Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

Press conference with the Minister of the Interior and the City of Stockholm

Ekot - fredag 24 april 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

We will hear directly from Stockholm now among the 2nd and Interior Minister Mikael Damberg will hold a press conference new measures should be about. We'll listen to what's coming her. Mikael damberg starts the Easter weekend. Hmm, but now the heat, the sun, spring are starting to arrive for real and besides, it's pay. Times ahead hmm. So far I would say so many Stockholmers have handled the situation well changed their behaviors cancelled trips to country places. Hmm severely limited physical contact with 2nd people. Many recommendations. Worsening further living in Stockholm in the rest of the country. If we do not persevere and hold on and, as the Prime Minister said yesterday, do not believe for a moment that we are through this crisis and we mean that we all have a responsibility and a duty to follow the recommendations of the authorities and make a ring around. Three weeks so that now it is important to keep in this behavior and make sure to also correct the behaviors that are not correct by minimizing physical contacts, one can make a difference to reduce the spread of infection in Stockholm and in the country and it will save lives. Resorts about full outdoor cafes that people crowd in certain places and this we need to take seriously. Let me be extremely clear. Hmm, I do not want to see any many outdoor cafés in Stockholm or elsewhere and that everyone must take their responsibility. That's why the government is coming today. The Public Health Agency's guidelines for restaurants are not tips that the authorities hand out and come up with the rules and guidelines to be followed otherwise the business will be closed around sweden. Now it's up to us about it. Hmm, going for a walk. Hmm, to actually be able to socialize within the family you are the small circle of people that you actually spend normal with. It may be good to hmm. Three on late today, hmm? Because we want to tell you about the supervision of restaurants and outdoor cafés that will take place in Stockholm and that will be expanded and scaled up. And so now, hmm after recommendations and advice to be followed as you know and know so it is the municipalities that take care of the supervision and that is it. Thank you very much for what I said, it's very early in this one. Smith pandemic that the biggest challenge. In addition to younger people can also become very seriously ill. That is why these recommendations and restrictions apply to all of us. In the past week we have started to receive reports that Stockholmers are starting to relax, enjoy the heat and spring sun. Protect ourselves and 2nd and so far many have shown that you can keep this responsibility, that we keep the distance, that we stay at home so it continues. In April, a number of inspections were carried out. It is two metres between the tables and the guidelines that have been published have been taken into account. However, we have a few isolated cases, there has been reason for us to make a comment and pass on this information to if you are able to shut down the business. Stockholm city and then this is a warning to all the restaurants that today do not behave, you will be shut down if you do not comply with the clear restrictions that have been issued. We stand by and we have experienced staff who do supervision often. We have the skills that we have the capacity to do. That said, so we've seen a lot of restaurateurs behave too and it's important because we want many restaurants and outdoor seating and other things to remain after this pandemic is over. These are important jobs where important industries for Stockholm. The confidence that has now been gained to be able to remain relatively open under this plan. Unlike 2nd European countries 2nd. We will collect this data and you can also pass this on to infectious disease control stockholm so that they can act. We are also prepared to assist in the work to further strengthen the work on closures if necessary. They're used to shutting down businesses, so this is really nothing strange. We are now prepared for the coming long weekend to act to do supervision most Stockholmers still show respect for the situation and seriousness and to those of you who would like to express a big thank you for that.

Audio

Enteties

DateTime

DateTime (Date)

DateTime (DateRange)

DateTime (DateTimeRange)

DateTime (Duration)

Location

Organization

Other

Person

Quantity (Dimension)

Quantity (Number)

Quantity (Ordinal)

