Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

Press conference with the Swedish Public Health Agency

Ekot - fredag 24 april 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

The situation in Sweden that is in focus when the Public Health Agency holds its press conference as usual at this time, but also the 2nd authorities are in place and through kind of comprehensive update on the coronapandemic welcome to this broadcast. Anyone who will shortly have the word anders tegnell who is a state epidemiologist throughout the group. When the presentation is complete. Finance time for interviews afterwards and it is done outdoors. It will also be with some on link I hand over to anders tegnell. Welcome here. As usual, we start with the global situation as you can see, and it continues upwards with something hundreds of thousands of cases a day. Hmm. Of the cases and almost half of them in Europe so that the number of cases increases faster in this part of the world. But we still have a high proportion of deceased Europe. Hmm, we can get back to discuss. I'm sure it's a lot of 2nd things. Hmm? If I so it was here the other day that we're trying to get some control of. We haven't got a good statistic, but we've talked to the region and there's probably a mix of three reasons why we're now back at a slightly higher level. Hmm. On the one hand, you only have to take hmm, much more staff, which is great so maybe somewhere around half to a third of the new cases come from there. Besides, you have one. There is also some increase in inlays posted in this. Hmm? If we look at what happened on ivas and the trend remains, that it is a fairly constant level. Hmm, these last few days are a bit uncertain but no increases there even though there are more people who have then reported it in total. Hmm stockholm and hmm back to regional so we are still stockholm because it is like it happens most about the same development as we saw at the national level. Hmm? In Stockholm you have pretty good control of it and say that half of them are from staff and a bit on the additional region. But there is also an increase in sick cases in this that has come into the health care system. Then we take looked at some regions with a little fewer inhabitants as you see so are very few cases, but we can see that it is. So we have a tendency to upward. The number of cases is very clear in kronoberg not as clear in västernorrland. Hmm, but also quite clearly in kalmar, so it is somehow growing concentrically around Stockholm. Hmm, a little exciting deceased per day have been discussing a lot lately so I, hmm. The reporting waste and really why it has become so it is, we have not really got track of. Possibly it is the Easter weekend that is still haunting and that you did not really have time and that it therefore still comes in falf during the period that has. Hmm, you're in order now. Hmm so there are 2000 cases in total so far in Sweden on total. Hmm, then there's this curve, which may not be easy. Like the fact we've talked about before. This shows hmm the small curve shows what the deaths of true century cases look like in Sweden over the years the last three, four years. Hmm, while the blue curve shows hmm. The last five years and then we can see that, pretty much more cases than expected and that's if we look at the two first peaks, it's the flu season that reaps quite a few deaths each year. Somewhere between a thousand and 2,000 deaths in these years when there's a lot. Football years ago, hmm, then I've had two flu season are the last two that have been very mild winter. Had no extra mortality at all already now, we can see that the small curve goes steeply upward and it is thus two, two, three 1st weeks. Hmm the week and one in Sweden as hmm and then? Which is a statistic made in all countries throughout Europe according to established systems since many years back on about 1000 more deaths. We can see that we have almost exactly a thousand deaths in our crown registration, so it's a good thing that even if it's a bit late sometimes, we have very good, hmm. So it's just that even if we don't know it so quickly, we're coming. Have very good control in Sweden on how many people really door in this disease. And with that as a background with a mortality that still looks that is serious with it up in 2000 cases which is pretty much what I've seen, so it's very, very serious. Influenza epidemic annually finance and so it is important to

