Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

Rock legend Little Richard is dead

Ekot - lördag 9 maj 2020

Musician Little Richard has died at the age of 87. Hear music journalist Stefan Wermelin about the spectacular rock pioneer.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 100,00 %

Yes, rock legend little richard in death. It confirms his son for the music magazine rolling stones has the echo. We're live in the studio, do you hear? Marcus nilsson? Yes, a little jerk is hmm. But he's dead. He has had immortal hits with a lot of lodar, tui, lush, crazy, my narrow of course long tall sally are some of the works that are usually described as one of rock music's most important and he was thus 87 years old. Stefan vermelin, hello there hello yes, music journalists, many years of collaborators here on Swedish radio and hmm little richard, how much I have influenced. Other things affect very much because his explosiveness with an explosive singer or appearance many of the 2nd so that he he faced the big gaping 10 modern rock music then in the 50's and he was he was not quite room-clean at all edges and so they got like crystal curb has something old that thought flown 1st hit it was of course very risky text from the beginning so then I had to have it to that we have to rewrite the text so it became a world news the biggest it was of course with in a housing instead of very poorly known because it is important to be a little dangerous Build it it was it said need not have a slightly kinder variant of rocky bike that could also be bought out by whites and by approving to burn some lunch. It was just too challenging. If you are going to put it in context there then in the fifties as one of the style formations in rock n the role yes when you say he was dangerous yes but it was so new times when it was not black music, it looked so very bad at if it was not yasmin that and the music is ready with blouse the one that appears 40/50 century beginning it was of course as dangerous it went of course the white dress of course money on the clubs elvis money on cuba just black pistes but that rock music was a bit it will be gladly a bit polish then What it is shows I was not so amazingly polished all the time. Then I became religious of course so then it will be more proper. With his background is the church. He grew it up with gospel and went to church malmö. It is so that he had of course when he was always challenging and very self-confident in his own great importance. Hmm? View live free cam, you have to start with some richest. Must invites people get the rules damn with the right support. Hmm, magic sounds really like that. yes, it's great, but you're into that, too? His, hmm well. The church and gospel music and how much it has affected and in what way incredibly much the whole rock n the role and a lot of the music has come from gospel and we it with blues and country and blues and it's kind of mischmasch of everything and gas with music in the United States does not sound like gospel music in Sweden, I can say how here you measure the churches it is a completely different move where you say so the whole full house sways hmm But leather then ricky then on a just payment hmm. What was he like as a person and artist? Very self-absorbed man says so it's like he it was he who would decide and I mean there is such a black story as well when he and buy you would be on tour with in dus and there was talk about who was the king of rock n roll if it was if you have sought barry either in the actual constant digging in who I am logistics always start until the game he had played his he was also very few get to be good so he pours out gasoline on the keys on the piano and so he lit it on fire so he went out to so even said 2nd Try to fold to try to do after this as well as for them was then it was easily crazy these types hmm hmm we'll say it also to new additions thus that we have been met by the news that the rock legend a little good death his son confirms it for the music magazine rolling stones and he became thus 87 years old cause of death is still unknown sounds also his such where small MN announced the same music magazine rolling stones thus You would say that it is quite hmm. Surprised he lived so long because it's a pretty hard life. You can't get away from that," says Stefan Vermelin. Hang stefan, we should take and listen a bit to one of those works that for many anyway maybe? Hmm a little balaway is best known for we take listening. Where baneman lambasond you live? Robban my mix tape rams that you did not reach beautiful the strong, sorry for zero water, water and surface water and west with their old he all bebu yes liters. It is thus with the hit song tourists in one of the most important works,

Audio

Enteties

DateTime (DateRange)

Location

Location (GPE)

Organization

Other

Person

Quantity (Age)

Quantity (Dimension)

Quantity (Number)

Quantity (Ordinal)

