Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

Author PO Enquist is dead

Ekot - söndag 26 april 2020

Kulturredaktionen Marie Lundström and SVT's Eva Beckman remember PO Enquist's writing.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 93,94 %

Following here. Any information from the echo? Welcome everyone it's Sunday morning and the echo broadcasts extra and we do so on the occasion that the writer and playwright per olov enquist has died. He was 85 years old, one of sweden's most widely read authors, known for books such as the Legionnaires, levi's journey and captain nemo's library, among others. Marie Lundström. Have we brought lundströms bokradio IP one. Hey, hey, this announcement. Per lov enquist has died. How do you receive it? Yes e, I knew he has been sick for a long time and sat in such a way it is not quite a shock. One is always another missing all of it become a fact that he is dead. Directives all publish all but only prove how what a central place he has had and still has in Swedish literature. He was a writer you usually say what read by generations of Swedes also much abroad. From what I understand it can be easy to forget. Is he one of our most famous hmm is abroad things think that he was still three majors from Västerbotten. Just something you've taken lindgren and a twig and with this, all three are now dead. They mention Västerbotten. It was a central venue in his hmm. Novels and stories, hmm, what did that place mean almost everything. He starts his life and grew up in hjoggböle with a father he didn't even die. He's very small so that it will be this strong teacher who. His mother becomes his power, his strength and I think it characterizes him enormously as well. It is he is some child who becomes very patient to enjoy himself alone spending time with the pinetrees. I think a certain melancholy that is evident in his work is founded very early. I myself have shown a lot in the inland part of Västerbotten. I feel very at home II that before that. The basic atmosphere and not least the time he grew up in, that is, for the 1940s, when it is ostrobothnia that is very characterized by religion and not just any religion, not a job. But the Swedish Church without it is free-religious over. It's very much about purgatory. It's about guilt, it's about that, but very powerful and compelling religion that sweeps in after sparsely populated. Landscape and thereby also quite large stronghold. That's what you read. You relate to God all the time in a way that is very two what does nowadays stay. We'll say hello to Eva Beckman as well, cultural journalist and program director at svt. A lot of his stories, your picture of it, i formed that it's a real one. He also wrote a magnificent novel about lewi pethrus as the big island of the Pentecostal movement. But I just want to say that I was. This small village in Västerbotten and johan taken by that I would see then this childhood home in green houses that are in very many of us novels. It is described in minute detail what it looked like with the work and the yard and the ruins. And so I actually got a whole there and then and I understand that he had not understood that we little green house is too chapel? Regular stays abroad would be great, located on the plot itself it is perhaps 20 meters between those pictures? His mother maja also be very active, having lived in literally with the religion of the region. On the plot if it persists? Madeleine a bucks exciting picture indeed when you've read some of his books. That there was such a small country between them. Yes, it must be the first. And the countries and traders in the butt of it somehow. That environment was very, very special and to see a documentary every human being. From my horizon, then. I had such tremendous respect for him and i've always had. I've had the privilege of meeting him, interviewing him and i've always been kind of a little afraid of the client. We started under him so colossal. But that's not only because but also because he had charisma that was both warm, eloquent and quite easily up, but also had an integrity or we can cool off in his person. Made that one had, was not a person man who stepped right into but had a huge integrity even though he was threatened quite easily and included, I would probably describe. I don't know what you're saying. Marie Lundström has also met him many times. Yes well to stop that it can recognize many traits from from my childhood and childhood how to behave o

