Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

Daily Echo: summary of today's news

Ekot - söndag 13 september 2020

The echo's great daily news casts. News and immersion – from Sweden and the world. Publisher: Klas Wolf-Watz

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 0,00 %

Today's echo quarter of five over 200 arrested today during demonstrations in belarus personal assistants will receive increased compensation two police officers in the United States seriously injured after it was shot in police car and the spread of coronavirus has taken new momentum in the Middle East is part of the content of this broadcast in the studio katarina boy ja police hit hard against those who went out and demonstrated in minsk and 2 The ties have been reported and some say they have taken a more signal ahead of tomorrow's meeting between President Alexander Lukashenko and Russian President Vladimir Putin. A group of people stand tight together, holding each other by arm's hook while masked men try to tear them apart arresting the first best after a while will reinforcement in the form of riot equipped, police helmets and body armor. Those who are arrested are brought forward bent to waiting minibuses that are parked a short distance away. But despite the fact that the police have again begun to clamp down on those protesting against the current crackdown on electoral fraud and police violence, tens of thousands of people once again defied fear and went out in Minsk and 2nd cities around the country demonstrations have been held every moment and since the election five weeks ago when President Alexander Lukashenka declared himself the victor with 80 percent of the vote demonstration today had been dubbed the heroes' march as one of the greatest hero From the council of the opposition, which was formed after the elections at the time, which seeks a peaceful change of power. This week they tried to force her to leave the country, but instead she broke her passport and is now in custody on charges of threatening national security. Tomorrow Monday, president alexander lukashenka to Russian sort of a meeting with Russian President Vladimir Putin. Putin has previously promised police help if demonstrations are out of control. When the last few days are interpreted now as a signal from usually donate side to his Russian colleague that he is in control of the situation and that it is not weakened leader, reported our Russian correspondent johanna medel hmm and so it is important that now we will see here on the Greek island so lesbos so lesbos will a new permanent camp to be built to house the refugees and migrants who are where the announced Prime Minister echosmith roof Today the announcement will come days after europe's largest refugee camp moria burned down by the more than 12000 people who were in the camp, around 3000 have been offered a place in a temporary camp on lesbos but only a hundred have wanted to move in and so it is who will take over as new female spokesperson in the Green Party after Isabella Lövin now announces the party's group leader in the Riksdag annika hirvonen that she is running for office I want to do everything in my power to help those who are struggling. The fight to succeed Isabella Lövin as the Green Party's female spokesperson hardens the MP rebecka le moine announced earlier this week that she is running for a candidate and Equality Minister Åsa Lindhagen has said that she is strongly considering running and today annika hirvonen says group leader in the Riksdag and spokesperson on migration and education issues. That she wants to take over the Green Party has long had a tough opinion and the Greens need to be clearer with their visions in the environment and climate issue, she also explains That we also need to show people that we also have a strong policy of equality and social justice for all those who here and now fall between the tears of welfare and live in poverty and vulnerability in our country At the government's table right now are 2 issues that divide the Social Democrats and green party migration issue and a possible expansion of prince oil refinery in lysekil, annika hirvonen again? I do not think that Sweden can say yes to preem's expansion of an oil refinery, but if the Social Democrats still want to say me and push through it, what do you do? My understanding is that this must not happen. The Green Party's Annika Hirvonen, who is running for a new spokesperson. Reporter promise olsson and the plan is for the new spokesperson to be elected at an extraordinary congress in January. The flat-rate allowance for personal assistants has lagged behind other professions for several years, but the state budget for 20-21 has an increase of 3.5%. The Parties have agreed on this in January, says The Liberal Party leader Nyamko Sabuni. For assistants, for many years,