Audio

Transcription

Sentiment: 51,05 %

Läget i sverige som är i fokus när folkhälsomyndigheten håller sin presskonferens som vanligt vid den här tiden, men också 2:a myndigheter är på plats och genom slags samlad uppdatering om korona pandemin välkommen till den här sändningen. Den som alldeles strax kommer få ordet anders tegnell som är statsepidemiolog hela gruppen. När presentationen är klara. Finans tid för intervjuer efteråt och det görs utomhus. Det kommer också var med några på länk jag lämna över till anders tegnell. Välkomna hit. Vi börjar som vanligt med den globala situationen som ni ser så fortsätter det uppåt med nåt hundratusentals fall om dagen. Hmm. Av fallen och nästan hellre drygt hälften av dem i europa så att antalet fall ökar snabbare i den här delen av världen. Men vi har fortfarande en hög andel avlidna europa. Hmm, vi kan komma tillbaka till diskutera. Det går ju säkert på många 2:a saker. Hmm? Om jag så det var här häromdagen att vi håller på att försöka få lite koll på. Vi har inte fått nån bra statistiken, men vi har pratat med regionen och det finns väl en blandning av tre orsaker till att vi nu ligger på lite högre nivå igen. Hmm. Dels har man bara ta hmm, betydligt mer personal, vilket är jättebra så kanske någonstans runt hälften till en tredjedel av de nya fallen kommer därifrån. Dessutom har man en. Finns också en viss ökning av inläggningar inlagda i detta. Hmm? Om vi tittar på som hände på ivas och ligger trenden kvar, att det är en ganska konstant nivå. Hmm, de här sista dagarna är lite osäkra men inga ökningar där trots att det är fler betydligt fler som då totalt har anmält det. De fallen som har nu anmält de senaste veckorna är yngre än fallen de tidigare veckorna, så det finns ett antal saker som tyder på att det är en liten annan grupp som har hittats på det viset. Hmm stockholm och hmm tillbaks till regionala så vis är vi fortfarande stockholm för att det är som det händer mest ungefär samma utveckling som vi såg på den nationella nivån. Hmm? I stockholm har man rätt bra koll på det och säger att hälften drygt hälften av dem är från personal och lite på ytterligare regionen. Men det finns också en ökning av sjukfall i detta som har kommit in till sjukvården. Sedan tar vi tittade på några regioner med lite färre invånare som ni ser så är väldigt få fall, men vi kan se att det är. Så har vi en tendens till uppåtgående. Antal fall väldigt tydligt är det i kronoberg inte lika tydligt i västernorrland. Hmm, men också ganska tydligt i kalmar, så det är på något sätt växer koncentriskt runt stockholm. Hmm, lite spännande avlidna per dag har diskuterat mycket på sistone så jag, hmm. Inrapporteringen avfall och riktigt varför det blivit så det är har vi inte riktigt fått koll på. Möjligen är det påskhelgen som fortfarande spökar och att man inte riktigt hann med och att det därför fortfarande kommer in falf under den perioden som har. Hmm, man har fått ordning på nu. Hmm så det är 2000 fall totalt hittills i sverige på totalen. Hmm, sen har vi med den här kurvan som är kanske inte helt lätt. Liksom facit som vi har pratat om tidigare. Det här visar hmm den lilla kurvan visar hur dödsfallen sann talets fall se ut i sverige under åren de senaste tre, fyra åren. Hmm, medan den blå kurvan visar hmm. De senaste fem åren och då kan vi se att. Ganska mycket mer fall än förväntat och det är om vi tittar på de två 1:a topparna är det influensan säsongen som skördar ganska många dödsfall varje år. Någonstans mellan tusen och 2000 dödsfall under de här åren när det är mycket. Fotboll år sedan, hmm, sen har jag haft två influensasäsongen är de två sista som har varit väldigt milda vintern. Haft någon extra dödlighet huvud taget redan nu kan vi se att den lilla kurvan går brant uppåt och det är alltså två, två, tre 1:a veckor. Hmm veckan och en i sverige som hmm och då? Som är en statistik som görs i alla länder i hela europa enligt etablerat system sen många år tillbaks på ungefär 1000 fler dödsfall. Vi kan se att vi har nästan exakt tusen dödsfall i vår krona registrering, så det är ju ett facit på att även om det är lite sent ibland så har vi väldigt bra, hmm. Så det är bara att även om inte vet det så snabbt så kommer vi. Har väldigt bra kontroll i sverige på hur många som egentligen dörr i den här sjukdomen. Och med det som bakgrund med en dödlighet som ändå ser som är allvarligt