Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

News from The Echo

Ekot - fredag 11 september 2020

The echo's great daily news casts. News and immersion – from Sweden and the world. Publisher: Klas Wolf-Watz

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 0,01 %

Another Arab country is now normalizing its relations with Israeli U.S. President Donald Trump announced tonight that bahrain, too, supports the agreement between Israel and the United Arab Emirates bahrain our follow normal sitting on widget relations and what I became known in mid-August that the UAE is normalizing its ties with Israel and since then the two countries have agreed to cooperate in a number of areas in areas such as research energy trade tourism and not least security, in addition, a direct flight between tel aviv and the UAE capital abu dabi has been opened both the UAE and bahrain also has strategic locations in the Persian Gulf near israel's arch enemy Iran when the agreement is formally signed at a ceremony in washington next week, it will also the small island state of Bahrain participate because this agreement U.S. President Donald Trump calls the event A historic breakthrough for peace in the Middle East and says that more countries can follow ezetrol history you I am she worth it is job tomorrow accrue which is of course moreover enders enthusiasts who were comparable can tourism in the region, it is still not uncontroversial when the UAE and Israel in mid-August announced their agreement for condemned it in harsh terms by, among other things, turkey when Palestinian organizations Palestinian spokesmen call this ab emirate Action for a stab in the back Palestinian pro has tonight also condemned just not acting as a betrayal of the Palestinian matter. Johan mathias sommarström, istanbul here at home it will be easier to close schools that have serious shortcomings. This is what the government wants and today so sends out a proposal for referral that means, among other things, that even schools that correct their faults can be closed. This is what Education Minister Anna Engström ekström says, this proposal increases the possibilities for the school inspectorate to close. Schools that over and over year year after year return with constantly new problems as it looks today, the school inspectorate can close a free school that has serious deficiencies a public school can not be closed but get so-called state correction that means that the school inspectorate goes in and decides what the school should do in the investigation that Anna Ekström presented today, there are thus proposals to expand the possibility of closing a school if a school over a two-year period received recurrent criticism of the school inspectorate How it can be closed even if the school has corrected the previous shortcomings the purpose of these proposals is also that the conditions between municipal and independent schools should be more equal therefore it will also be possible to decide on the operating ban on a public school with serious deficiencies if it is practically possible to do so if, for example, we have a small municipality with only a single school then it may in practice be impossible to close that school and at the same time make sure that children and students at a school to go to Dom these changes that are now sent out for consultation and planned to be implemented and 20/22 is included in January agreement between the government center party and liberals moderates kristina ax n olin is satisfied but wished that the government went longer we Moderates want to start measuring the quality of schools and close schools that are not good have it faster katarina helmerson a leading Center Party artist in a city in central Sweden is prosecuted on suspicion of several cases of sex purchase Of a 16 year old in a hotel in the Stockholm area. The investigation concerns a total of 10 men suspected of buying sex of children between 2018 and 2019 at several hotels in Stockholm and also in 1 case in Sörmland. This is the siren news agency. According to the Center Party's press service, the data are completely new if you take extremely seriously that a cell on for it are these heinous crimes. Contacted man denies crimes in villa you so earlier today two people entered the Swedish embassy in minsk this to seek asylum and they also recorded a video outside the embassy my 7000 with it but when minsky hmm that is kept you sitting in pacsoft seen II a video recorded in the yard to it Swedish Embassy tells a man how he and his father are looking for protection from the police He tells how they both participated in a regime-critical demonstration in the city where horrible last Sunday heard dad was beaten by police how he himself managed to save his father from the police and and that they have since stayed hidden for fear of the forces of Sweden amb