Transcription

Sentiment: 51,11 %

Vi ska höra direkt från stockholm nu bland 2:a och inrikesminister mikael damberg kommer hålla en pressträff nya åtgärder ska det handla om. Vi lyssnar till vad som kommer henne. Mikael damberg inleder påskhelgen. Hmm, men nu börjar både värmen, solen, våren komma fram på riktigt och dessutom är det lön. Tider som ligger framför oss hmm. Hittills skulle jag säga så har många stockholmare hanterat situationen väl ändrat sina beteenden ställt in resor till landställen. Hmm kraftigt begränsat fysiska kontakter med 2:a människor. Många rekommendationer. Förvärras ytterligare bor i stockholm i resten av landet. Om vi inte håller ut och håller i och precis som statsministern sade i går, tror inte för ett ögonblick att vi är igenom den här krisen och då menar vi att vi har alla ett ansvar och en plikt att följa myndigheternas rekommendationer och slå en ring kring. Tre veckor så att nu gäller att hålla i det här beteendet och se till att också korrigera de beteenden som inte är korrekt genom att minimera fysiska kontakter kan man göra skillnad för att minska smittspridningen i stockholm och i landet och det kommer att rädda liv. Orter om fulla uteserveringar att människor trängs på vissa platser och det här måste vi ta på allvar. Låt mig vara extremt tydlig. Hmm, jag vill inte se några många uteserveringar i stockholm eller någon annanstans och att alla måste ta sitt ansvar. Därför kommer regeringen i dag. Folkhälsomyndighetens riktlinjer för restauranger är inte tips som myndigheterna delar ut och kommit med de regler och riktlinjer som ska följas annars kommer verksamheten att stängas runt om i sverige. Nu är det upp till oss om det. Sagt med det sagt, så är det ju bra att röra sig ut i vårsolen. Hmm, att gå på en promenad. Hmm, att faktiskt kunna umgås inom den familj man är de den lilla kretsen av människor som man faktiskt umgås normalt med. Det kan vara bra att göra. Det kan vara bra att hmm. Tre på sen idag, hmm? Därför att vi vill berätta om den tillsyn av restauranger och uteserveringar som kommer att ske i stockholm och som kommer att utökas och skalas upp. Och så nu, hmm efter rekommendationer och råd som ska följas som ni vet och känner till så är det kommunerna som sköter tillsynen och det är det. Som ska berätta om hur stockholm ska utöka och skala upp tillsynen av restauranger i stockholm den närmsta tiden. Tack så mycket för det jag sa, det är väldigt tidigt i den här. Smith pandemin att den största utmaningen. Förutom yngre kan också bli väldigt allvarligt sjuka. Därför gäller de här rekommendationerna och restriktionerna oss alla. Den senaste veckan har vi börjat få in rapporter om att stockholmare börjar slappna av, njuta av värmen och vårsolen. Skydda oss själva och 2:a och hittills har många ändå visat att man kan hålla det här ansvaret, att vi håller distansen, att vi stannar hemma så fortsätter det. I april genomfört ett antal inspektioner. Det är två meters avstånd mellan borden och man har förhållit sig till de riktlinjer som har getts ut. Men vi några enstaka fall har det funnits anledning för oss att göra en anmärkning och skicka vidare de här uppgifterna till om du har möjlighet att stänga ned verksamheten. Stockholm stad och då är detta en varning till alla de krogar som i dag inte sköter sig. Ni kommer att stängas ner om inte ni efterlever de tydliga restriktioner som har getts ut. Vi står beredda och vi har erfaren personal som gör tillsyn ofta. Vi har kompetens som vi har kapaciteten. Med detta sagt, så vi har sett många krögare sköter sig också och det är viktigt för att vi vill att många resturanger och uteservering och annat ska kunna finnas kvar efter att den här pandemin är över. Det här är viktiga jobb där viktiga näringar för stockholm. Det förtroende man fått nu att kunna ändå hålla relativt öppet under den här planen. Till skillnad från 2:a europeiska länder 2:a. Ni kan höra av er till tyck till appen som är en funktion som stockholm stad använder sig för fel anmärkningar. Vi kommer samla in de uppgifterna och man kan också skicka vidare detta till smittskydd stockholm så att de kan agera. Vi står också beredda att kunna bistå i arbetet att än mer förstärka arbetet