med den upp i 2000 fall som är ungefär vad jag sett, så det är väldigt, väldigt allvarlig. Influensa epidemi årligen finans och så är det ju viktigt att vi fortsätter att tänka på. Den här lilla lilla ökningen i stockholm igen? Jo, kött en bra påminnelse om att det är viktigt att fortsätta tänka på att vi måste hjälpas åt för oss under den här streckade linjer som visar hur många sjukhus platser vi har. Än så länge. Honom, du kan det tänkt på det här med hygien och väsande undvika sociala sammanhang för de äldre. Hmm, viktigt att försöka minimera nära kontakter med olika personer stannar hemma omkring nu. Absolut inte sitta inlåst och instängd utan det är jättebra att vara ute och röra på sig. Jag hoppas att de. De är inte heller något stort problem som ingen enstaka personer om man inte ger sig in i större folksamlingar. Hmm, men det är som sagt var jätteviktigt att vi får bättre kontroll på de här dödsfallen. Hmm. Förtydliga lite grann kring de kunskapsstöd, bland annat som vi har, hmm deporterat om tidigare den om fall hmm. Den utbyggnad av intensivvården och den omställning som görs i sjukvården fortgår. Hmm hmm. Patienter med kol 19. Hmm på sveriges intensivvårdsplatser, men det är inte, hmm en jätte stor överkapacitet utan vi måste fortsätta och hålla i de råd och rekommendationer som gäller. Vi ser också fortsatt variation i belastning över landet och den nationella koordinering som. Samarbete mellan sveriges kommuner och regioner och socialstyrelsen, hmm. Mitt grunduppdrag i vanliga fall brukar vi kalla den katastrofmedicinska beredskapen. Den följer vi också fortfarande. Hmm, och vi har, hmm, ingen stor påverkan på den katastrofmedicinska beredskapen i landet, men även där så skiljer sig påverkan. Något vi har en fortsatt. Fyller som vi ska vara i ganska stor utsträckning både till kommuner och till regioner. Hmm, och vi vi hmm ser också en mång många bra nya samarbeten som börjar ta form för att vi inom en ganska snar framtid ska kunna ha en annan situation. Bli har börjat, hmm, få in de lägesbilder som vi har velat få från kommunerna via länsstyrelserna och vi har en 75 procent ig hmm apporterade lägesbild i dagsläget och kvalitet. Från mig över tomas, tack så mycket. Några korta budskap från mig i relation till en del saker som vi gör. Hmm. Först vill upprepa det budskapet att oavsett om man tolkar kurvorna som att de innebär en avmattning och hmm i sjukvården fortfarande hårt belastade sjukvården kommer att ligga några veckor. Om vi följer läget kontinuerligt, hmm. Vi har publicerat dokument till stöd för prioritering, delas ut av intensivvård och dels utav annan vård. Och det har varit diskussion kring dem och vi har då i avstämningar med sveriges kommuner och regioner och med regionerna chefläkare. Vi har i de kontakterna är inga som helst indikationer på att hmm, några 2:a principer än de nationella gäller eller tillämpas i någon utav. Regionerna vill också säga i relation till akuta besvär som inte har med KV 19 och göra att vården finns och fungerar. Hmm, ingen är bortprioriterad för den vård man behöver. Nödvändiga besökte bli kallad till sjukvården. Bokar om dem som kan vänta. Det viktigt att man går på de besöker man behöver för att hålla sig frisk. Jag ska också nämna lite grann om det är regeringsuppdrag som vi fick för att identifiera riskgrupper som de som löper störst risk att drabbas av ett speciellt allvarligt sjukdomsförlopp vid k vid 19. Jag levererar på väldigt kort tid som ett underlag till regeringen att eventuellt fatta beslut. Om en ny stödform. Hmm. De levererades på kort tid och vi kommer att komplettera det efterhand när i den takt som det uppstår, ny kunskap. Det har inkommit en del frågor och jag vill särskilt då förtydliga utifrån en fråga som jag får ofta att det här dokumentet, det gäller inte barn utan det gäller enbart vuxna. Det har varit efterfrågat. Stöd för att det underlättar för sjukvårdens planeringen är läget och i dag publicerar vi ett kunskapsstöd, hmm vid KV 19 hos personer i demensboenden eller med demenssjukdom i särskilt boende och hmm, det är avsett att vara ett stöd både till personal och chefer i sådana verksamheter. Där för att dels äldre är en riskgrupp och att personer med demenssjukdom. Svårt att följa de regler och anvisningar som behövs och även på grund utav sin sjukdom kan ha en del. Hmm. Beteenden som ökar risken för smittspridning och där dokumentet så finns det tips om olika arbetssätt