i dag beskedet kommer dagar efter att europas största flyktingläger mår illa brunnit ner av dom drygt 12000 människor som befann sig i lägret har runt 3000 erbjudits plats i ett temporärt läger på lesbos men bara 100 tal har velat flytta in och så gäller det vem som ska ta över som nytt kvinnligt språkrör i miljöpartiet efter isabella lövin nu meddelar partiets gruppledare i riksdagen Annika hirvonen att hon kandiderar till posten. Jag vill göra allt som står i min makt för att hjälpa dem som har det svårt. Kampen om att efterträda isabella lövin som miljöpartiets kvinnliga språkrör hårdnar riksdagsledamoten rebecka le moine meddelade tidigare i veckan att hon kandiderar och jämställdhetsminister åsa lindhagen har berättat att hon starkt överväger att ställa upp och idag säger alltså annika hirvonen gruppledare i riksdagen och talesperson i migrations och utbildningsfrågor. Att hon vill ta över miljöpartiet har länge haft det motigt opinionsmässigt och de gröna behöver bli tydligare med sina visioner i miljö och klimatfrågan förklarar hon jag tror också att vi behöver visa människor att vi också har en stark politik för jämlikhet och social rättvisa för alla de som här och nu faller mellan revorna i välfärden och lever i fattigdom och utsatthet i vårt land På regeringens bord just nu ligger 2 frågor som splittrar socialdemokraterna och miljöpartiet migrationsfrågan och en eventuell utbyggnad av prins oljeraffinaderi i lysekil, annika hirvonen igen? Jag tycker inte att sverige kan säga ja till prins utbyggnad av ett oljeraffinaderi, men om socialdemokraterna ändå vill säga jag och driver igenom det, vad gör ni då? Min uppfattning är att det är ju inte får hända. Miljöpartiets annika hirvonen en reporter var lova olsson och planen är att miljöpartiets nya språkrör ska väljas på en extra kongress i januari. Schablonersättningen till personliga assistenter har halkat efter andra yrkesgrupper under flera år, men i statsbudgeten för 20 21 finns en höjning med 3,5%. Det har januari partierna har kommit överens om, berättar liberalernas partiledare nyamko sabuni. För assistenterna har. I många år knappt haft en löneökning som motsvarar löneökningen på marknaden i ekonomin och därför är detta en unik höjning. Den som har rätt till assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade eller ses får själv välja vilken assistent som han eller hon vill anställa och dirigerar pengarna dit. Idag är det drygt 70% av assistenterna som är anställda av privata företag eller kooperativ. Resten är kommunalt anställda cecilia blanck är verksamhetschef på riksföreningen jag som är att assistans kooperativ med nästan 4000 anställda personliga assistenter hon välkomnar höjningen de senaste årens uteblivna höjningar motsvarar ungefär 20:- så att det här är ju ett trendbrott och som så är det väldigt positivt men det är inte så att att situationen är återställd efter höjningen nästa år uppgår schablonen för assistansersättning Till 315:- i timman det ska då även täcka sådant som sociala avgifter administrationskostnader och omkostnader i samband med exempelvis resor några pengar över till sådant som utbildning blir det knappast konstaterar cecilia blanck vi hävdar ju att man behöver inte utbildning för att bli personlig assistent men däremot så behöver personliga assistenter utbildning och resurserna till det har ju minskat dom senaste sju åren till nästan obefintligt för dom allra flesta Det går inte om man ska kunna betala liksom en lön som man kan få någon att jobba för så finns det inga pengar kvar till utbildningar så det skulle ju verkligen behövas nyamko sabuni lovar att åtminstone försöka förhindra ny eftersläpning framöver har fem vision är att kommande åren fortsätta upprätthålla denna schablon på den höga nivån det sade liberalernas partiledare nyamko sabuni och reporter var birgitta johansson i staden konton utanför los angeles har två poliser skottskadats i vad polisen beskriver som ett bakhåll Poliserna sköts när dom satt i sin polisbil och dom vårdas nu på sjukhus. På en film som visar händelsen kan man se en person som går fram till ett fönster på en parkerad polisbil. Personen verkar sen skjuta rakt in i polisbilen och springer snabbt därifrån. Just nu pågår en jakt på förövaren. De 2 poliserna vårdas fortfarande