kring stängningar om det behövs. De är vana att stänga ner verksamheter, så det här är egentligen inget konstigt. Vi står beredda nu inför kommande långhelg att agera att göra tillsyn flesta stockholmare visar ändå respekt för situationen och allvaret och till er som vill ändå rikta ett stort tack för det. Tack, det är nog det. Läkare och chef för smittskydd, stockholm. Jag vill bara kortfattat, förklarar varför det är så viktigt. Det här är en smitta som jag känner till sedan början av januari månad. Väldigt mycket. Vi har sett hur vården. Där de arbetat länge med det här i går hade vi 280 nya fall rapporterade. Det var en ökning, men vi har också utökat provtagningen. Vi hade till och med igår hmm 1128 patienter avlidna och det är den högsta andelen i sverige. Restriktioner vi har för att behärska snabbt går över så att ingen lättnad. Hmm, alla kan bidra på sitt sätt. Varje medborgare kan efterleva de restriktioner eller de föreskrifter som finns och det gäller även då restaurangägare som du har fått egna. Vill jag bara uppmana människor som som ser att riktlinjer inte följs att faktiskt rapportera om det som har nämnts här tidigare. Jag vill också uppmana fler kommuner att öka tillsynen av restauranger och den här typen av miljöer så att människor känner att de regler och riktlinjer som vi har och jag vill vara tydlig med att, hmm. Stängda restauranger och det kommer att komma ganska snart så att det det är skarpt läge nu och det. Det är dags att följa riktlinjerna. Det är dags att ta ansvar för det handlar ytterst om att hjälpa sjukvården och den personal som sliter dygnet runt med att skydda liv och hälsa. Att kunna göra sitt jobb så att det hoppas jag att vi ser. Den här krisen? Ja, ni båda två är att ni ser oroande rapporter under vad är det för typ av rapport var grunden i det här på att det ser trångt ut? Det är dagsaktuella bilder som vi får från stockholmare, men det är också att röra sig ute själv. II miljöerna i stockholm och ser vi att det kan skilja sig väldigt mycket genom att bara titta hur det ser ut. De ska mötas av tydliga konsekvenser. De som ändå förhåller sig till de regelverk och de riktlinjer som har gått ut. De ska ju kunna finnas kvar, de är viktiga för våra för våra jobb, för vår tillväxt i stockholm och sverige är egentligen utan. Det är folk som har det. Vi har gjort hundratals inspektioner senaste veckorna. Vi kommer ha koll på vilka som inte sköter sig. Jag vill bara säga att inledningsvis börja så att vi konstaterar jag började man säga att väldigt många människor i stockholm har ställt om väldigt många har förändrat sitt beteende och åker inte kollektivtrafik som förut jobbar hemifrån. Umgås inte i stora sociala sammanhang den stora majoriteten sina liv ganska dramatiskt i stockholm. Den allmänhet som har skött sig, den allmänhet som har ställt dem också skall suspekt för deras agerande. Så är det viktigt att få konsekvenser om det visar sig att den här tillsynen återigen visar på brister när man inte har ändrat sitt beteende. Ofta gör vi ett tillsynsbesök det i sig. Sen kan föranleda ett återbesök och då har vi sett i många fall att man faktiskt har förändrat alltifrån uteserveringens möblemang till att man har tagit fasta på de riktlinjer som har gått ut. Men har man efter det fortfarande inte sköter sig det en risk för att man nu säger hela tiden att vi kan ta det? Man struntar i reglerna. Jag tror att det är viktigt att det får konsekvenser om man fortsätter bryta mot reglerna. Sen kan man fundera på vem är det som ska ta initiativ? Vi har valt en modell som innebär att kommunerna har tillsynsansvaret och sen kan smittskydd. Jag delar din bild att visa det sig att restauranger upprepade gånger bryter mot de rekommendationer inte följer. Då måste det få konsekvenser och det tror jag att smittskydd runt om i sverige tar på stort allvar till. Du säger att ni kan inte stänga ner till en anmärkning, då går det vidare till smittskydd och de har möjlighet att stänga ner. Kan vi bistå i arbetet med att stänga verksamheten så gör vi gärna det. Men som sagt, vi rapporterat till smittskydd har bara varit två anmärkningar hittills, men det kommer komma fler anmärkningar och vi har ett gott samarbete med smittskydd