för att minska smitta, minska smittspridning och minska risk för förvirring i sjukdomen under de speciella omständigheter som gäller. Men hmm. Tack. Hmm? Varje vecka så tar myndigheten för samhällsskydd och beredskap, msb, fram en nationell samlad lägesbild där vi bedömer de konsekvenser som pandemin har på samhället i stort. Är bra att vi kan värna människors liv och hälsa, att samhällsviktig verksamhet fungerar, konsekvenser för demokrati tillit. Jag vet i hela samhället, alla samhällssektorer. Det kan handla om energi försörjning, finansiella tjänster, hälso och sjukvård, skydd och säkerhet, livsmedelsförsörjning och så vidare. Lägesbilden bygger på rapporter från alla länsstyrelser och ett stort antal centrala myndigheter. Den här veckan så ser vi precis som förra veckan som en måttlig påverkan på verksamhet inom de flesta. Besvärligt resurs läge att man behöver prioritera hårdare inom verksamheten eller att belastningen på personalen är på gränsen, men att man ändå klarar situationen bra som helhet. Ett undantag är läget i hälso sjukvården där det är vissa regioner är betydligt allvarligare påverkan. Inom handel och industri där det är flera länsstyrelser som lyfter fram att läget är allvarligt och att det påverkar länet som helhet. Flera länsstyrelser efter lyfter också att redan ekonomiskt utsatta grupper och personer med ekonomiskt små marginaler nu när pandemin har pågått ett tag, riskerar att drabbas särskilt hårt och att man börjar se det ganska tuffa prioriteringar. Prioriteringar som i de flesta fall beror på personal bortfall och att man då måste fokusera på att säkerställa att det allra viktigaste funkar på kort sikt är det här normalt? Inga problem. Men om underhåll förnyelse utveckling av teknik med mera skjuts på framtiden skulle det på längre sikt kunna påverka driftsäkerhet förmågan att möta ökade behov med mera. Företag som ansvarar för samhällsviktig verksamhet måste vara uppmärksamma på. Flera myndigheter tar i sin rapportering upp hur viktigt det är att fortsätta påminna medborgarna om allvaret i den här situationen. MSB delar bedömningen att det finns en betydande risk att människor börjar slappna av för tidigt och i praktiken struntar II rekommendationerna eller delar av dem. Och med tanke på prognoserna just för helgen, glöm inte heller brandrisken som jag nämde igår. Vi vill inte ha flera stora händelser att hantera just nu. Var försiktiga när ni är ute i skog och mark? Ytterligare eller hårdare restriktioner för att försöka minska smittspridningen hade vi inte gjort den nivån redan hög nog för att vi skickar ut väldigt mycket varningssignal om att det här var på gång, hmm? På motsvarande sätt och hmm att du inte vill föreslå några ytterligare restriktioner i nuläget eller att några lättnader skjuts upp. Hmm? Fokus på att försöka förstå varför vi har den här spridningen på äldreboende för det är ju det som är det stora problemet just nu och det är bedrivs diverse olika utredningar och i olika delar på olika myndigheter i olika delar av landet och försöka hitta bättre modeller för hmm. Inga expressen frågar till folkhälsomyndigheten, du har ju tidigare sagt att överdödligheten inte borde skilja sig så mycket från en vanlig säsongsinfluensa. De såg väldigt annorlunda ut på den här grafen. Vad säger du nu? Hur stor skillnaden är mellan 19 och en vanlig säsongsinfluensa, hmm? De boende på väldigt mycket på hur pass mycket det blir lyckats med att skydda våra äldreboenden för det är nästan en väldigt stor del av dödligheten ligger där om jag inte minns fel så var det usa för en vecka sedan. Hmm den här veckan. John granlund, aftonbladet en fråga till anders tegnell hammarby fotboll och zlatan ibrahimovic, spelar de en slags träningsmatch i dag på tele två arena och har du för åsikter om om det, hmm? Vägverkets väldigt tydligt hur ser du på att förebilder för unga och så inte följer reglerna där? Men det är få återgå till sig att brevet är jätte tydligt om man väljer att bryta om det så i 1:a hand så är det en dialog med fotbollförbundet och riksidrottsförbundet runt den frågan för att man ska det. Ja niklas var på T till anders signell tänkte på det här med ni använder ju under påsken. Hmm? Mobil, övervakning, mobildata övervakning som ett hjälpmedel för att se hur folk reser eller så att hmm spåra telefonen. Är det aktuellt? Hmm? Har ni fortfarande på med det? Hmm? Hur pass mycket personer som vistas inom vissa geografiska områden. Det