Audio

Transcription

Sentiment: 51,05 %

Följer här. Aning från ekot? Välkomna allihopa det är söndag morgon och ekot sänder extra och det gör vi med anledning av att författaren och dramatikern per olov enquist har avlidit. Han blev 85 år gammal, en av sveriges mest lästa författare, känd för böcker som legionärerna, levis resa och kapten nemos bibliotek, bland annat. Marie lundström. Har vi med oss lundströms bokradio IP ett. Hallå, hej, det här beskedet. Per olov enquist har avlidit. Hur tar du emot det? Ja e, jag visste att han har varit sjuk en längre tid och satt på så vis är det inte fullt ett chockartat. Man är alltid en annan saknar alltihopa bli ett faktum att han är död. Direktiv alla publicerar alla utan bara bevisar hur vilken central plats han har haft och fortfarande har i svensk litteratur. Han var en författare man brukar säga vad läst av generationer svenskar också mycket utomlands. Vad jag förstår det kan väl lätt att glömma bort. Är han en av våra mest kända hmm är utomlands saker tänker på att han ännu var tre stora från västerbotten. Bara något man tagit lindgren och en kvist och i och med detta är alla de tre nu är döda. De nämner västerbotten. Det var ju en central spelplats i hans hmm. Romaner och berättelser, hmm, vad betydde den där platsen för den betydde nästan allt. Han börjar sitt liv och växte upp i hjoggböle med en pappa som han inte ens som dör. Han är väldigt liten så att det blir den här starka lärarinnan som. Hans mamma som blir hans kraft, hans styrka och jag tror att det präglar honom enormt mycket också. Det är han något barn som blir väldigt tålig för att roa sig ensam umgås med tallarna. Jag tror att en viss melankoli som märks i hans verk grundläggs väldigt tidigt. Jag själv har visat mycket i västerbottens inland. Jag känner mig väldigt hemma II den där innan dess. Grundstämningen och inte minst den tiden han växte upp i. Alltså fyrtiotalet då det är österbottens som är väldigt präglat av religion och inte vilken religion som helst, inte någon jobb. Men svenska kyrkan utan det är frireligiösa över. Det handlar väldigt mycket om skärseld. Det handlar om skuld handlar om det, men väldigt kraftfull och övertygande religion som sveper in över efter glesbefolkat. Landskap och därmed också ganska stort fäste. Det är det man läser. Man man förhåller sig till till gud hela tiden på ett sätt som är väldigt två vad som gör nu för tiden stannar kvar. Vi ska säga hej till eva beckman också, kulturjournalist och programdirektör på svt. Många av hans berättelser, din bild av det. Min bildade jag att det är ett riktigt. Han skrev också en magnifik roman om lewi pethrus som ju pingströrelsens stora ö namn. Men jag vill bara säga att jag var. Hade vi förmånen att få åka med p enquist till hjoggböle? Den här lilla byn i västerbotten och johan tagen av att jag skulle få se då det här barndomshemmet i gröna hus som finns i väldigt många av oss romaner. Finns beskrivet i minsta detalj hur det såg ut med arbetet och gården och ruinerna. Och så fick jag faktiskt ett helt där och då och förstår jag att han inte hade förstått att vi lilla gröna huset ligger alltför kapellet? Vanliga utlandsvistelser skulle vara bra, ligger på själva tomten det kanske är 20 meter mellan de bilderna? Hans mamma maja också vara väldigt aktiv, har bott i bokstavligen med religionen i regionen. På tomten om det består? Madeleine en spänn spännande bild faktiskt när man har läst några av hans böcker. Att det var så pass litet land emellan. Ja, det måste vara det 1:a. Han såg ut när han som pojke gick ut på på den lilla miranda och sedan huset precis utanför. Och den länder och handlarna i baken för det på nåt sätt. Den miljön var väldigt, väldigt speciell och få se en dokumentär var människa. Från min horisont alltså. Jag hade en sån enorm respekt för honom och har alltid haft. Jag har haft förmånen att träffa honom, intervjuade honom och så har jag alltid varit liksom lite rädd för klient. Vi startade under honom så kolossalt. Men det är inte bara därför utan också för att han hade utstrålning som var båda varm, vältalig och ganska lätt upp, men hade också en integritet eller vi kan svalka i sin person. Gjorde att man att man hade, var inte en person man som klev rätt in i utan hade en väldig integritet trots att han var hotad ganska lätt och tas med skulle jag nog beskriva. Jag vet inte vad du säger. Marie lundström har också träffat honom många gånger. Ja jo att sluta att det kan känna igen många drag från från min uppväxt och barndom hur hur man beter sig och är man sitter inte prata en massa goja och så där man håller sig till exempel. Men absolut att det fanns en en en både värme och hmm, en en brukar säga att det var ingen person som man direkt com. Öppnade sig till till till rotan vid 1:a. Samtalet om man säger så utan en dans att det här har hänt mig själv och jag tänker så här att han vänt sporten han satsade på som ung var kanske signifikativt, dock ingen lagsport utan hand glider över en ribba för polisen. Lite sju som han gjorde så är det i den sporten. Kanske är det en närapå på hög höjd. Den där man måste utföra helt på egen hand och det tänker jag också i träningen för att skriva böcker, romaner och pjäser. Att behandla, speciellt om man skriver romaner att atout tror jag med en hel massa saker är