Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

With corona mode update

Ekot - fredag 24 april 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

Yes, it is the situation in Sweden that is in focus when the Public Health Agency holds its press conference as usual at this time. But also the 2nd authorities are in place and through kind of rollup update on the corona pandemic welcome to this broadcast. Anyone who will shortly have the word as a state epidemiologist, that presentation is ready. There is time for interviews afterwards and it is done outdoors. We will also be with some on link. I'll hand over to Anders Tegnell. As usual, we start with the global situation as you can see, so it continues upwards with reached hundreds of thousands of cases a day. Hmm. Of the cases and almost directly. Half of them in Europe so that the number of cases increases faster. Spare parts but we still have a high proportion of deceased Europe. Hmm, we can get back to discuss. It certainly goes on many 2nd things in Sweden so we have now ended up again at a bit higher level that we keep on like me so. It was the other day that we're trying to get some control of. We haven't got a good statistic, but we've talked to the region and there's probably a mix of three reasons why we're now back at a slightly higher level. Hmm. On the one hand, you only have to take hmm, much more staff, which is great so maybe somewhere around half to a third of the new cases come from there. Besides, you have one. Hmm? Inlaid in this? Hmm? If we look at what happens on ivas and the trend remains, that a fairly constant level. Hmm. These last days are a bit uncertain, but no increases there even though there are more far more that then in total. We can't even have a picture of you. We can also show that the cases that have now been reported in recent weeks are younger than the cases. The previous weeks. So there are a number of things that suggest that there is a small other group that has been found that way. Hmm stockholm and hmm back to regional so we are still in Stockholm for it. But as I said was, hmm. In Stockholm you have pretty good control of it and say that half of them are from staff and a bit on the additional region. But there is also an increase in sick cases in this that has come into the health care system. Have we looked at some regions. There are very few cases. But we can see that there are a number of 2nd regions now so we have a tendency to upward number of cases very clearly, it is in kronoberg not as clear in västernorrland. Hmm, but also quite clearly in kalmar so it is somehow growing concentrically stockholm, hmm, a bit exciting deceased per computer has discussed a lot lately. Should I avoid saying anything about. I think it will be in the future what it can clearly say that we have more and more backlog of reporting waste and really why it has become so. We haven't really gotten track of that. Possibly it is the Easter weekend that is still haunting and you did not really have time and that it therefore still comes in. Hmm. In Sweden on the total? Hmm. Then we have with this sausage that is perhaps not quite easy to interpret this is like the hindsight that we have talked about before. This shows hmm the small curve shows how the deaths the number of deaths in Sweden, hmm. The last five years, so it's a kind of baseline and then we can see that in the winter time we have in some weeks hmm pretty much more cases than expected and that's if we look at the two 1st peaks is it flu season? Move on, and I see that during a summer, when there are really very few deaths, there are very few in Sweden that you have in the summer. We have a huge overweight in the winters so we can see where the heat wave in a couple of years ago hmm, then we have had two flu season has been very mild. Hmm. NI sweden, which is a week 13/14 that was when they got started properly and then shows these statistics, which is a statistic that is made in all countries throughout Europe. According to established system so many years back on about a thousand more deaths. We can see that we have almost exactly. So it's just that even if we don't know it so quickly, we're coming. Have very good control in Sweden on how many actually we do this diseases and with it as a background with the mobility that still sees that is serious. But up in 2000 cases that is about what I've seen so it's very, very serious flu then it's important that we keep thinking about. It is important to keep this curve down so that all those who need care can get good care on percentage. So far