är en funktion som telia har rullande hela tiden och som du delar med oss. Dela med sig resultat till oss och från arbetet. Men frågan var nu, hmm, använder det fortfarande? Vi får följa. Ja amanda dahl de en, hmm, den här lilla ökningen i antal fall kommun väldigt thaimat med värmen som har varit dock också eran de här siffrorna från telia om att hmm hmm hmm. Men det finns ju utökat antal fall bland yngre också kan vara så att just påsk helgerna åt lite annorlunda. En liten nya hmm. Sociala kontakter under helgen kan ha sparkat igång någonting igen. Det är fullt möjligt att vi får det. Vi får se om den fortsätter utvecklingen så det är det. Jag har väldigt snabbt det. Hmm? Han har juliusson ekot, hmm. Folkhälsomyndigheten. Hmm hmm fler yngre som testas positivt nu men vad gäller hmm hmm? Det är den statistiken ligger kvar. Det finns något enstaka fall utan tydliga riskfaktorer, men om man tittar på andelen som en riskfaktorer de flesta fortfarande. Hej mia pettersson posten en fråga till anders tegnell visar att ni utreder olika förklaringar till varför det ser ut som det gör med smittspridningen på äldreboenden. Hmm, kan det landa i att om vi hade stängt igen mer tidigare så hade vi kunnat undvika den utredning som vi ska inte utesluta någonting, men hmm hmm. Denna, vi rekommenderar att man skulle inte skulle besöka eller när vi lagstiftar om artikeln besök så att det finns inga klara samband med den typen av regelverk. Jag mer, hmm. Sveriges radio uppland, julia bör man göra och hur fyra uppland jag skulle vilja fråga när man har sett den här smittspridningen på äldreboenden, varför har inte folkhälsomyndigheten gått ut med en rekommendation om att personal på äldreboenden och i hemtjänsten munskydd till synes friska? Äldre? Jag menar du att eller skulle använda den personalen, hmm, men men hur som helst, det spelar inte så stor roll. Hmm, men vi tycker det är viktigt nu att titta på det hela situationen. Det är en väldigt komplex verksamhet, hmm. Man behöver åtgärdas så att vi verkligen får god effekt på de här områdena. Hmm att bara säga någonting åt skyddsutrustning då jag tror att det är hela lösningen. Det är väldigt farligt för då missar vi helt säkert hmm, men varför inte? Då är innan man har den kompletta större kunskapen införa sådana här mindre mindre lösningar för att lite grann. Det är jätteviktigt och jag tror här det är en stor komplex verksamhet med väldigt många inblandade. Här måste man liksom ha väldigt tydlig när man går in så att man inte skickade budskap om att det här är lösningen, utan man måste komma dit på ett väldigt tydligt sätt till alla verksamheter. Gemensamt förbättra den på ett bra sätt. Hej, vilken marknad på nyans tidningen, hmm? Frågan går till anders ikväll. Hmm, värmland har än så länge får fall. Hon lägesrapportera lugnt och skönt i början, men nu är det. Samtidigt är vården det stund redskap som alla går och väntar på staden och jag tänkte bara kolla, hur ser prognosen ut för tillfället? Län som värmland har klarat sig bra och vad väntar? Du vet ju inte hmm allra svårast med nån regioner som har få eller nästan inga fall. Hmm. Jag tror att man gör väldigt klokt att jag har väldigt bra beredskap. Hmm. För att återställa ska komma är är väldigt höga. Det är mer en fråga om när hmm. Men på frågan om när de pratade ju om att vi ligger veckor efter stockholm och jag tänkte kolla om du är välkommen. Man räkna. Det blir även kommunen som är väldigt glest befolkade. Var en prognos, nu kan jag inte det. Prognoser för varje region på vår hemsida som man kan titta på när vi har gjort en bedömning av hur många fall som kan dyka upp under de värsta veckorna i vår region och hur många i alla fall som det skulle kunna tänkas tänkas innebära. Hej, som linderoth var dagens sätt det här. Det är många som har hört av sig och tycker att den fråga som jag ställde igår inte riktigt blev besvarad. Så jag kommer ställa samma fråga igen och så för den som känner sig manad svara ligger nu på drygt 2100 personer. 