Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

Stefan Löfven delivers his 1 May speech digitally

Ekot - fredag 1 maj 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 76,44 %

During the coronal pandemic Prime Minister Stefan Löfven speaks on 1 May where the echo. We're live on Marcus Nilsson in the studio. May, the high-to-city of the labor movement. Normally the international usually invitered swaying banners on the streets and squares, but this year in these coronal times it will be different and we will now hear Prime Minister Stefan Löfven. The life of our society in our Sweden quickly become just different. This year, therefore, this agreement will also be different in a classic May Day speech. The partisan conflicts will have to wait at this difficult time, i hope that every single person, whether you are a Social Democrat, will vote for something completely different. As a country where we stay together where none of us really stand alone in the face of crises today or any other day. They have now passed exactly three months since the government classified the new coronavirus as a general and socially dangerous disease. Our way of life has changed dramatically, aired and for those of you who miss hugging your parent who belongs to a risk group or meeting your friends as usual, it may feel as if this crisis has been going on for a very, very long time. For those of you who keep sweden going during this tough time working in health care, elderly care, home care driving a bus or a cleaner. Do you feel like the crisis's been going on forever? It has been three months as Prime Minister, I wish I could say today. Now the crisis is over. Now it's hard behind us. Now we can go back to a more normal life. But unfortunately, we're not there yet. On the contrary, it is a long way off. The strength of society as a whole is used to almost alleviate the consequences, safe health of life, health and care resources, but also people's livelihoods. The day that the pandemic is over has then Sweden will quickly get back on its feet purely economically. But despite all the efforts, more people will get sick. More people will die. More people will get rid of the job even though this crisis already required so much of each person will be required more by you by us. Our ability as a country and as a human being to quickly change. We can do them. Our perseverance now tests our common ability to hold and bite our strength to forgo that visit or activity. Not just once, but several. Many canceled their Easter trip. Hopefully, most of them will change their walpurgis celebrations. Yesterday. Every person in Sweden who has made sacrifices for their own sake, for the good of their loved ones for the health of their loved ones for the health of 2nd people. But above all, the ability of health care to cope with the crisis should be proud. A lot of people have done a lot, but everyone's going to have to do even more. This needs to be done time and time again week after week today. Yes, it's frustrating, yes. Yes, it may sometimes feel like what you are doesn't matter. But the fact that you can hold on to it is absolutely crucial for the health care system's ability to cope with this. That you can keep not seeing your family. It is important for health care to be able to save as many lives as possible. The fact that you are able to take responsibility is important so that the care staff who are already working so hard will not get an even worse situation. Your actions right now you will have to tell about for a long time maybe a whole life ensures that you are one of all those who can tell you that when it mattered when you were put to the test, when it among asked for your contribution, then you think responsibility for something greater than yourself. Then you took your share of our shared heavy responsibility. I know that in recent years Sweden has no cohesion left to cope with our societal challenges, trust and solidarity and there when we need 1:- care, give answers to this, we see how the vast majority follow the authorities' advice to make sacrifices. We see people show trust in society and show each other the incredible skill of everyone who works. In care and health care, for example, has doubled the number of intensive care units. We see how many men and women volunteer for their fellow human beings both in the established popular movements and these are organisations in churches and communities, sport and associations. Trade unions and parties. But also in social media and in stairwells man to man, where men and women offer their help to those who need

Audio

Enteties

DateTime

DateTime (Date)

DateTime (DateRange)

DateTime (Duration)

Location

Organization

Other

Person

Quantity (Number)

Quantity (Ordinal)