stockholm och de kommer agera det. De förlåt bara praktiskt fortsätta på frågan tycker det är oklart i vilken är den legala grunden för att stänga ned restauranger och varför smittskyddet och inte gjort detta. Därför att du har anmärkning? Det är en situation där smittspridning kan förekomma. Har man misslyckats med att förebygga? Man har detta inte skett och så har jag ytterligare en fråga efter det. Tack och den lokala grunden är stor i smittskydds förordningen. Hmm, man kan göra den här insatsen och som vi har hört så har det varit 200 inspektioner var utav ett färre antal anmärkningar och ytterligare endast några få. Men vi är beredda att kunna agera om vi får in rapporter som då är under byggnad visa att man har gjort två inspektioner man har sett vad man haft anmärkningar. Man har inte åtgärdat de fel och brister så kan vi agera med att skriva ett sådant beslut om omedelbar stängning och det gäller om en gång. Eller kan man överklaga det kan överklagas. Dock begära en ny inspektion och då kunna öppna ett tämligen snart igen så att det finns flera vägar att gå. Just den tanken ägare kan du överklaga, fortsätta driva verksamheten är alltså ingen legal möjligt att starta stoppa den med en gång om man under brinnande innan det beslutade överklagat vet jag inte om man kan starta upp verksamheten igen. Stockholmare och är en ännu större park på södermalm. Så var det en observation där var jag att det var kanske ett sällskap som höll sig till den här riktlinjen av distansering och två meter. Vad tänker ni göra på allmänna utrymmen som parker och och trottoar och 2:a utrymmen i stockholm? Där har vi ju uppsökande verksamhet som vi skulle kunna förstärka också påminna om de de regelverk som finns. Det är svårt och och stänga en park, men däremot så kan man ju ändå. Säkerställa att informationen når fram på olika sätt, men även här är det ju viktigt att vi påtalat för stockholmarna att alla bär ett eget ansvar här. Vi har ju fått ett förtroende i stockholm och sverige att vi kan hålla samhället någorlunda öppet jämfört med 2:a länder och det är viktigt att bära det förtroendet. Friheten i detta allvaret och det handlar ju om att vår personal ska kunna vårdas på sjukhus, men också äldreboenden. Annat passade från en situation kan man inte använda dem. Lagar som finns i sverige. Jag vet att våra ordningsvakter stockholm har varit behjälpliga vid flera tillfällen. Det är ett exempel på det vi har agerat. Jag vet inte om jag tycker det är riktigt vad det är. Två restauranger som har fått upprepade anmärkningar om att de inte håller avstånd. Jag, vi tycker det är viktigt att man ser att det är coolt korrekt till i den här bedömningen, hmm. Vi har som sagt i det senaste fallet när vi skulle inte effektuera med men göra en egen bedömning. Då insåg jag att det här redan var en stängd verksamhet. Vi har en dialog med miljöförvaltningen, hur vi ska gå till väga. Processen alls utan, men samtidigt så är det här någonting. Det har inte gjorts förut. Vi ser till att vi har bra rutiner för det och det ska finnas en möjlighet att överpröva det. Men återigen visar ju också den skyndsamhet som är viktigt här eftersom det är sånt ansträngt läge just nu och vi har inte tid och råd att sätta oss. Kolla att det inte är alla restauranger och kollat alla restauranger sköter sig. Ja, jag skulle säga att vi har kapacitet att vi klarar inspektionerna. Vi har 1500 uteserveringar i stockholm stad och många har redan fått besök. Men vi kommer ju att både få tips från allmänheten. Kapaciteten om det behövs för att göra den tillsyn som nu krävs. Där pågår just nu. Du avslutades just nu. Pressträffen i stockholm. Inrikesminister mikael damberg, anna könig jerlmyr, finansborgarråd i stockholm och också per follin, var där som är chef för smittskydd stockholm och de har berättat om att det kommer ske en ökad tillsyn mot restauranger i stockholm stad, caroline kusten. Vad var besked den här? Ja, men det är ju att man har sett att folk inte riktigt sköter sig och de tryckte på det här. Nu är lönehelg det vår vi har sett stora sällskap och folk som sitter väldigt tätt på uteserveringar och restauranger som nu har regeringen gett kommunerna framför allt stockholms kommun eller