1200 personer betydligt färre alltså, och beaktar man att en hel del iva patienter dessutom tillfrisknar så verkar det ju på de här siffrorna som att. En stor andel av dem som avlider är såna som inte har fått iva vård. Och vad beror det här på? Marschera ut som det gör? Vill du börja på måndag, hmm? Utan att hmm, precis kommentera dina siffror så kan jag säga att hmm intensivvård är någonting som frestar på kroppen ganska mycket och man behöver ha en ganska stor reservkapacitet för att kunna tillgodogöra sig en behandling på en intensivvårdsavdelning. Och hmm. Inte erbjuda den behandling som patienten inte kan dra nytta av. Det kan vara en del i svaret tack tack. Vi hade en fråga här inne också. Jag och sollentuna fyra, hmm, den här externa referensgrupper med experter. Den tillsattes i nu för en dryg vecka sedan har den hunnit vara till nytta. Ni sammanträtt och hmm egentligen. Man tog inte med några av de här. Fokuserad på fråga runt filologi, hmm, infektionsmedicin och smittskydd och vi vill framför allt ha personer som hade tid att vara med så att det flertal år med pensionerad hmm och då landade i den här gruppen som hade en bra mix inom just de speciella teman. Det är inte liksom inte specifikt. De har vi inga fler frågor. Du lyssnar på p en eller i vår app sveriges radio play. Den dagliga presskonferensen om korona panther minns utveckling. Den avslutas den här fredagens presskonferens. Petra har det gått. Reporter finns med oss som bevakar denna och även tidigare presskonferenser. Petra, vad tar vi med oss i dag? Ja, men man får väl ändå börja med att prata lite om att vi faktiskt ser att antalet nya fall ökar för hmm ja, 2:a eller 3:e dagen i rad här och att det är ju, hmm, något oroväckande. Samtidigt så har då genom att folkhälsomyndigheten genom att prata med regionen, hmm. Och det är ju då personer som inte har provtagits tidigare, för de har inte behövt sjukhusvård eller varit så sjuka så att man har behövt prov ta dem och det kan ju förklara ökningen också att fler på äldreboenden provtas nu. Men sedan ser man ju även en ökning av antalet inlagda så det är väl en kombination av det här. Intensivvården och det kan ju också kanske då talar för att många av de här nya fallen är från personalgruppen som inte är i behov av sjukhusvård och på den där presskonferensen kommer alltid frågor från lokalreporter runtom ut i landet också. Visst var det så man ser någon form av rökning i 2:a regioner också? Hur var det? Ja, men anders tegnell visar, det är ett par grafer från 2:a regioner och där kunde man se en tydlig. Gång till exempel i kronoberg och i kalmar däremot inte så tydlig uppgång i region västernorrland. Och om jag kommer ihåg hur han uttryckte det så sa han någonting om att det är intressant att man ser den här spridningen lite cylindriskt runt stockholm. Det är liksom som ringar på vattnet som går ut så att det är ju fortfarande ganska tidigt det. Ja, men man kan ju bara nämna kort att de också tog upp de här siffrorna kring överdödligheten. Att man ser nu om man jämför med tidigare år att under vecka 13:14 så var det knappt tusen fler som som dog i år jämfört med det man hade kunnat förvänta sig. Därmed också de dödsfallen som har rapporterats in. Hmm vad det gäller just dödligheten i corona så att han tog det som ett tecken på att de har ganska bra koll på hur många som dör i kol vid 19, även om det finns en stor eftersläpning där. Det har ju blivit en stor diskussion om den senaste tiden. Jag råder i stockholm inga fulla uteserveringar får finnas, sa inrikesminister mikael damberg. Det är ju löner fredag idag klockan är 14/34. Det inte riktigt av torktid än kanske men igår. Josephi vår reporter du i vasaparken i stockholm huset. Fotboll är inte så mycket folk faktiskt på uteserveringarna eftersom det liksom inte lika varmt idag som det har varit de senaste dagarna. Hmm, men jag sitter i alla fall, hmm? På restaurang guld här i vasaparken och med mig har jag kallar andersson som är restaurangägare. Varit extremt lite folk människor har verkligen lyssnat till uppmaningar att inte gå ut på kafé restaurang lika mycket. Hmm. Vi har tappat säkerligen en 80/90 procent av tidigare försäljning innan corona så att det är väldigt lugnt. Hmm, om man bortser från senaste dagarna. Det är lugnt, väldigt lugnt. De senaste dagarna. Har ni haft en del folk på uteserveringen? Hur, hmm, har liksom fått hmm placera dem vid borden själva eller får de sitta hur de vill? De får sitta hur de vill, vad vi har gjort är att vi har hmm ställt ut extremt mycket mindre bord och stolar än vad vi tidigare har haft. Så beställer man i kassan och där håller vi, uppmanar folk till att hålla avstånd i köer. Hmm, så att man kommer in beställer det man vill ha. Sen går vi ut de övriga, det man har beställt till bordet så att det inte ska bli några bilder. Hmm, men vi placerar inte människor utan vi hmm har