Transcription

Sentiment: 51,13 %

Under korona pandemin statsminister stefan löfven talar på 1 Maj där ekot. Vi sänder direkt marcus nilsson i studion. Maj, arbetarrörelsens hög till stad. I vanliga fall internationalen brukar bjuda röda vajande fanor på gator och torg, men i år i dessa korona tider så blir det annorlunda och vi ska nu höra statsminister stefan löfven. Liv vårt samhälle i vårt sverige snabbt blivit just annorlunda. I år blir det därför det här avtalet också annorlunda i ett klassiskt förstamajtal. De partipolitiska konflikterna får vänta i de här svåra tiden hoppas jag nämligen att varenda person, oavsett om du är socialdemokrater, röstar på någonting helt annat. Som ett land där vi håller ihop där ingen av oss står riktigt ensam inför kriser i dag eller någon annan dag. De har idag gått exakt tre månader sedan regeringen klassade det nya coronavirus som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Vårt sätt att leva har förändrats dramatiskt, sändes och för dig som saknar att krama din förälder som tillhör en riskgrupp eller träffa dina vänner som vanligt känns det kanske som om den här krisen pågått väldigt, väldigt länge. För dig som håller igång sverige under den här tuffa tiden arbetar inom sjukvården, äldreomsorgen, hemtjänsten kör buss eller en lokalvårdare. Känns det kanske som om krisen pågått i en evighet? Det har gått tre månader som statsminister önskar jag såklart att jag idag kunde säga. Nu är krisen över. Nu ligger det jobbiga bakom oss. Nu kan vi återgå till ett mer normalt liv. Men tyvärr, vi är inte där ännu. Tvärtom är det långt dit. Hela samhällets styrka används för att så gott som det bara går lindra konsekvenserna, säkra hälsa liv, vårdens och omsorgens resurser, men också människors försörjning. Den dag som pandemin är över har då ska sverige snabbt komma på fötter rent ekonomiskt. Men trots det trots alla insatser kommer fler att bli sjuka. Fler kommer att avlida. Fler kommer att bli av med jobbet trots att den här krisen redan krävt så mycket av varje person kommer att krävas mer av dig av oss. Vår förmåga som land och som människa att snabbt ställa om. De klarar vi. Vår uthållighet nu prövas vår gemensamma förmåga att hålla i och bita ihop vår ork att avstå det där besöket eller aktiviteten. Inte bara en gång utan flera. Många avbokade sin påskresa. Förhoppningsvis förändra de flesta sitt valborgsfirande. Igår. Arbetarrörelsen avstår idag från normalt fira 1 Maj. Varje person i sverige som har gjort uppoffringar för sin egen skull, för sina älskades bästa för 2:a människors hälsa. Men framför allt för sjukvårdens möjlighet att klara av krisen ska vara stolta. Många har gjort mycket, men alla kommer att behöva göra ännu mer. Vi får inte slappna av. Det innebär fler inställda planer, fler samtal som inleds med det. Ja, vi skulle ha setts, men fler efterlängtade bröllop som får skjutas upp. Det här behöver göras gång på gång vecka efter vecka idag. Ja, det är frustrerande, ja. Ja, det känns kanske ibland som om vad just du är saknar betydelse. Men att du orkar hålla i det är helt avgörande för sjukvårdens möjlighet att klara av det här. Att du orkar fortsätta avstå från att träffa släkten. Det har betydelse för att sjukvården ska kunna rädda så många liv det bara går. Att du orkar ta ansvar är viktigt för att vård och omsorgs personalen som redan sliter så hårt inte ska få en än värre situation. Ditt agerande just nu kommer du att få berätta om under lång tid kanske ett helt liv ser till att du är en av alla dem som kan berätta att när det väl gällde när du ställdes på prov, när det bland bad om ditt bidrag, då tror du ansvar för någonting större än det själv. Då tog du din del av vårt gemensamma tunga ansvar. Jag vet att flera under de senaste åren har sverige någon sammanhållning kvar klarar av våra samhällsutmaningar, finns tillit och solidaritet och där när vi behöver 1:- vården, ger svar på det här, vi se hur de allra flesta följer myndigheternas råd att göra uppoffringar. Vi ser hur människor visar tillit till samhället och till varann visar den otroliga skickligheten hos alla som arbetar. I omsorgen och sjukvården som exempelvis har fördubblat antalet intensivvårdsplatser. Vi ser hur många män och kvinnor engagerar sig frivilligt för sina medmänniskor både i de etablerade folkrörelserna och det är organisationer i kyrkor och samfund, idrotten och föreningar. Fackförbund och partier. Men också i sociala medier och i trapphus människa till människa, där män och kvinnor erbjuder sin hjälp till den som behöver det. Ny som hjälper era grannar att handla som skickar hälsningar till era eller släktingar som ställer upp för han säger, jag finns här om du behöver alla ni som har bidragit på något sätt till att underlätta för den som behöver visa vår solidaritet betyder. Ny visar att när det läget i vårtan är som såras, då hjälps vi åt som mest. Den sammanhållningen är viktig. Den solidariteten kännetecknar vårt land, den tryggheten behövs nu och alla 2:a dagar. Den nya corona visor kommer att påverka oss under lång tid. Många har sett någon närstående blir allvarligt sjuk, oroar sig sönder och samman under många långa nätter. 