stockholms län i uppdrag att öka tillsynen. Precis det var. Det är lite så vaga dels att de själva hade registrerat det när de var ute och sen så klart de från kommunen som gör tillsyner som berättade om att de redan har gjort ganska många stockholms kommun 200 på två veckor. Hmm, och sedan att folk hör av sig via en sån här tyck till app som stockholms stad använder sig. Hmm. Så som anna könig jerlmyr så kan man gå in och tipsa. Om att nu har jag sett att här sitter i många på det här stället, till exempel som jag förstod det. Jag vet att alldeles strax så kommer vår reporter på plats går ur blom intervjua inrikesminister mikael damberg. Men vi kan höra vad han sa när han inledde med det här budskapet som vi pratade om. Låt mig vara extremt tydlig. Hmm. Jag vill inte se några trånga uteserveringar i stockholm eller någon annanstans och att alla måste ta sitt ansvar. Därför kommer har regeringen i dag gått ut till samtliga kommuner via länsstyrelserna för att be om en redovisning om huruvida de har ökat inspektionerna med anledning av. Hmm? Kommit med de regler och riktlinjer som ska följas. Annars kommer verksamheter att stängas runt om i sverige. Tack som avslutningsvis vill jag bara uppmana människor som som ser att riktlinjer inte följs att faktiskt rapportera om det som har nämnts här tidigare. Jag vill också uppmana fler kommuner att öka tillsynen av restauranger och den här typen av miljöer så att människor känner att de regler och riktlinjer som vi har och jag vill vara tydlig med att. Följer man inte regelverket, då kommer vi se stängda restauranger. De var inrikesminister mikael damberg och anna könig jerlmyr, som är finansborgarråd. Hon sa så här en stund, sen. Vi står beredda nu inför kommande långhelg att agera att göra tillsyn de allra flesta stockholmare visar ändå respekt för situationen och allvaret och till er så vill jag ändå rikta ett stort tack för det håll i håll ut det genom att var och en tar ansvar som vi tillsammans nu kan begränsa håll i håll ut, säger hon. Här. Och det var ju en pressträff med också inrikesminister. Ställen då caroline kusthus ekots reporter, hur ska man sammanfatta det här budskapet när man berättar här idag? Ja, det är ju att det fortsatta ansvaret ligger på enskilt på medborgarna skulle jag säga. Och sen, det här är liksom hotet om eller jag ska säga att man kommer att öka tillsynen och de kommer stänga ner verksamheten om det inte följs. Men sedan ligger det ansvaret mycket på oss på dig och mig och alla 2:a att fortsätta hålla avstånd, fortsätta. Så långt som det bara går, för då. För att sjukvården ska kunna göra sitt jobb för det är fortsatt högt tryck och nu pratar vi ju om stockholm. Under pressträffen. Det var stockholms finansborgarråd. Samtidigt är inrikesministern ministern för hela landet, så att säga, fick vi reda på någonting om det kan bli aktuellt i 2:a städer också? Lite grand är att de är. Vi kommer ju sända senare under dagen kl 14 folkhälsomyndighetens presskonferens också. Men du som har följt nyhetsflödet under morgonen annars, vad har du reagerat på under dagen? Nu ställer en svår fråga till mig där, hmm, vi kan återkomma till dig också. Jag vet att det är alldeles strax ska ha med karin rönnblom som ekot reporter på plats vid den här pressträffen som ska intervjua mikael damberg och när hon är redo så kommer vi köra därifrån direkt. Alla fall vad som kom fram under pressträffen i stockholm ska man utöka tillsynen av restaurangerna och anna könig jerlmyr vet jag att det är en varning till de krogar som inte sköter sig. De kommer stängas. Vad innebär det där så att sköta sig? Vad är det man gör när man inte sköter sig så att det är dagens nyheter som tryckte på lite? Varför det som det som stockholms kommun gör att man gör en tillsyn och sen skickar och sen så gör man en tillsyn till om man ser att de inte sköter sig. Sen går i en anmärkning till smittskyddet och där så fick jag. Dom är ganska tuffa frågor på att, men varför har inte stängt ner? Det finns två stycken vad blev svaren att man ville ta det liksom lite lugnt och långsamt och se så att det går korrekt till och sen kanske, hmm. Förhastade beslut kring och stänga ner verksamheter. Vi gör så att de kopplar