placerat ut bord med hölls ju ett presskonferens. Inrikesminister mikael damberg, hmm. Sa att han inte vill se fyllda uteserveringar och hmm, det här är en varning till restauranger. Hmm, och det ska i det ska vara inspektioner och det ska genomföras dygnet runt. Hur resonerar du kring det här? Jag tycker att det är svårt för oss hmm, som då restaurang hmm ägare så det är ganska oklart hur vi gör vad vi kan göra är att vi kan. Våra gäster till att hålla avstånd. Hmm, vi kan möblera så att det är stora avstånd mellan boden, men vi kan inte. Vi har ju svårt att hmm säga åt folk att hmm inte vara för nära varandra och vi vet ju inte om vi har ett bord och det sitter två kompisar. Det är svårt för oss och och säga att hmm hmm. Vi kan ju se till att vi inte har för mycket platser, men det är också klurigt när människor alkohol till exempel. Hmm, så så, hmm, den så kanske man hålla avstånd är trevlig eller så kanske man inte längre tänker lika mycket på? Hmm, ja, avstånd till exempel. Får ni säga till då eller flytta på folk. Hittills har det inte hänt. Hmm som sagt. För oss är det väldigt svårt och veta, vi kan inte människor måste ta sitt eget ansvar i att hålla avstånd och kommer det fyra killar som är kompisar och de sitter vid ett bord och det inte är två meter mellan mellan varandra så det anser jag är klurigt för oss att gå in och säga till dem. Hållet vi har tagit bort massa bor uteserveringen har vi har vi med över två meter mellan alla bord så att det inte ska vara hmm, för mycket trängsel. Det är så att familjen kan umgås som vänner ska man kanske hålla vissa avstånd. Hur hur kollar ni upp vilka som kommer och äter och dricker här? Hmm, vi kan inte. Vi kan ju inte säga, vi kan inte kontrollera gäster. Om de är familj, det kan ju vara du kan komma två tjejer som är som är som är systrar. Vi kan komma, hmm, det är helt omöjligt för oss att kontrollera om det är familj eller om det är vänner och två kompisar. Gå ut och ta ett glas vin. Hmm, vi kan inte ställa frågan om ni är familj eller vänner. Det var skulle hmm alltså i det här fallet. Hmm, så kan du väl om man har problem med smittspridning och att erfar mycket folk ute? Hmm, så så så vore det enklare kanske att stänga helt och hållet tänker jag alltså. Jag tror jag tror att lägga över allt ansvar på krögare, alltså. Restauratörer. Hmm i det här fallet är väldigt väldigt svårt att människor måste ta sitt eget ansvar. Vi kan göra det. Kan skriva uppmaningar att man ska hålla avstånd. Vi kan städa jättemycket. Vi kan ha handsprit överallt. Vi kan allt som kan vi göra och vi kan se till att det inte blir blir trängsel. Men vi kan inte stoppa vänner. Vi kan inte veta om det är vänner eller familj som kommer och ta ett glas vin eller äta mat. Hmm, det är möjligt, tack så mycket. Calle andersson, restaurang guld vasaparken, stockholm. Negar josephi reporter i vasaparken i stockholm. Tack för att du var med oss klurigt läge tyckte kalle andersson uppenbarligen att det var krögare i stan när man dricker öl kanske man inte tänker lika mycket på avståndet heller, sa han. Det är ju en ökad tillsyn som ska till av restaurangerna. Ja, det är väl ungefär samma snack som vid stockholm att när det nu har varit så fint väder så har det ju kommit rapporter om att det är fullt med folk på möllan. Möllevångstorget, uteserveringarna och även på lilla torg i malmö. Och hmm, ja, det är självklart att det blir den här diskussionen. Aktörer som kommer vara ute och göra oanmälda kontroller, speciellt på kvällar och helger. Och det är ju så att man hmm vissa restauranger har redan fått påpekanden. Hmm, men inte så många klagomål har kommit in enligt miljöförvaltningen. Nu pratar vi ju om malmö då och sen har vi pratat om stockholm. Inrikesministern berättade att man ser att många restauranger faktiskt gör vad de ska. De sköter sig, men inte alla, och därför blir fler inspektioner. I stockholm vet vi om det kommer bli så här i resten av landet också. Jag tror att det är många kommuner som hmm funderar och planerar för det är just nu, sen är det ju det. Visst, restaurangägarna har ett stort ansvar, men på presskonferensen här i malmö idag så hmm. Förrigår som uttryckte det så att man ska tänka på avstånd att det ska vara sju falla fler mellan åre upprepades i dag av malmös kris beredskapschef. Så det finns ett försök att liksom åskådliggöra det här personliga ansvaret. Vi vet inte om det är stor eller liten. Alla fall då extra, men