Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

Stefan Löfven calls a press conference

Ekot - onsdag 22 april 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

We will hear from the Cabinet Office in a moment where Prime Minister Stefan Löfven together with Social Affairs Minister Lena Hallengren and also Director General of the Swedish Public Health Agency Johan Carlson. They're going to hold a press conference together. It's supposed to start in about a minute and a half, but we're hooking up with a domestic political commentator. During this time where can we expect? Do you think that as far as I understand, Stefan Löfven will say that now is not the time to start relaxing and ignoring the advice and start partying, but vice versa? That it continues in the same tight position as before, so. The traditional for a traditional party evening, walpurgis, april 30th and then of course 1 May and Saturday Sunday follows the long weekend there and what you see sometimes anyway more people out because of the nice weather so That I think it is so. Is there if it is now the case that there is not much new on the substance so to speak. What is the purpose of these appearances? But it is a bit like becoming prime minister who becomes the mouthpiece of the people that the authority advises. It was the same during Easter and it seems to me. Well, you mean? Yes, that is my interpretation if we make sure now we will see if they are going on where I see at least Prime Minister Stefan Löfven and then we will hear later and listen to the danger is far from over the spring. Sweden showed itself from its most beautiful side the April sun shining is virtually all over our beautiful country, but it is not the number of hours of sunshine. Government advice and recommendations or not? So far, a convincing majority of the population has taken responsibility and thus also enabled health care to continue to cope with its mission. But this is not the time to relax. She may seem monotonous and difficult, but I would like to reframe the seriousness of this moment. Do not think for a moment that we have got through this crisis yet, but the situation is still serious. There is still capacity in health care, it is true. But the situation is very strained. More and more Swedes personally of this disease and that the consequences so it is not time to lighten reviews and recommendations. On the contrary, the government is ready to take further decisions if necessary to limit the spread of infection. All restaurateurs should know that infectious disease control doctors and municipalities may, during an inspection, close restaurants and bars if they do not adhere to the rules that apply. If you are a guest, keep a distance from the pub, café and the distance in the queue to the ice cream kiosk and by following these recommendations, you take responsibility for the health care services speaking their mission for your neighbor who may over 70 years and. For the colleague who has diabetes, so this spring, it did not turn out as anyone has planned, but now we take responsibility for something greater than ourselves. We take responsibility for the common. More red and are days off in the approaching walpurgis that many feel. It's cancelled. Follow the new recommendations that the Public Health Agency will shortly report for the summer 20/20 will also be unusual weddings, student parties, festivals have already been cancelled several of a similar nature will be cancelled. Midsummer celebrations will in all likelihood be different. The State Department has decided to discourage non-essential trips abroad until 15 June and the decision that may be extended. So anyone planning a holiday this summer should adjust to the fact that there will continue to be great uncertainty and the possibility of traveling by stalls protect risk groups and wash their hands often and very carefully. So together we can do this because together we have to do it and it is our duty to ourselves, to our fellow human beings and to our stoivis against our society. And with that, the floor will be handed over to the Minister of Social Affairs again. Thank you very much. And just as the Prime Minister says, we are taking into account these measures to reduce the spread of infection in order to reduce the burden on health and care. So, the recommendations must be followed no matter what collection or feast we are talking about. Walpurgis, Ramadan 1 May or any other rules are equal for all and should be respected by all groups. Care is strained and, as you know, the availability of protective equipment in health care and care is still limited. On the other hand, access to