Transcription

Sentiment: 51,02 %

Ja rocklegenden little richard i död. Det bekräftar hans son för musikmagasinet rolling stones har ekot. Vi sänder direkt i studion hör ni? Marcus nilsson? Ja, lite ryck är alltså hmm. Men är död. Han har haft odödliga hits med en mängd lodar, tui, frodig, galen, min smala ju long tall sally är några utav dom verk som brukar beskrivas som en av rockmusikens mest betydelsefulla och han blev alltså 87 år gammal. Stefan vermelin, hallå där hallå ja, musikjournalister, mångårig medarbetare här på sveriges radio och hmm little richard, hur mycket jag har han påverkat. Annat påverkar väldigt mycket eftersom hans explosiviteten med en explosiv sångare eller framträdande många utav dom 2:a så att han han inför den stora gapande 10 moderna rockmusiken då på 50 talet och han var han var inte helt rumsren i alla kanter och så dom fick liksom kristall stävja har något gammalt som trodde flugit 1:a hiten det var ju väldigt riskabel text från början så då fick jag ska ha den till att måste vi skriva om texten så blev det en världsnyhet den största det var ju naturligtvis med på ett boende i stället för mycket dåligt känd för att det är viktigt att vara lite farlig Bygga det det var det sagt behöver inte hade en lite snällare variant av rocky cykel som även kunde köpas ut av vita och genom att godkänna för att elda lite lunch. Det var alldeles för utmanande. Om man ska sätta det i kontexten där då på på femtiotalet som en av stilbildande inom rock n rollen ja när du säger att han var farlig ja men det var ju så nya tider då det var inte svart musik var det såg så väldigt illa vid om det inte var yasmin den där och musiken är redo med blusen som framstår 40/50 talets början det var ju det som farlig det gick ju den vita klädseln naturligtvis pengar på klubbarna elvis pengar på kuba precis svarta pister men det där rockmusiken blev lite det var ju det blir gärna lite polera då Vad det är visar jag var inte så himla polerad hela tiden. Sen blev jag ju då religiös naturligtvis så då blir det mer ordentligt. Med hans bakgrund är kyrkan. Han växte upp den med gospel och gick i kyrkan malmö. Det är så att han hade ju när han var ju hela tiden utmanande och väldigt själv är väldigt säker på sin egen stora betydelse. Hmm? Visa live free cam har man börjar med lite richest. Must bjuder får människor bestämmelserna jävligt med rätt stöd. Hmm, magiskt låter ju verkligen så. Ja, det är jättebra, men du är inne på det där också? Hans, hmm tja. Kyrkan och gospelmusiken och hur mycket har det påverkat och på vilket sätt oerhört mycket hela rock n rollen och mycket av musiken har kommit från gospel och vi det med blues och country och blues och det är slags mischmasch av alltihopa och gas med musik i usa låter inte som gospel music i sverige kan jag säga så här mäter du kyrkorna det är ett helt annat drag där man säger så hela hela kåken gungar hmm Men leather då ricky då på en payment precis hmm. Hur var han då som som person och artist? Väldigt självupptagen man säger så det är liksom han det var han som skulle bestämma och jag menar det finns en sån här svart historia liksom när han och köper du skulle vara på turné med i dus och det var snack om vem som var det king of rock n roll om det var om man har sökt barry heller i själva ständiga grävande i vem jag är logistik alltid inledas förrän spelet hade han spelat sitt han var ju också väldigt få bli bra så häller han ut bensin på tangenterna på pianot och så tände han eld på det så gick han ut till så sa till och med 2:a Try to fold att försöka göra efter det här liksom för dom var då var det lätt galna dom här typerna hmm hmm vi ska säga det också till nytillkomna alltså att vi har mötts av beskedet att rocklegenden lite nytta död hans son bekräftar det för musikmagasinet rolling stones och han blev alltså 87 år gammal dödsorsaken är fortfarande okänd låter också hans sån där liten MN meddelade samma musikmagasin rolling stones alltså Man vill jag säga att det är ganska hmm. Överraskad att han levde så länge för att det är ett ganska hårt liv. Det kan man inte komma ifrån det säger stefan vermelin. Häng kvar stefan ska vi ta och lyssna lite på ett utav dom verken som för många i alla fall kanske? Hmm lite luttrad är mest känd för vi tar lyssnar. Vart baneman lambasond du bor? Robban mina blandband baggar som man inte nådda vacker dom starka, ledsen för nolla vatten, vatten och ytvatten och väst med sina gamla han alla bebu ja liter. Det är alltså med