2:a har själv blivit svårt sjuka. Människor har avlidit närstående sörjer och saknar familjemedlem. Tusentals har blivit av med jobbet eller riskerar att bli det arbetslösheten och osäkerheten. Det är hårdast den som redan hade det tufft som saknar besparingar eller en trygg anställning. I världen går samma mönster igen där de ekonomiska delarna av krisen stor hårdast mot de länder och människor som redan har det svårt. Och nu får det än värre. Den här krisen, det är en brutal påminnelse om att ensam är inte stark. Vi människor är beroende av varandra i en bygd, i ett land och en värld. Vi är alla beroende av att 2:a människor tar sitt ansvar, visar solidaritet, tänker på fler än sig själv. Det är därför som jag och många 2:a så ofta upprepar att det finns bara ett sätt att tala av kristen och det är tillsammans. Det kommer en dag när kristna över nu i sverige på allvar behöver diskutera vårt samhälles brister och styrkor har vi organiserat vårtan på bästa sätt. Vad behöver förändras för att vi ska bli starkare? Just nu är fokus fortfarande att rädda så många människors liv, hälsa och jobb som det bara går. Vänt mitt i allt det här mitt är det tuffare och tunga är det värt att påminna sig själv om att det kommer en dag när vi genom detta? Det kommer en dag när vi kan säga det är över nu, det kommer en dag när vi slår på radion på morgonen och inte nås av 2:a nyheter. Men antalet döda och sjuka. Det kommer en dag när vi får besöka din släkting på ett äldreboende igen. Är det äntligen kan ta emot besökare från din familj. Det kommer en dag när du kan resa till familjen till fjällen har det efterlängtade bröllop ha en normal vardag. Ja, det kommer en dag när vi ser tillbaka på corona. Kristen, den kommer. Det är inte här, den är inte ens nära, men den kommer och till det så behöver vi fortsätta att orka göra rätt saker i dag och i morgon och dagen efter det. Ända tills vi kan pusta ut och kanske kramar världen och säga att vi klarade det här. Vi härdade ut. Vi tog oss igenom detta tillsammans. Socialdemokraternas partiledare och statsminister stefan löfven hörde vi där hans 1:a majtal digitalt. Den här gången inte traditionsenligt på något torg någonstans i vårt avlånga land. Vi kopplar upp oss nu mot fredrik furtenbach och lådor. Ja i kort person som var väl gick. Det var så här ungefär vad tema när vi ska hålla ihop. Det känns som att det har varit lång tid. Det är inte över. Du måste orka hålla i många, gör fina insatser ensam är inte stark. Ändå är det över, men inte idag. Så skulle man kunna. Löfven talar det enbart som statsminister om man tittar på bilder lösningen? Då hade han som vanligt svenska flaggan på över på rock på kavajslaget som man brukar ha nu i vår och svenska flaggan och bakom sig. Men just i dag hade han också en. Hur han har ju anttonen tämligen omedelbart i talet med att med att säga att idag får de partipolitiska konflikterna vänta när han sätter han den tonen. Hmm, vad gör vi? Vad gör man för analys av de? Är det viktigt att även 1 Maj i de här lägena var statsminister i stället för rollen som partiledare? Ja, det är så är det ju och man kan väl säga att det i grunden har partierna kommit överens om detta. Ett parti den partipolitiska konflikten får vänta är det ju sig inte likt i den politiska debatten heller. Stefan löfven angrep ju inte heller på samma sätt som han brukar. I princip sen folkhälsomyndigheten så att vi har en en allmän spridning av i du sett och hmm, ja och det ger en extremt annorlunda situation och en annorlunda roll för stefan löfven. Något kring lite debatt kring själva stödpaketet? Hur länge kommer man får se det? Fredrik, tror du? Ja, jag tror att vi får se det så länge som passar i politikerna uppfattar läget. Hmm, smittspridning. Läget som akut sen kommer. Du kan väl säga att det. Politiken däremot så finns det en en politisk debatt när det handlar om ekonomi. Där är det mer acceptabelt att man talar om vad som borde göras och så, hmm, det är så att hmm. Veckorna det här med sammanhållning, solidaritet och hänger i och att det är långt ifrån över. Jo, men det är liknar. Det är som man brukar säga och det var liknar det är han sa när han höll tal till nationen i tv också så att vi känner igen tema det som det är framförallt han framför allt trycker på nu. Det är ju att det här inte är slut, att det är hållit på ett tag, men det är inte. Detta har folkhälsomyndigheten till exempel i oroliga för att hmm när det fina vädret kommer tillbaka och folk tröttnar på att sitta inne så ska man inte längre följa dem. Råd och rekommendationer som finns utan då gäller det och påminna om dem så. Av arbetarrörelsen är sker digitalt. Ja, det är klart att det finns många människor som tycker att det är hade i tråkigt och hade velat ha en vanlig 1 Maj. Men någon kritik kommun inte får berätta, så klart. Det finns ju inget alternativ egentligen och om man tittar på