bland annat den en alldeles egen när press och det tror han att han kunde marie lundström han, hmm. En person av integritet, mycket integritet beskriven i båda. Men de senaste åren har också varit väldigt. Vän med att han har varit sjuk. Han pratade om det i just ditt program. Lundströms bokradio för två år sen tror jag. Absolut, det är en fantastiskt fin intervju som sändes i skala och gjorde där som jag kan varmt rekommendera att lyssna på hmm, det brukar ju vara så med människor under svår sjukdom att det kan vara nånting som som släpper i form av en försvar och så vidare. Och jag tycker vi kommer väldigt nära honom i det mötet. Hon har honom där vi ska lyssna på ett annat möte. Där möter han radiolyssnarna. Vi ska lyssna på PO enquist när han var värd i programmet. Allvarligt talat, från 20 hundra 14. Man slipper uppleva evigheten själv. Den är ju faktiskt oändligt tråkig om du varmt troende måste du kanske föreställa dig gator av guld när man får ont i fötterna och en oändlig kedja av likartade fester iklädd vita mandlar? Nej, evigheten i barnens kedjan är mycket mer skonsam. Innehåller evighets hoppet men är befriad från ledarna och långtråkigheten. P en kvist ur programmet allvarligt talat är öppet för sex år sedan, 29/14. Ske ljuden är så typiska kontakt bygga en så lång resa, nån tänker han hmm ute i skogarna väldigt mindre yta och 34 och tar sig så långt en väldigt lång resa och jag tycker att det är många som gör så här. Både klass och plats resor som förlorar väldigt mycket av sig själva och vägen. Jag tyckte att han fanns kvar är jag kunde känna igen västerbotten i honom. Det fanns med på ett eller annat sätt och det är också någonting som är bra. Författarskap att man minns varifrån man kommer hela tiden och sen tar man in allting nytt man möter. Tyckte hade de kvalit erna. Till dags att komma från den lilla jobbar och sen så vill jag ändå säga att inte bara ta in sin person behövde utan jag tycker också att det är författarskapet att de 2:a att starkaste romanerna är när de ändå rör sig i den här miljön och kan blanda huset finns där böckerna är mycket början mycket starkare än banden helt och skriver marie eller 2:a saker som inte har med det här att göra utan jag tror att det är vad hela. Rund tonen i författarskapet, lika grunder miljön hörde, det var där han blev i alla fall i de romaner jag skattar högsta att han blir också en oerhört utåtriktade personer och politik. Samhällsfrågor, politiskt aktiva skriver om samma som samhällsdebattör, att det är kombinationen av den bilder lilla miljön där. Finns på samma tomt och hela världen i hela författarskapet. Jag älskar det här att ekot vid sänder extra just nu med anledning av beskedet som kom nu på morgonen att p enqvist, författaren och dramatikern har avlidit, 85 år gammal innan vi släpper det är marie lundström och eva beckman. Om vi skulle lyfta fram. Ja, det måste jag nog säga. Det kan här delen ned störtat engelska alternativ fem som är en ovanligt till omfånget. Tunn bok av honom som jag är övertygad om kommer att leva, leva kvar. Den har ett alldeles särskilt med en en spjutspets genom genom svensk kultur. Man kommer inte undan den och det är också känner den kommer att kunna hitta nya generationer läsare befinner sig på samma ställe. Leden är ganska utsatt, speciellt läge. Den kommer väldigt djupt inifrån för mig sticker den ut. Kapten och bibliotek man hoppa över den här trassliga prologen som jag tror inte han själv helt nöjd med heller. Och sen önskar jag mig i kanterna. Turtåg som en liten dåligt roman och om man är intresserad av 10 hans liv kan man också läsa den självbiografiska. Annat liv att jag tycker man ska läsa allt som jag har i stort sett, men börjar med de här tre och ned startade ängar. Det finns ju många bokhyllor i landet som inte såg på allvar. Nu ges ut på nytt också hans hans hans romaner. Han fick. Det verkar ju så. Sen finns. Det kommer att finnas en rad ramar antar jag att titta på TV. Jag och anna sverige en stor del av hans verk handlar faktiskt om dramatik också. Hmm, framåt. Och hur kommer han att bli hågkommen tror ni? Framförallt marie lundström? Såg väldigt central, alltså i och med att han också var så sprids i 2:a länder än sverige är så så när man runt honom finns inga tvivel. Han har en väldigt självklar plats och extremt central. Det är intressant. Ni funderar på så vis enda göra direktsändning om honom eller ja, nej, det gör vi kommer nog ha den. Den här nyutgivningen av verken gör att han också läsas på nytt beteende och det är som är så så kan han leva vidare genom sina böcker och det hoppas jag tror att man ska kunna göra. Ja, jag tror att det är marie nämnde har lidman, pigor och torgny lindgren. Han kommer att leva kvar som någonting helt som en egen era i den franska litteraturen där alla tre har varit otroligt viktiga. Hmm, jag tror att man kommer att bli en tvist lång tid framöver. Jag har ytterst svårt att tro man att det är liksom så evigt bra. Tack så mycket båda två. Hmm. Marie lundström på lundströms bokradio här på i radio. Eva beckman, också kulturjournalist och programdirektör på sveriges television. Det här är ekot som hänt extra, alltså med anledning av författaren peo enkvist bortgång. Han blev 85 år gammal.

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Enteties

Person