upp karin rum dom ekots reporter på plats vid den här pressträffen. Ja, men framför mig har jag inrikesminister mikael damberg, hmm som var med på pressträffen här och hmm, ni kommer från regeringens sida att göra innan rapport från landets kommuner om hur deras kontroller går till när det gäller restauranger. Varför detta tid att verkligen se hur? Hon kommunerna har ökat tillsyn av restauranger, uteserveringar runt om i landet. För vi är ganska kritisk period nu. För nu kommer vår solen, men kommer mera värme. Nu kommer löningshelg är flera röda dagar framöver och då är det viktigt att hålla uppe trycket att se till att inte restaurangen slarvar och att kommunerna sköter tillsynen på ett bra sätt är det för att vi uppfattar att man inte sköter på ett bra sätt som gör detta, gör det tillsammans med kommunerna nu. Hmm idag den här pressträffen där stockholm ökar. Tillsynen kommer att tillsyn både dagar kvällar, nätter om man är tydlig med att om man rapporterar återkommande brott mot den här tillsynen, då kommer smittskydd stockholm att stänga ned verksamheten. Så du är skarpt läge nu från stockholm? Så var det ju utmaning då både från finansborgarrådet och smittskydd stockholm smittskyddsläkare att följa rekommendationerna i situationen. Själv ser ut i stockholm. Du bor i stockholm? Allt om jobba hemifrån och är mycket mindre kollektivtrafiken vanligt ser till att följa de här reglerna om avstånd på stan på ett annat sätt än vad jag har varit med om tidigare. Men vi ser fortfarande och det är det som får mest uppmärksamhet. Vissa platser, vissa restauranger som inte riktigt haft koll på reglerna och inte följt dem och då måste det få konsekvenser för annars menar jag att då tappas moralen. Därför att hålla ut och hålla i det här och i stockholm stad får man ju debatt strömmar in synpunkter från allmänheten om att 2:a inte följer de här rekommendationerna när det gäller då de rekommendationer som restauranger har är de tillräckligt detaljerade för att kunna följa dem? Jag tror att hmm, nu har vi haft den här diskussionen. Den tiden har det varit tillsyn. Kommer ny tillsyn och den till synes inspektörer kommer ut från miljöförvaltningen, då kan man ju ställa frågan. Tidigare så det finns inga ursäkter efter en tillsyn då vet man vad som gäller och de har fått svara på alla sina frågor och det gäller att anpassa verksamheten om man inte vill få stänk. Men just där med trängsel, det kan ju vara subjektivt om det inte finns exakta mått och gäster kan dra stolar. Hmm borde och annat måste ställa sig nära. Ta ansvar både själv som individ men också restaurangägarna har stort ansvar så misslyckas restaurangägarna med att ha ordning på sin restaurang. Då kommer att få konsekvenser. Det kommer att få stänga ner och det blir väldigt kostsamt. Det är allvarligt och samtidigt så är det ju nu som smittspridningen pågår. Ännu har ingen restaurang fått stänga igen från smittskydd trots att i restaurangen och som har haft borden för trångt och det var trängsel. Hur ser du på det? Lyssna till på en pressträff under de har kommit en inspektion fått hmm fått saker och ting som att anmärkningar som man kommer tillbaka och då har restaurangen ändrat sitt beteende och det är det vi vill. Vi vill att restauranger ändrar sitt beteende. Vi vill att människor anpassar sig och ändra sina beteenden så att man följer rekommendationen att stänga restaurangen. Säger att restaurangen låg, följer det vi får väl se om det behövs. Jag tror att min ökad tillsyn både på på dagar kvällar och nätter och att smittskydd stockholm säger att de är beredda. Nu fattar beslut om att stänga restaurangen så tror jag att du får en väldigt förebyggande effekt. Men återigen, vi har eget ansvar också. Människor som vänner som individer att se till att också anmärka på människor i vår närhet. NI stockholm också i städer runt om i sverige. Det säger inrikesminister mikael damberg som intervjuades av ekots reporter karin ljungblom på plats vid den här pressträffen som handlat om att det ska bli en ökad tillsyn mot restauranger i stockholm. Tekniker i dag var johanna carell och producerade sanningen vara med oss.

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Enteties

Location

Person