Audio

Transcription

Sentiment: 51,15 %

Vi vi ska alldeles strax höra från regeringskansliet där statsminister stefan löfven tillsammans med socialminister lena hallengren och också folkhälsomyndighetens generaldirektör johan carlson. De kommer hålla i en pressträff gemensamt. Den ska börja om ungefär en och en halv minut, men vi kopplar upp fredrik inrikespolitisk kommentator. Under den här tiden var kan vi vänta oss? Tror du att så vitt jag förstår så tänker stefan löfven säga att det inte läge nu att börja slappna av och strunta i råden och börja festa utan tvärtom? Att det fortsätter i samma strama läge som innan, så. Den traditionella för en traditionell festkväll, valborg, den 30:e april och sen så följer ju 1 Maj och lördags söndags den långhelg där och det man ser ju också ibland i alla fall mer folk ute på grund av det fina vädret så att jag tror att det är så. Finns om det nu är så att det inte kommer fram så mycket nytt i sak så att säga. Vad är syftet med de här framträdandena? Men det är ju lite så att bli statsminister som blir språkrör för folket som myndighetens råder. Det var ju likadant under påsken och det verkar det. Satt när det sker det här just nu så är det mest för att lägga tyngd åt orden via statsministerns på något vis mandat. Då menar du? Ja, det är min tolkning om vi ser till nu ska vi se om dem är på gång där jag ser i alla fall statsminister stefan löfven och då hörs vi senare och lyssna till faran är långt ifrån över våren. Sverige visade sig från sin allra vackraste sida de april solen skiner är så gott som över hela vårt vackra land, men det är inte antalet soltimmar. Myndigheternas råd och rekommendationer eller inte? Hittills har ju en övertygande majoritet av befolkningen tagit ansvar och därmed också möjliggjort att hälso och sjukvården kan fortsätta att klara av sitt uppdrag. Men det är inte läge att slappna av. Jag vet att det är en tuff tid till vad. Hon kan ju verka enformig och svår, men jag vill återigen inskärpa allvaret i den här stunden. Tror inte för ett ögonblick att vi har tagit oss igenom den här krisen ännu utan situationen är fortfarande allvarlig. Fortfarande finns det kapacitet i vården, det är sant. Men läget är mycket ansträngt. Allt fler svenskar personligen av den här sjukdomen och att konsekvenserna så det är inte aktuellt att lätta på recensioner och rekommendationer. Tvärtom så är regeringen redo att fatta ytterligare beslut om det skulle behövas för att begränsa smittspridningen. Alla krögare ska veta att smittskyddsläkare och kommuner kan vid en inspektion komma att stänga restauranger och barer om man inte håller sig till de regler som gäller. Du som är gäst håll avstånd på krogen, caféet och avståndet i kön till glasskiosken och genom att följa de här rekommendationerna så tar du ansvar för att sjukvården talar sitt uppdrag för din granne som kanske över 70 år och. För kollegan som har diabetes, så den här våren, den blev inte som någon har planerat, men nu tar vi ansvar för någonting som är större än oss själva. Vi tar ansvar för det gemensamma. Fler röda och är lediga dagar i antågande valborg som många känner. Det är inställt. Följ de nya rekommendationer som folkhälsomyndigheten strax kommer att redogöra för sommaren 20/20 kommer också att bli ovanlig bröllop, studentfester, festivaler har redan ställts in flera utav liknande karaktär kommer att ställas in. Midsommarfirandet blir med all sannolikhet annorlunda. Utrikesdepartementet har fattat beslut om att avråda från icke nödvändiga utlandsresor till och med den 15 juni och det beslut som kan komma att förlängas. Så den som planerar semester i sommar bör ställa in sig på att det kommer att råda fortsatt stor osäkerhet och möjlighet att resa av stånd skydda riskgrupper och tvätta händerna ofta och mycket noggrant. Så tillsammans klarar vi det här därför att tillsammans måste vi klara det och det är det vår plikt mot oss själva, mot våra medmänniskor och vår mot vårt samhälle. Och med det så lämnar över ordet till socialministern den här igen. Tack så mycket. Och precis som statsministern säger så vi tar ju i de här åtgärderna för att minska smittspridningen för att minska belastningen på vården och omsorgen. Så måste rekommendationerna följas oavsett vilken samling eller högtid vi talar om. Valborg, ramadan 1 Maj eller någon annan reglerna är lika för alla och ska respekteras av alla grupper. Vården är ansträngd och som du vet så är också tillgången på skyddsutrustning i vården och omsorgen fortfarande är begränsad. Däremot har tillgången på handsprit förbättras på nationell nivå kommer i morgon att besluta att socialstyrelsen kostnad fiska erbjuda handsprit till äldreomsorgen. Eftersom socialstyrelsen fungerar som nationell inköpscentral eftersom socialstyrelsen i den rollen har tecknat