Audio

Keyphrases

Transcription

Sentiment: 51,17 %

Ytterligare ett arabland normaliserar nu sina förbindelser med israel usa s president donald trump meddelade nämligen i kväll att även bahrain ställer sig bakom avtalet mellan israel och förenade arabemiraten bahrain vår följ normala sitter på manick relations och det som jag i mitten av augusti blev det känt att förenade arabemiraten normaliserar sina band med israel och sen dess har dom två länderna har kommit överens om att samarbeta på en rad områden Inom bland annat forskning energi handel turism och inte minst säkerhet dessutom har ett direkt flyg mellan tel aviv och förenade arabemiraten huvudstad abu dabi öppnats både förenade arabemiraten och bahrain har också strategiska lägen i persiska viken nära israels ärkefiende iran när avtalet formellt skrivs under en cermoni i washington nästa vecka kommer det också den lilla ö staten bahrain att delta för att det här avtalet usa s president donald trump kallar händelsen Ett historiskt genombrott för fred i mellanöstern och säger att fler länder kan följa efter ezetrol historik dig jag är hon värd det är jobb imorrn tillfalla vilket är ju dessutom enders entusiaster som var jämförbara kan turismen i regionen är det ändå inte okontroversiellt när förenade arabemiraten och israel i mitten av augusti tillkännagav sitt avtal för dömdes det i hårda ordalag av bland annat turkiet då palestinska organisationer palestinska talesmän kallar det här ab emiraten Agerande för ett hugg i ryggen palestinska pro har ikväll också fördömt bara inte agerande som ett svek mot den palestinska saken. Johan mathias sommarström, istanbul här hemma ska det bli lättare att stänga skolor som har allvarliga brister. Det här vill regeringen och idag så skickar därför ut ett förslag på remiss som bland annat innebär att även skolor som rättar till sina fel ska kunna stängas. Så här säger utbildningsminister anna engström ekström, det här förslaget så ökar möjligheterna för skolinspektionen att stänga. Skolor som om och om och om igen år efter år återkommer med ständigt nya problem som det ser ut i dag kan skolinspektionen stänger en friskola som har allvarliga brister en kommunal skola kan inte stängas men få så kallad statlig rättelse det innebär att skolinspektionen går in och beslutar vad skolan ska göra i den utredning som anna ekström presenterade idag finns alltså förslag om att utöka möjligheten att stänga en skola om en skola under en tvåårsperiod fått återkommande kritik av skolinspektionen Så ska den kunna stängas även om skolan åtgärdat dom tidigare bristerna syftet med de här förslagen är också att villkoren mellan kommunala och friskolor ska bli mer lika därför ska det också bli möjligt att besluta om verksamhetsförbud på en kommunal skola med allvarliga brister om det är praktiskt möjligt att göra det om vi till exempel har en liten kommun med bara en enda skola då kan det i praktiken vara omöjligt att stänga den skolan och samtidigt se till att barn och elever på en skola att gå till Dom här förändringarna som nu skickas ut på remiss och planeras att genomföras och 20/22 finns med i januari avtalet mellan regeringen centerpartiet och liberalerna moderaternas kristina ax n olin är nöjd men önskade att regeringen gick längre vi moderater vill ju att man ska börja mäta kvalitet av skolor och stänga skolor som inte är bra ha det fortare katarina helmerson en ledande centerpartist i en stad i mellansverige åtalas misstänkt för flera fall av sexköp Av en 16 åring på ett hotell i stockholmsområdet. Utredningen rör totalt 10 män som misstänks för sexköp av barn under åren 2018 till 2019 på flera hotell i stockholm och även vid 1 fall i sörmland. Det här rapporterar nyhetsbyrån siren. Enligt centerpartiets presstjänst så är uppgifterna helt nya om man ser oerhört allvarligt på att en cell på för det är dessa avskyvärda brott. Kontaktats mannen nekar till brott i villa du så tog sig tidigare idag två personer in på sveriges ambassad i minsk det här för att söka asyl och dom spelade även in en video utanför ambassaden mina 7000 med den men när minsky hmm så pass hålls ni sitter i pacsoft ses II en video inspelad på gården till den svenska ambassaden berättar en man hur han tillsammans med sin pappa söker skyddar undan polisen Han berättar hur de båda deltog i en regimkritisk demonstration i staden dit hemsk i söndags höras pappa misshandlades av polis hur han själv lyckades rädda sin pappa undan polisen och och