till exempel vänsterpartiet? En annorlunda 1 Maj, arbetarrörelsens högst högtids dag när statsminister socialdemokraterna stefan löfven alldeles nyss höll sitt förstamajtal. Vi lyssnar arbetarrörelsens högtids dag när jag håller ta. Då brukar det vara på ett torg. Där kan se människor i ögonen och höra era röster. I år blir det inte så. Jag hade sett fram emot att prata om hur det parti och leder. Den här gången är 1:a majfirandet annorlunda, precis som att så mycket i våra liv, vårt samhälle, i vårt sverige snabbt blivit just annorlunda. I år blir det därför det här avtalet också annorlunda. Ett klassisk förstamajtal. De partipolitiska konflikterna får vänta i de här svåra tiden hoppas jag nämligen att varenda person. Socialdemokraternas partiledare och statsminister stefan löfven där för det furtenbach inrikespolitisk kommentator. Du har lyssnat talet, vi har det här inget vanligt förstamajtal. Hur skulle man kunna beskriva talet nu? Ja, nej, det var väl. Det är väldigt ovanligt. Det handlar det mycket om att hålla ihop på att det här känns som att det har varit länge. Men det är inte över och att många gör fina insatser, bland annat i vården och gått en ensam inte är stark. Att vi hjälps åt i sverige så kan man beskriva det det. Heter var väl ändå de som banar stora poängen här? Hur anmärkningsvärt skulle du säga att det är att en socialdemokratisk statsminister på 1 Maj i avviker från de traditionella på det sättet? 1 Maj, hmm, hur stor betydelse har det för arbetarrörelsen? En dag som 1 Maj? Ja, som sagt, det här är ju då en dag då socialdemokratin får avstå från att göra delen. Hade velat han hade ju velat så klart prata om mera om partipolitik får man vill göra i normala fall hade man angripit sina motståndare, allt sånt får vänta nu så. Fredrik furtenbach ekots inrikespolitiska kommentator. Som fortsatt är med oss, hmm resonemanget därför att man bryter traditionen. Det får du gärna fortsätta med. Ja, men jag tänker att det det som sagt, man kan väl inte nog understryka att ingen ville ha? Och så är det det. Period stefan löfven vara kraftigt ifrågasatt. Det här har vänt förtroende opinionssiffrorna har lyft kraftigt. Förtroendet för stefan löfven har stigit kraftigt. Det finns flera orsaker till det här. Hmm vet att folk tycker att regeringen sköter det här bra, det finns. Det är så att det. Jag var som ett hot mot landet utifrån. Vi ser även i 2:a länder att sittande regeringar får stöd och partierna har ju pausat den vanliga striden och inte minst viktigt tror jag debatten. Den handlar det ju om brott och invandringen är socialdemokraterna var kraftigt ifrågasätta nu är ämnena handlar om vård och ekonomi i stället och jag tänker att det här kommer inte vara. Och det är att vi är ju i en djup lågkonjunktur och vi hamnat i på grund av spridningen av polonaise viruset och vi vet att de tider av lågkonjunktur så blir det ekonomi och jobb i viktiga ämnen för människor och det påverkar också den politiska debatten i så hmm. Väljaropinion en sammanställning av opinionsmätningar som kantar sifo gör för sveriges radio ekot fredrik. Hur länge kommer de här höga siffrorna runt 30 procent för socialdemokraterna kunna hålla i sig tror du? Jag tror det är som sagt att det är helt omöjligt att veta. Jag vet, man kan väl säga som så här att det kommer ju inte vara det här läget, att det vi har en friad i politiken, att det bara stefan löfven som syns till vet vi att det är så kunde kommun. Spelar också som syns på den scenen och det tror jag dels om jag sa att det handlar det som socialdemokraterna, vård och välfärd är viktig för dem. När debatten handlar om jobb så brukar det också ligga bra till, men också moderaterna som brukar få med synas mycket när debatten handlar om ekonomi också. Två partier som anses vara statsbärande, ett parti som var på uppgång sverigedemokraterna, de halkar ner än bit för kan man göra för analys där? Jag tror att det handlar i väldigt att det absolut viktigaste orsaken till det är att fokus helt ha ändrats och ämnena. Det är klart att man ser mindre av jimmie åkesson. Man ser mindre, så är demokraterna. Framför allt i traditionella medier som finns i den här debatten när det är ett helt nytt landskap. Den här diskussionen om brott och om invandring, den är borta och det är klart att hmm, att den kan komma igen. Men som sagt, jag tror att det finns en långsiktig förändring. Det är. Står här på ekot ekot. Vi har jag inte direkt. Vad har hänt med anledning av stefan löfvens förstamajtal präglat utav nationell samling bortom all traditionell mening var förstamaj tal brukar heta digital sändning på sociala medier, men också här i radion sveriges radio och. Länge om ni vill höra mer kring 1:a majfirandet i corona tider, hmm ekot sänder också i sveriges radio p en med start 16:03 n specialsändning där från ekot om 1 Maj i corona tider men också om i corona tiderna i sverige och i världen. Vi blickar utåt var med och stå själv, säger marcus nilsson.

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Enteties

Person