kontrakt med svenska företag som går ihop och tillverkar desinfektionsmedel. Hans byten finns i lager hos socialstyrelsen och kommer att delas ut efter folkmängd till alla kommuner som är intresserade. Kommunerna kan anmäla sitt intresse via den rapporterings portal som nu är igång och utöver den här extra fördelningen så har naturligtvis socialstyrelsen extraslag av handsprit som fördelas efter behov till kommuner och regioner. Skyddsutrustningen ska användas över 107000 personer har hittills gått om en webbutbildningar och jag vill verkligen uppmana arbetsgivare i vård, omsorg och se till att de anställda kan delta i den kommunala hälso och sjukvården handlar om. Om fler personer samtidigt i sjukvården 19 i särskilda boendeformer och i hemsjukvården. Det handlar om att skapa arbetssätt som minimerar smittspridning mellan olika vård och omsorgs tagare och till personal. Ansvarig att ta del av den här informationen. I samband med en extra föreningen ut av handsprit ska socialstyrelsen förstärka sin informationsinsats, inte minst om basala hygienrutiner som är så viktiga för att stoppa smittan. Tidigt påpekar personal. Rekommendationen är inte acceptabelt. Håll kontakt med medmänniskor men håll avståndet och håll ut det så lämna över till generaldirektören på folket som heter johan karlsson, var, tack så mycket läget i epidemin är fortsatt allvarligt, även om vi ser tecken på utplaning av er i stockholmsområdet så. Ha en fortsatt spridning ut över landet. De krävs också för att vi ska kunna hålla kurva nere, att alla tar ansvar och följer de regler och rekommendationer som finns för att hålla tillbaka smittspridning. Annars tar det fart igen. Det helt uppenbart. Så den här epidemin för hmm påverkar också hur vi förhåller oss till varandra. Den påverkar hur vi umgås nu. Maj brasa på valborg inga stora demonstrationståg den 1 Maj. Det mesta är, som ni vet inställt. Även firandet av de religiösa högtiderna påverkas. Kyrkorna har stängt under påsken och synagogorna under pesach av smittskydd skäl håller även moskeer stängt under ramadan som inleds i morgon. Det är viktigt att påpeka att när samlingslokaler håller stängt ska man inte heller samlas i något hem i större utsträckning utan bara fira med personer i. Den närmaste kretsen sitt hushåll. Det finns ett förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Den gränsen är normerande också för sammankomster som inte räknas som allmänna. Enligt ordningslagen, det vill säga mer privata tillställningar av vår uppfattning är att det är direkt olämpligt med större bjudningar med anledning av helena. Den bekante vistas gärna utomhus. Det vara bra, men håll avstånd till 2:a människor går inte för nära någon annan låt. Ingen komma för nära dig själv var inte samlade. Många på en och samma plats, även om det inte är en allmän tillställning. Situationen är sådan att vi befarar smittspridning mellan olika orter om resandet återupptas. Trängsel på restauranger, uteserveringarna får inte förekomma. Det är helt uppenbart att det finns en föreskrift från folkhälsomyndigheten som reglerar detta. Det finns tillsyn som kan och ska bedrivas av kommunerna och den som inte följer föreskrifterna riskerar att få sin verksamhet nedstängd av smittskyddsläkaren i regionen. Å 2:a som löper större risk att få allvarlig sjukdom. Tack. Så det är fullt förståeligt att folk hmm vill ha svar på när man kan börja leva sina vanliga liv igen. När kommer vardagen åter till sverige? Det är fullt mänskliga frågor, men det är också så att många har gjort väldigt stora uppoffringar och därför ställde hon frågor. Men vi vill gärna ha datum för när detta slut. Det går inte att säga något datum, men det går däremot att säga att det är. Också, om det är vackert väder tillsammans så klarar vi av det här. Hetaste frågan i riksdagen nu. Det är kraven på att göra mer för att hjälpa krisdrabbade företag och fem partier tycker att det behövs ett omsättning stöd. Vad säger du om de kraven? Så har vi gjort historiskt. Hmm. De flesta företag kan vara kvar samtidigt. Över sagt går inte att rädda alla alla företag också sagt att vi är beredda att titta på hela tiden. Var kan komma att behöva göras mer så därför så har vi flera dörrar öppna. Vi har aldrig börjat stänga dörren, att det går inte göra det här går inte göra utan vi analyserar med vad som behöver göras. Den risk för att januari samarbetet spricker och som sagt var, vi har hela tiden sagt att vi behöver titta igenom vad vi behöver göra. Vi har gjort oerhört mycket nu. Det är stora stora resurser som läggs på att rädda jobb och företag. Vi har hela tiden sagt att vi är beredda att att göra mer. Vi vill göra maximalt, men vi också se till att vi har råd att göra så. 50 konsumtion, offentliga investeringar, privat konsumtion och vi måste se till att vi har också resurser till välfärden. Ett fortfarande het vi börjar med att inte säga nej till någonting, men vi måste titta igenom och analysera vilka hmm åtgärder är den bästa av de effektivaste och vi måste också göra på sådant sätt att vi kan garantera. Man ser mycket folk på uteserveringarna som inte håller avstånd så behövs det inte något skarpare än rekommendationer och om det inte blir en förändring skulle det kunna vara ett tillfälle när regeringen kan använda sina nya maktbefogenheter. 