Audio

Keyphrases

Transcription

Sentiment: 51,23 %

Dagens eko kvart i fem över 200 gripna i dag under demonstrationer i belarus personliga assistenter ska få höjd ersättning två poliser i usa allvarligt skadade efter att det blivit skjutna i polisbil och spridningen av coronavirus har tagit ny fart i mellanöstern är en del av innehållet i den här sändningen i studion katarina boy ja polisen slog till hårt mot dem som gick ut och demonstrerade i minsk och 2:a städer runt om i belarus idag Banden har rapporterats och en del menar att de hårdare tagen en signal inför morgondagens möte mellan belarus president alexander lukashenko och rysslands president vladimir putin. En grupp människor står tätt ihop, håller varandra i armkrok samtidigt som maskerade män försöker slita isär dem gripa första bästa efter en stund kommer förstärkning i form av kravallutrustad, polis hjälmar och skyddsvästar. De som grips förs framåtböjda till väntande minibussar som står parkerad en bit bort. Men trots att polisen den senaste veckan åter börjat gå hårdare åt dem som protesterar mot sittande makt mot valfusk och polisvåld trotsade återigen i dag tiotusentals människor rädslan och gick ut i minsk och 2:a städer runt om i landet demonstrationer har hållits varje stund och sen valet för fem veckor sedan då president alexander lukasjenka utropade sig till segrare med 80 procent av rösterna dagens demonstration hade döpts till hjältarnas marsch till en av de främsta hjälte Från oppositionens koordinerings råd som bildades efter valet då som strävar efter ett fredligt maktskifte. I veckan försökte man tvingar henne att lämna landet, men i stället blev hon sönder sitt pass och sitter nu häktad anklagad för att hota landets säkerhet. I morgon måndag är det president alexander lukasjenka till ryska sorts för ett möte med rysslands president vladimir putin. Putin har tidigare utlovat polisiär hjälp om demonstrationer överstyr. När dom senaste dagarna tolkas nu som en signal från brukar skänka sida till sin ryske kollega om att han har kontroll över situationen och att den inte är försvagad ledare det rapporterade vår rysslandskorrespondent johanna medlen hmm och så gäller det att nu ska vi se här på den grekiska ön lesbos så kommer ett nytt permanent läger att byggas för att husera de flyktingar och migranter som befinner sig där det meddelade premiärminister echosmith taket Idag beskedet kommer dagar efter att europas största flyktingläger moria brunnit ner av dom drygt 12000 människor som befann sig i lägret har runt 3000 erbjudits plats i ett temporärt läger på lesbos men bara ett hundratal har velat flytta in och så gäller det vem som ska ta över som nytt kvinnligt språkrör i miljöpartiet efter isabella lövin nu meddelar partiets gruppledare i riksdagen annika hirvonen att hon kandiderar till posten Jag vill göra allt som står i min makt för att hjälpa dem som har det svårt. Kampen om att efterträda isabella lövin som miljöpartiets kvinnliga språkrör hårdnar riksdagsledamoten rebecka le moine meddelade tidigare i veckan att hon kandiderar och jämställdhetsminister åsa lindhagen har berättat att hon starkt överväger att ställa upp och idag säger alltså annika hirvonen gruppledare i riksdagen och talesperson i migrations och utbildningsfrågor. Att hon vill ta över miljöpartiet har länge haft det motigt opinionsmässigt och de gröna behöver bli tydligare med sina visioner i miljö och klimatfrågan förklarar hon jag tror också att vi behöver visa människor att vi också har en stark politik för jämlikhet och social rättvisa för alla de som här och nu faller mellan revorna i välfärden och lever i fattigdom och utsatthet i vårt land På regeringens bord just nu ligger 2 frågor som splittrar socialdemokraterna och miljöpartiet migrationsfrågan och en eventuell utbyggnad av prins oljeraffinaderi i lysekil, annika hirvonen igen? Jag tycker inte att sverige kan säga ja till preems utbyggnad av ett oljeraffinaderi, men om socialdemokraterna ändå vill säga jag och driver igenom det, vad gör ni då? Min uppfattning är att det inte får hända. Miljöpartiets annika hirvonen, som alltså kandiderar till nytt språkrör. Reporter lova olsson och planen är att det nya språkröret ska väljas på en extra kongress i januari. Schablonersättningen till personliga assistenter har halkat efter andra yrkesgrupper under flera år, men i statsbudgeten för 20 21 finns en höjning med 3,5%. Det har januari partierna kommit överens om, berättar liberalernas partiledare nyamko sabuni. För assistenterna har i många år knappt haft en löneökning som motsvarar löneökningen på marknaden i ekonomin och därför är detta en unik höjning. Den som har rätt till assistans. Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade eller ses får själv välja vilken assistent som han eller hon ville anställa och dirigerar pengarna dit. Idag är det drygt 70% av assistenterna som är anställda av privata företag eller kooperativ. Resten i kommunalt anställda. Cecilia blanck är verksamhetschef på riksföreningen. Jag som är assistans kooperativ. Den anställda personliga assistenter hon välkomnar höjningen de senaste årens uteblivna höjningar motsvarar ungefär 20 kronor. Så att det här är ju ett trendbrott och som så är det väldigt positivt. Men det är inte så att att situationen är återställd efter höjningen nästa år uppgår schablonen för assistansersättning till 315 kronor i timman. Det ska då även täcka sådant som sociala avgifter, administrationskostnader och omkostnader i samband med exempelvis resor. Några pengar över till sådant som utbildning blir det knappast konstaterar cecilia blanck vi hävdar ju att man behöver inte utbildning för att bli personlig assistent men däremot att det här är personliga assistenter utbildning och resurserna till det har ju minskat dom senaste sju år än till nästan obefintligt för dom allra flesta det går inte om man ska kunna betala liksom en lön som man kan få någon att jobba för så finns det inga pengar kvar till utbildningar så att det skulle ju verkligen behövas nyamko sabuni lovar att åtminstone försöka förhindra ny eftersläpning Framöver vår ambition är att kommande åren fortsätta upprätthålla denna schablon på den höga nivån. Liberalernas partiledare nyamko sabuni. Reporter, birgitta johansson i staden compton utanför los angeles har 2 poliser skottskadats i vad polisen beskriver som ett bakhåll. Poliserna sköts när de satt i sin polisbil och dom vårdas nu på sjukhus. På en film som visar händelsen kan man se en person som går fram till ett fönster på en parkerad polisbil. Personen verkar sedan skjuta rakt in i polisbilen och springer snabbt därifrån. Just nu pågår en jakt på förövaren. De 2 poliserna vårdas fortfarande på sjukhus och båda genomgick operationen i går kväll, lokal tid för sina skador. Dom gjorde sitt jobb när dom satt i sin bil utanför en tågstation att någon bara gå fram och börjar skjuta på dom gör mig riktigt förbannad sa sheriff alex villanueva i ett uttalande ja det tycker jag på dunyaya minion by som du säger och signal produktivt gävle pipandet train en synsam ljusvaka upp en ju structuring and ämbetet ett så det precis som i arm på twitter har president donald trump delat filmen uttalat sig med orden Vi måste slå tillbaka hårt mot dessa djur. Trump har gjort lag och ordning till en central del av sin valkampanj och trots att den här händelsen sker då han själv varit president i snart 4 år så försöker han övertyga väljare om att han är den kandidat som är bäst utrustad att bekämpa våldsbrott för då arias new york. Norge har passerat sverige antal fall per e. När det enligt siffror från den europeiska smittskyddsmyndigheten e cdc den norska talet ligger nu på 24 komma åtta per 100000 invånare medan det svenska nu ligger på 24 komma noll beräknat på dom senaste 14 dagarna 76 nya smith fall har inkommit senaste dygnet i norge och i mellanöstern har spridningen av coronavirus ett tagit ny fart och ökat på många håll flera länder överväger nu att sätta in hårdare åtgärder som till exempel utegångsförbud för att bromsa smith Tidningen rapporterar vår korrespondent i israel stängs många samhällsfunktioner under de kommande judiska högtiderna för att bromsa smittspridningen. Landet lyckades till en början hålla spridningen nere, men de senaste veckorna har en kraftig ökning. Skett dygnet mellan torsdag och fredag rapporterades nästan 4400 nya fall. Myndigheterna säger att sjukvården är så hårt belastad att dom riskerar att inte klara uppdraget särskilt länge om smittspridningen inte bromsas. Den israeliska regeringen har därför beslutat om nya restriktioner. I 3 steg det handlar om ytterligare en stängning av samhället. Människor