att dom sedan dess har hållit sig gömda av rädsla för ordningsmakten sveriges ambassadör i belarus bekräftar för ekot att två personer befinner sig på ambassadens område och söker asyl men vad som händer i fallet nu är oklart en journalist från nyhetssajt by sig på Sedan dom senaste dagarna har gripandena fortsatt av personer som protesterar mot landets ledning. Samtidigt finns nu listan på över personer som betraktas som politiska fångar som sitter häktade, anklagade för grövre brott, enligt människorättsorganisationen via sina är nu omkring 60 stycken de senast tillkomna. På listan är maria kalle anka och 2 andra positioner i. Dels för att ha uppmanat till handlingar som kan skada landets nationella säkerhet reporter johanna melén i frankrike så har korona läget tydligt försämrats på senare tid det här sa premiärminister edition kast x efter ett krismöte med ansvariga myndigheter i landet idag det senaste dygnet så har några 10000 nya fall konstaterats i frankrike och premiärministern uppmanar de franska regionerna att vidta åtgärder för att minska smittspridningen men vill inte ha någon ny nedstängning Av samhället på den grekiska ön lesbos så har provisoriska tält satts upp för att ge tak över huvudet åt dom 1000 och 1000. Flyktingar som bodde i den nedbrunna lägret moria. Samtidigt så pågår på tester mot förhållandena där. Flera 1000 flyktingar hade samlats vid vägspärren mot mycket i linje där dom nu för tredje dygnet i rad hålls åtskilda från resten av ön. Dom slog tomma vattenflaskor mot varandra, skanderade frihet och moreau är död. Vissa höll ett plakat med vädjan till andra eu länder att hämta dom tyskland snälla, hjälp oss. Vi dör det här hade någon skrivit på en kartongbit på tyska. Under morgonen kom ytterligare förstärkning från aten i form av 5 bussar med kravallpoliser. Bussarna placerades ut på båda sidor om folkmassan för att förhindra att dom tog sig vidare. Ett femtiotal kravallpoliser i förra gasmasker och utrustade med sköldar. Nog beredda att rycka in tidigare under eftermiddagen utbröt ett tumult vid vatten utdelningen och en av flykting männen drog kniv polisen svarade med tårgas för att skingra folkmassan ett stenkast bort på militärens mark sätts nu provisoriska fler man har ställt upp beräknat att ge tillfälligt boende för omkring 4000 människor sofia soffan när du läser oss det har handlat mycket om dom kriminella nätverken den senaste tiden efter det visar rikspolischefen mats löfving s uttalande Om att det finns 40 kriminella klaner eller nätverk som driver organiserad brottslighet patrik andersson sektionschef på regionala underrättelseenheten i region syd säger att det som utmärker de här grupperna heter brottsligheten oftast riktas mot de egna landsmännen ja utpressningar är väldigt vanligt sen har vi det till viss del narkotikabrottslighet vi vi har ju sett att vi hade ju förra året och året dessförinnan så det är ganska mycket pengar och det var ju relatera till utpressningar dom flesta av dom Det handlar om landsmän som pressas för att betala för så kallat beskydd, säger patrik andersson på underrättelseenheten i region syd i regionen som består av blekinge, kalmar, kronoberg och skåne finns 20 till 25 nätverk, varav 10 i malmöområdet. Dom olika nätverken MC gäng, släkt baserade och mer löst sammansatta grupper går i varandra och patrik andersson vinter med. Hemma i en släkt bygga båt när ekot ringer runt till landets samtliga regionala underrättelseenhet. Her är det få som vill tala om en klan baserad kriminalitet på det sätt som vice rikspolischef mats löfving gjorde i helgens intervju. Jan hofvenstam är chef på underrättelseenheten i region öst. Mer komplex bland dom ihop också det kan finnas släcks baserad i kriminella nätverk som har är ihopsatta med 2:a löst sammansatta nätverk och det har ju med kriminaliteten att göra att man skapar sig bandy mellan siffror att nå bästa resultat enligt deras liksom deras kriminalitet däremot lyfter flera fram att polisen har svårt att komma åt dom släkt baserade nätverken eftersom lojaliteten är mycket stark kan ni läsa dina reporter då slår den väderprognos som säger att imorgon så blir det allmänt molnigt med främst i södra mellersta norrland Solglimtar på flera håll i regn och skurar som kan få inslag av åska att temperatur i södra östersjölandskapen 15 till 18 grader. I övrigt blir det mellan 10 och 15 grader. Kvällens producent var man till dig själv? Vad heter johan wester?

Audio

Keyphrases

Enteties

Person