1:a i vår bild att att hmm de allra flesta sköter sig och det finns skarpare än rekommendationer. Det är ju också så att de här kontrollerna som görs både i stockholm och göteborg. Om vi vill också se runt om i landet är på många ställen helt enkelt. De syftar till att se fungerar här. Vi veta på några ställen har inte fungerat, men man har rätt till när man har blivit tillsagd. Men är det så att man inte gör det, då ska vi sova. Istället stängas för då har man inte tagit ansvar. Man ska göra så det är inte bara någon allmän rekommendationer. Jag tror brukar påpeka det. Då får man vara beredd på konsekvenserna. Den kommunala tillsynen ut av verksamheterna och tillsammans med regionala smittskyddet kan ju stänga de verksamheter som inte följer föreskrifterna som hotar allmänna som hotar med att det blir en större smittspridning så att du kan väl återkomma om det? När ser du att sverige kan börja lätta på restriktioner? Det går inte att svara på utan vi gör ju det här för att begränsa smittspridningen så mycket som möjligt och hålla i den här kurvan. Den strategi som jag byggt en gång för alla och den den håller den är lika viktig som hmm, det kan vara så. Vi har valt den här strategin är kan bli johan karlsson utveckla det ytterligare. Den som poängen är ju lite att en strategi som bygger på kunskap bygger på den aktuella situationen blir hållbar strategi. Vi har inte tagit till åtgärder som vi har bedömt nödvändiga berätta på, hmm. Vad är då? Har vi en lång lång utförslöpa framför oss och jag tror inte man ska räkna med att vi har några större beslut före sommaren. Det är också understryka. Det klart att har man stängt sina skolor som har gärna tro att öppna dem. Vi har ju en ordning där vi har hållt skolorna öppna, män med med restriktioner. Naturligtvis gymnasielever plugga på distans har man stängt ner restaurang om man bor att öppna dem. Vi har i stället restauranger med väldigt starka restriktioner. Veckor och det är ju ingen riktigt avundsvärd situation. Var det för dem eller för deras regeringar? Bergström på aftonbladet, hmm om du eller jag går förbi en uteservering där de sitter folk väldigt tätt, tycker du att vi ska agera på ett säkert sätt så? Den här på den här restaurangen är vad det nu är. Hmm? Statsministern, socialministern och generaldirektören för folkhälsomyndigheten har här upprepat råden. Riktlinjerna rekommendationerna till svenska folket fredrik furtenbach och politik kommentator. Du lyssnade till när de gjorde det, hur tolkar du vad som precis hände här? Jag tolkar det som att regeringen har en viss oro för att våren och den här långhelgen som kommer nästa vecka ska få folk att ställa till privata fester och. Träffas i för stora samlingar och det ville man vill. Regeringen och folkhälsomyndigheten inte utan då stefan löfven, statsministern upprepade här och att tro inte för ett ögonblick att vi igenom krisen och då menar. De som eventuellt vill träffas på 1 Maj eller på ramadan som är redan i morgon. Att de det är inte läge för fester utan det är ganska långt kvar på den här lite reglerna innan regeringen och folket börjar lätta på. De beslutade att socialstyrelsen ska få kunna dela ut hundra 20000 liter handsprit till äldreomsorg och hemtjänst runt om i sverige. En del frågor här på pressträffen efteråt och frågestunden som handlar om 2:a länder. Mycket mera från början. Men regeringen brukar lite grann värja sig mot de här. Den här beskrivningen att sverige är landet en helt annorlunda. Men visst finns det stora skillnader. Här handlar ju mycket. I sverige handlar ju om att regeringen följer folkhälsomyndighetens strategi och råd och den går. E inte å och följer inte reglerna. Sedan har därför försöker jag folkhälsomyndigheten då ha regler som går att följa under längre tid och därför inte tar det lika hårt. Det är väl lite i ett nötskal lite grand om hmm. De fallen att vi alltid redo till ren och sen fick vi folkhälsomyndigheten en fråga om motsatsen, är det när det är dags att lätta på saker och ting och när så sa de att det ska man inte förvänta sig inom det närmaste och torkade jag dem rätt så sa dom att några stora sådana beslut räkna inte med förra sommaren. Tack för att du var med och så lyssnade.

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Keyphrases

Enteties

Location

Person