hitlåten turister i ett av dom främsta verk, alltså från lite rörigt som har gått ut i den 87 år gammal. Stefan vermelin musikjournalist mångårig medarbetare på sveriges radio du var inne på det och till sju år blev han han levde ett hårt liv ja gjorda alltså jag var ju väldigt ja hans far var ju häftiga varit väldigt liv och drar på det här sättet lite james burton art att han skrek och sjöng och spelade piano hoppa runt och var allmänt vild och galen men det som du hör den här låten man blir bara lycklig och glad om man hörde det som väldigt ö så väldigt ja oemotståndligt tycker vi som gillar och är någon från 50 talet När du är inne på rock n rollen där femtiotalet det finns 2:a därifrån stora namn såklart elvis presley ig person och vad svenska jerry williams och hämtar mycket influenser därifrån hur har lite richard påverkat världen med sin musik och kanske i sverige också då går kroppen till klara för att skrika som dirigerade utav det redan har varit tyskland och sånt här och det är många som gjort covers på hans låtar det ju massor med olika som försöker låta och så där och det den stilar herr mats efter precis som i schack Varje talsstilen och sätter på att sida då kvar och texter är rich text är inte alltid så här det är inte sagt varje klass på dom direkt dessutom med lite snyggare och hälsosamma loppet utan det är ett uttryck för ett slags hmm levern är det sått gitarr eller saxofon så det gäller hans väsen på nåt sätt det här ska det höras så här ska ju synas hmm hmm och Arvet då efter lite richard dom här hitlåtarna på 50 talen vad var det han lämnade efter sig in i nästa sekel och följderna utav tui frodig galen med smali och långt tal sälja dom hiten hit så musiken förändras hela tiden det blir rock n roll var femtiotal vinet ute utan det har kommit helt 2:a nya musikstilar så det är ingenting som man kan ta med sig också men då kommer vi finnas där som ett slags grundare kliver jag tror att folk som lyssnar på dig för 1:a gången måste jag hoppa till att vi är tillsammans här Gick en gammal moster musik som ofta var på 70/50 talet med klagosångare som röstat fram någonting utav det här är fortfarande explosivt tycker jag i min värld men många är ändå viktigt att bara få lite löjligt men det är en smaksak dom är all musik hur det smakar så var han en av de största absolut absolut han och köper idag jag tycker att dom vill vara grunden för 50 talet rock musik och med det utvecklingen vidare som sedan byter står anammade i och dom gjorde också kallats akvarium på Vilka borta så det det går igen överallt och där fanns då stefan vermelin fortsatt häng med oss hem kvar ska vi ta och lyssna på ytterligare verk från little richard alltså som har som har gått ur tiden det bekräftar hans son musik hmm för musikmagasin royston vi tar och lyssnar på låten slipper in sweden Den. Minnesvärd ingen är här billy joel och tempo av minnesvärd blir det här person och slipper en slime där alltså lite rättsskydd som har gått ur tiden 87 år gammal stefan vermelin musikjournalist finns med oss hmm ska vi ta det igen hans effekt och hans inverkan på musiken hur ska man kunna beskriva den var ju som sagt väldigt innovativ det här sättet av och han mådde ut i den svarta det var ju den svarta musiken började uppmärksammas är det där Byta på den tiden och det tog ett tiden gick över gränserna vi har vill både stora music timmarna det race rekord vad den visade svarta frid och fröjd förutom ska inte blandas ihop med den vita musiken i sverige var det samma sak där att mitt liv sedan så han kan ju inte sjunga mig man kan skrika väldigt bra det är det som är själva grejen det rock n roll funkar bra i en helt annan sak så att hans betydelse tycker jag är enormt för att Ja det vi fick nya generationer att börja lyssna på den där egendomliga musik jag kan komma ihåg att helt enligt alla som får ju ganska nytt delen och det gick dock plan och han spelar mera planer. Hmm? Vad som borde dom bygger tillbaka mer på den här riddaren blusen som kommer från 45 tidigt femtiotal där hmm om man ska försöka sätta in det i kontexten med att komma på 50 talet rock n roll lite risker med den han var den karaktären han hade en en utstrålning och om man ska få lov och säga det kanske kaxig typ hur togs det emot i usa då främst där han inledde karriären hmm det var ju väldigt uppseendeväckande det är läppstift och ögonskugga och vara det bandet sminkad och Så var det inte bara intresserad av kvinnor ganska mycket åt 2:a hållet också vi var inte