på sjukhus och båda genomgick operationen i går kväll, lokal tid för sina skador. Dom gjorde sitt jobb när de satt i sin bil utanför en tågstation att någon bara gå fram och börjar skjuta på dom gör mig riktigt förbannad sa sheriff alex villanueva i ett uttalande ja det tycker jag på dunyaya mig mindre om vi säger åt signalpolitik gällde pipande train en sim som just wake up en just huddinge en vet är det så här det är precis som i arm på twitter har president donald trump delat filmen och uttalat sig med orden Vi måste slå tillbaka hårt mot dessa djur. Trump har gjort lag och ordning till en central del av sin valkampanj och trots att den här händelsen sker då han själv varit president i snart 4 år så försöker han övertyga väljare om att han är den kandidat som är bäst utrustad att bekämpa våldsbrott för då arias new york. Norge har passerat sverige i antalet fall per e. Tjenare det här enligt siffror från den europeiska smittskyddsmyndigheten E cdc. Den norska talet ligger nu på 24,8 per 100000 invånare, medan det svenska nu ligger på 24,0, beräknat på de senaste 14 dagarna. 76 nya smith fall har inkommit senaste dygnet i norge. Mellanöstern har spridningen av coronavirus ett tagit ny fart och ökat på många håll. Flera länder överväger nu att sätta in hårdare åtgärder, som till exempel utegångsförbud för att bromsa smittspridningen, rapporterar vår korrespondent. I israel stängs många samhällsfunktioner under dom kommande judiska högtiderna för att bromsa smittspridningen. Landet lyckades till en början hålla spridningen nere, men de senaste veckorna har en kraftig ökning. Skett dygnet mellan torsdag och fredag rapporterades nästan 4400 nya fall. Myndigheterna säger att sjukvården är så hårt belastad att dom riskerar att det inte klarar uppdraget särskilt länge om smittspridningen inte bromsas den israeliska regeringen har därför beslutat om nya restriktioner det handlar om ytterligare en stängning av samhället människor måste hålla sig i närheten av sina hem dom allra flesta skolor stängs restauranger barer och nöjesetablissemang stängts och myndigheterna kommer att kraftigt begränsa sin samhällsservice som de två veckor också i iran och irak antalet smittade ökat de senaste veckorna Irak är landet i mellanöstern efter iran som har flest dödsoffer minst 8000 även här i turkiet ökar smittspridningen med omkring 15 hundra nya konstaterade fall varje dygn hårdast drabbat i huvudstaden ankara som läkaren nu kallar turkiet så han mellanöstern har ändå generellt klarat sig bra hittills under pandemin med få smittade och få dödsfall jämfört med till exempel i europa men i många länder är det också oklart hur många som testas och hur statistiken bokförs johan mathias sommarström Istanbul de fyra män som varit anhållna misstänkta för mordförsök efter en skottlossning i borås i fredags har släppts men är fortfarande misstänkta för inblandning skriver polisen på sin hemsida en man i 25 årsåldern skadades i benet vid händelsen som ägde rum på en frisörsalong och så vädret i morgon får götaland först rätt molnigt men det lättar och på eftermiddagen mest soligt i svealand och sydligaste norrland molnigt med solglimtar och lokalt regn I mellersta och nordligaste norrland varierande molnighet med en del sol och främst i fjällen skurar temperaturer 17 till 22 grader i götaland och i nordvästra norrland mellan 7 och 12 grader. Producent, det var martin rundkvist nilsson. Nu blir det sport och här är radiosporten med en uppdatering i flera kanaler. Stavhoppsstjärnan norrman duplantis. Jag är just nu världsrekordet utomhus på en friidrottsgala i berlin. Duplantis har redan vunnit tävlingen och klarat 5 night in. Nu har han ett försök var på 6 15 högre än någon annan tidigare hoppat utomhus. Sämre tävling för daniel ståhl som fick se sig besegrad i berlin and josh gudzius från litauen vann på 66. 72 stål, slutade tvåa i diskustävlingen på 65, 89 och efter 14 misslyckade försök så tog ifk göteborg i dag 3 poäng i fotbollsallsvenskan. Roland nilssons debut som ifkare tränare gav en seger mot falkenberg med 3 0 hammarby helsingborg slutade 2, 2 och i damallsvenskan tog piteå. Sin första seger sedan 17 juli mästarlaget från 2018 besegrade uppsala med 3 0 seger även för rosengård.

Audio

Keyphrases

Enteties

Location (GPE)

Person