måste hålla sig i närheten av sina hem dom. Allra flesta skolor stängs, restauranger, barer och nöjesetablissemang stängs och myndigheterna kommer att kraftigt begränsa sin samhällsservice under 2 veckor. I ett andra steg ska restriktionerna lättas något men resor mellan städer ska vara förbjudna. Restauranger och barer kommer att fortsätta hålla stängt utanför hemleveranser och landet ska verka under undantagslagar. Det tredje steget är det. Ännu inte beslutat om också i iran och irak. Antalet smittade ökat de senaste veckorna. Irak i det här landet, i mellanöstern efter iran som har flest dödsoffer minst 8000. Även här i turkiet ökar smittspridningen med omkring 1500 nya konstaterade fall. Varje dygn hårdast drabbat i huvudstaden ankara som läkaren nu kallar turkiet, så han dom turkiska myndigheterna har infört obligatorisk användning av ansiktsmask i offentliga miljöer och istanbul. Mer än 500 personer åtalats för att ha brutit mot karantänsregler för smittad eller för sådana som kommit i kontakt med smittade nu planerar myndigheterna att sätta dem som bryter mot reglerna i tomma studentrum mellanöstern har ändå generellt klarat sig bra hittills under pandemin med få smittade och få dödsfall jämfört med till exempel i europa men i många länder är det också oklart hur många som testas och hur statistiken bokförs johan mathias sommarström istanbul föräldrar vill kunna testa förskolebarn och flera vårdcentraler i örebro län märke Ökat tryck men björn strandell distriktsläkare i örebro säger att man följer folkhälsomyndighetens riktlinjer och testar inte små barn dom riktlinjer vi har också vi ska jobba nu med småbarn så ska vi inte ta prov för k vid 19 om man är litet barn och förkyld det har vi inte resurser till och små barn ska vara hemma om dom är förkylda och det är inte rätt heller att stoppa in en pinne i näsan vid varje förkylning på små barn det är inte möjligt det Resurserna på dom lite större barnen som går i skola och på vuxna och äldre region örebro län följer folkhälsomyndighetens riktlinjer som alltså säger att provtagning på barn är okej från förskoleklass när barnen är runt 6 år. Men det finns undantag om det är medicinskt motiverat, säger björn strandell. Han kan förstå föräldrarnas frustration när dom måste stanna hemma från jobbet vid minsta lilla förkylning hos barn. Vi förstår ju alla att det här är jättesvårt. Vi får nog påminna varandra om att vi är fortfarande i en pandemi vården har en vård skuld vi kan fortfarande smitta dom äldre som varit isolerade hemma så vi måste hjälpas åt och vara försiktiga och och det är inte lätt det är inte lätt att vara småbarnsförälder och var borta från jobbet och så vidare men vi får hjälpas åt och hålla i och hålla ut ett tag till det säger björn strandell som är distriktsläkare i örebro reporter malin holmberg p fyra örebro Och just nu så är det långa väntetider i region stockholm för att kunna testa sig för k vid 19 och därför vädjar nu regionen till människor att bara testa sig om man verkligen har symtom om det gäller barn så ska dom vara över sex år de senaste två veckorna har region stockholm utfört omkring 23000 tester per vecka elda sparrelid chefläkare i region stockholm säger att man arbetar med att utöka kapaciteten och att ambitionen är att man ska kunna testa inom 24 timmar Att man ska få svar inom 48 timmar, men som det är just nu så räcker kapaciteten inte till vare sig på provtagning sidan eller på analyssidan. De 4 män som varit anhållna misstänkta för mordförsök efter en skottlossning i borås i fredags har släppts på fri fot. Men de är fortfarande misstänkta för inblandning, skriver polisen på sin hemsida. Den skadades i benet vid hände sen som ägde rum på en frisörsalong. De 4 männen greps därefter i ett parkeringsgarage i centrala borås och anhölls senare. Enligt uppgift så var den skottskadade mannen inte måltavlan. Så gäller det vädret. I morgon får götaland först rätt molnigt, men det är lättare och på eftermiddagen mest soligt i svealand och sydligaste norrland. Molnigt med solglimtar och lokalt regn i mellersta och nordligaste norrland. Varierande molnighet med en del sol och främst i fjällen regnskurar. Temperaturen från 17 till 22 grader i götaland till mellan 7 och 12 i nordvästra norrland. Producent martin.

Audio

Keyphrases

Enteties

Location (GPE)

Person