speciellt populärt då det var ju 50 talet var ju väldigt konservativt och sådär jag tyckte inte låta så där fick inte bara hmm och jag menar älvsjö chockerande i sin ut barnen med sin pelvis det är jag istället så rörelse som hade på mig men det är dit jag var ju mycket mycket värre och därför blir ju då hans låtar det är hit de 2:a så är det bara en liten läkaren personen så att det är väldigt så snabbt vilket av det roligt säger du Jag är charmerande tillskjutande 365 och konkurrens och konkurrensen då ja det direkt till ytan strax i alla dess att säga det du just dans exakt vad han säljer som var det största namnet naturligtvis så att dom tycker biter komma in för våra barn och det verkar man får gärna ringa och skicka motsvarar en stor till mig om hur och var man köpa i iaido och blivit jag bor tillsammans på tv och som och det var ju på nya med dom Pass populärt det var hmm och den där satt där i största gåta bil som rena litterära mästerverk jämfört med lite grupp som gör att just ett uttryck är en en. Ja den exklusivitet som i nästan ingen annan här som är väldigt då utåtgående person lite rättsskydd hmm gap och skrik i sminka sig väldigt uttrycksfullt så och vi återvänder då så vi har varit inne på det ganska mycket här kring 50 och sextiotalet usa och man tänker mycket medborgarrättsrörelse rock hmm vilken roll hade han där eller höll han sig utanför den konflikten då gjorde han det i stort sett så att hmm nu börjar det så jag kommer igång ordentligt på sextiotalet var han var Vad vilket håll ut på skutan när du kommit hit och sen ska man ju glömma att hela lockande rollen sen gå dit sånt mycket några 61 hmm att det är ingen ide att lyssna på då ska det bli som enligt dem som förstod sig på det skulle vara giftiga musiken komma tillbaka via jazzen skulle komma tillbaka på sextiotalet oss båda sen kommer du till stockholm södra europa hmm med dig med den engelska raken och dom tog ju upp så dom tre dom behöver prata med gamla gubbarna från 50 talet som då kunde komma tillbaka men det var ju väldigt ska vara helt borta då jag precis delvis har väldigt borta Först att byta kommer jag lite på sista plats och guld sett hur barn upp t 4 så att det det. Det tog tid innan rocken slog igenom. När man säger så är dom här lite så det stora rock genom brytare, hmm, jag för dig. Du kan bli populärt utav den breda massan hur den rollen på samtalet var ju mycket för att ungdomar och du fattar polisen. Det gäller den vecka då ungdomarna har gått lite hippare om man säger så. Han valdes också in i rock n roll hall of fame hmm 1:a gången man tog in folk där 1986 ja och efter storhetstiden 50 början på sextiotalet då vad hur var livet för lite lunch det var en avdankad år hur ja men han blev väldigt bra samt så han jobbade på en familj som som det bidrar alltså förbudet och trevlig och det var där och vi sjöng ballader och på så vis fram på det här måste man vara rik familj som var då breven som är religiös sekt du ifrån vankade hade ett eget i den mån rosa sängen med allting och Hmm sidan lakan och det var väldigt häftigt men han tror inte på det i längden så att vi kan tillbaka börjat köra sin rock n roll show men det mest spännande intressant att det gjorde han naturligtvis på femtiotalet och drömmar ska du smaka kan man gräva och hitta fantastiska saker vi klipper naken mus är otroligt bra gård hmm om du får välja en dag stefan vermelin en låt som du skulle säga att det här är lite lotion ska ni lyssna på en låt så är det den här låten ja slipper man kanske ändå kommer konsument och då får jag veta det att han skrev den 19/57 men det finns på a Jag har råkat illa ut använda 76 å allas moder som alla hela tiden och man fashion är en ren jag kommer tida. Hmm. Det säger stefan vermelin tack så mycket fast det var med hos oss musikjournalist mångårig medarbetare här på sveriges radio och är alltså möts av beskedet att rocklegenden lite rött kött är död hans son bekräftar det för musikmagasinet rolling stones han blev 87 år gammal han blev då också odödlig med en mängd hitlåtar så som tur är frodig galen miss marie antal skäl ibland många 2:a och han brukar också beskrivas som vi har där som en av rockmusikens grundare tekniker den här sändningen andreas eriksson producent karin holsten jag heter markus nilsson Om vi går ut, det tycker jag med ja gale med smali av lite lunch. Jag är med barn. Tala med barn. Star power of god marginal hej, mamma. Mali.

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Enteties

Person