jag räknade ut att det ska vara två meter. Du får väl vara en 30 cm ungefär den standard falaffel hur vi gör så vi kan höra mikael damberg, inrikesminister om det här beskedet som gav i dag om att öka kontrollen av restauranger. Om vi vill öka trycket nu från regeringens sida att verkligen se hur om kommunerna har ökat tillsynen av restauranger, uteservering i runt om i landet för vind ganska kritisk period nu för nu kommer vår solen. Nu kommer mer värme. Nu kommer löningshelg är flera röda dagar framöver och då är det viktigt att hålla uppe trycket att se till att inte restaurangen slarvar och att kommunerna sköter tillsynen på ett bra sätt är det för att vi uppfattar att man inte sköter det på ett bra sätt som gör att man gör det tillsammans med kommunerna nu. Hmm idag den här pressträffen där. Stockholm ökar tillsynen kommer att tillsyn både dagar kvällar, nätter om man är tydlig med att om man rapporterar återkommande brott mot den här tillsynen, då kommer smittskydd stockholm att stänga ned verksamheten. Så det är skarpt läge nu när det gäller då de rekommendationer som restauranger har är de tillräckligt detaljerade för att restaurangen ska kunna följa dem? Jag tror att hmm, nu har vi haft den här diskussionen. Den tiden har det varit tillsyn det kommer ny tillsyn och de till synes inspektörer kommer ut. Miljöförvaltningen då kan man ju ställa frågorna som man inte förstod tidigare, så det finns inga ursäkter efter en tillsyn då vet man vad som gäller och de har fått svara på alla sina frågor och det gäller att anpassa verksamheten om man inte vill få. Men just där med trängsel, det kan ju vara subjektivt om det inte finns exakta mått och gäster kan dra stolar. Hmm borde och annat liksom måste ställa sig nära. Runda regler är inte läge för det nu. Det är läge att ta ansvar både själv som individ, men också restaurangägarna. Stort ansvar så misslyckas restaurangägarna med att ha ordning på sin restaurang. Då kommer du få konsekvenser. Det kommer att få stänga ner och det blir väldigt kostsamt. Det är allvar nu och samtidigt så är det ju nu som smittspridningen pågår. Ännu har ingen restaurang fått stänga igen från smittskydd trots att i restaurangen och som har haft borde. Men många restauranger har också förändrat sin verksamhet. Jag har lyssnat till den här pressträffen. Det har kommit en inspektion fått hmm fått saker och ting som att anmärkningar som man kommer tillbaka och då har restaurangen ändrat sitt beteende och det är det vi vill. Vi vill att restauranger ändra sitt beteende. Människor anpassar och ändrar sina beteenden. Kommer ni från regeringen att vidta ytterligare åtgärder om det här nu inte visar sig att restaurangen då följer det? Vi får väl se om det behövs. Jag tror att min ökad tillsyn både på på dagar, kvällar och nätter och att smittskydd stockholm säger att de är beredda. Nu fattar beslut om att stänga restaurangen så tror jag att du får en väldigt förebyggande effekt. Men återigen, vi har eget ansvar också. Människor som vänner som individer. Och gör rätt i dag och det gäller att använda den positiva kraften i stockholm också i städer runt om i sverige. Mikael damberg, inrikesminister, intervjuades av ekots karin rönnblom som är kollega till petra haupt. Avslutningsvis tapeter i den här sändningen för nu. Vi började ju mer myndigheternas gemensamma presskonferens som vanligt fokus hela tiden när vi pratar om kronan har ju varit just äldrevården. Från presskonferensen. Nja, det nya var väl kanske att socialstyrelsen berättade att man har tagit fram ett kunskapsstöd vad det gäller k vid 19 just på på boenden där det finns personer med demenssjukdom där personalen kan få lite tips om hur man kan jobba på olika sätt. Ren på att det här är den absolut prioriterade frågan just nu, att försöka hitta modeller för att förhindra spridning inom äldrevården och man gör det här arbetet tillsammans med socialstyrelsen tillsammans med inspektionen för vård och omsorg. Försöka förstå vad det är som gör att den här spridningen har blivit så pass stor på många håll i landet. Föras ut tydligt till äldrevården. Petra har det gått reporter på plats i malmö där du jobbar ifrån att följa med presskonferenserna som vi sänder IP jätte nästan varje dag i alla fall på vardagar kl 14. Vi kommer göra det på måndag också. Vi tackar för att du är. Och olle wiberg, hej, så länge.

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Enteties

Location

Organization