Audio

Transcription

Sentiment: 51,05 %

Ja, det är läget i sverige som är i fokus när folkhälsomyndigheten håller sin presskonferens som vanligt vid den här tiden. Men också 2:a myndigheter är på plats och genom slags samlad uppdatering om korona pandemin välkommen till den här sändningen. Den som alldeles strax kommer få ordet som är statsepidemiolog, den där presentationen är klara. Finnas tid för intervjuer efteråt och det görs utomhus. Vi kommer också var med några på länk. Jag lämna över till anders tegnell, välkomna hit. Vi börjar som vanligt med den globala situationen som ni ser så fortsätter det uppåt med nått hundratusentals fall om dagen. Hmm. Av fallen och nästan heller direkt. Hälften av dem i europa så att antalet fall ökar snabbare. Reservdelar men vi har fortfarande en hög andel avlidna europa. Hmm, vi kan komma tillbaka till diskutera. Det går ju säkert på många 2:a saker i sverige så har vi nu hamnat åt igen på lite högre nivå som vi håller på som jag så. Det var häromdagen att vi håller på att försöka få lite koll på. Vi har inte fått nån bra statistiken, men vi har pratat med regionen och det finns väl en blandning av tre orsaker till att vi nu ligger på lite högre nivå igen. Hmm. Dels har man bara ta hmm, betydligt mer personal, vilket är jättebra så kanske någonstans runt hälften till en tredjedel av de nya fallen kommer därifrån. Dessutom har man en. Hmm? Inläggningar inlagda i detta? Hmm? Om vi tittar på som händer på ivas och ligger trenden kvar, att en ganska konstant nivå. Hmm. De här sista dagarna är lite osäkra, men inga ökningar där trots att det är fler betydligt fler som då totalt. Vi kan också inte med nån bild på dig. Vi kan också visa att de fallen som har nu anmält de senaste veckorna är yngre än fallen. De tidigare veckorna. Så det finns ett antal saker som tyder på att det är en liten annan grupp som har hittats på det viset. Hmm stockholm och hmm tillbaks till regionala så vi är fortfarande i stockholm för det. Få senaste dagarna rätt höga siffror. Men som sagt var, hmm. I stockholm har man rätt bra koll på det och säger att hälften drygt hälften av dem är från personal och lite på ytterligare regionen. Men det finns också en ökning av sjukfall i detta som har kommit in till sjukvården. Har vi tittade på några regioner. Det är väldigt få fall. Men vi kan se att det är ett antal 2:a regioner nu så har vi en tendens till uppåtgående antal fall väldigt tydligt är det i kronoberg inte lika tydligt i västernorrland. Hmm, men också ganska tydligt i kalmar så det är på något sätt växer koncentriskt stockholm, hmm, lite spännande avlidna per dator har diskuterat mycket på sistone. Ska jag undvika att säga någonting om. Jag tror att det kommer bli i framtiden vad man tydligt kan säga att vi har mer och mer eftersläpning av inrapporteringen avfall och riktigt varför det blivit så. Det är har vi inte riktigt fått koll på. Möjligen är det påskhelgen som fortfarande spökar och man inte riktigt hann med och att det därför fortfarande kommer in. Hmm. I sverige på totalen? Hmm. Sen har vi med den här korven som är kanske inte helt lätt tolka den här är liksom facit som vi har pratat om tidigare. Det här visar hmm den lilla kurvan visar hur dödsfallen antalet dödsfall i sverige, hmm. De senaste fem åren, så det är en slags baslinje och då kan vi se att vintertid så har vi under vissa veckor hmm ganska mycket mer fall än förväntat och det är om vi tittar på de två 1:a topparna är det influensa säsongen? Gå vidare, så ser jag att under en sommar, när det egentligen väldigt få dödsfall, det är väldigt få i sverige som du har på sommaren. Vi har en väldig övervikt på vintrarna så kan vi se var värmebölja på ett par år sedan hmm, sen har vi haft två influensasäsongen har varit väldigt milda. Hmm. NI sverige, som är en vecka 13/14 som var när de gick igång ordentligt och då visar den här statistiken, som är en statistik som görs i alla länder i hela europa. Enligt etablerat system så många år tillbaks på ungefär tusen fler dödsfall. Vi kan se att vi har nästan exakt. Så det är bara att även om inte vet det så snabbt så kommer vi. Har väldigt bra kontroll i sverige på hur många som egentligen gör vi det här sjukdomar och med det som bakgrund med den rörlighet som ändå ser som är allvarligt. Men upp i 2000 fall som är ungefär vad jag sett så det är väldigt, väldigt allvarlig influensa så är det viktigt att vi fortsätter tänka på. Det är viktigt att hålla ner den här kurvan så att alla dem som behöver vård kan få bra vård på procent. Hittills har vi klarat av det bra. Det har varit slitsamt. Hmm, det är definitivt inte över. Hmm, den här lilla lilla ökningen i stockholm. Hmm, bra påminnelse om att det är viktigt att fortsätta tänka på. Nå upp till ganska snabbt, för det är inte så långt kvar och därför är det viktigt att tänka på vad vi behöver göra tillsammans. Stannar hemma om du känner minsta sjuk jobbar gärna hemifrån om du kan det tänkt på det här med hygien och resande undvika sociala sammanhang för de äldre. Hmm, viktigt att försöka minimera nära kontakter med olika personer stannar hemma omkring nu. Absolut inte. Hmm. Inlåst. Utan det är jättebra. Var ute och röra på sig och visa är det varje gång. Jag hoppas att vi får ändå fråga om du så. Jag tycker det är viktigt att understryka att vara utomhus är absolut ingen nackdel så länge man inte nära kontakt med någon annan och att träffa folk utomhus om man håller avstånd är inte heller något stort problem. Så är det enstaka personer. Speciellt i äldreboende, så det var det hela för idag och hmm, vem som börjar med en rapport kring socialstyrelsens operativa arbete. Och sen kommer tomas förtydliga lite grann kring de kunskapsstöd. Bland annat rapporterat om tidigare. Samma. Hmm? Siffra på tillgängliga intensivvårdsplatser i dag som i går 1130. En stycken precis som anders sa så hmm, det finns en en tillgänglig kapacitet. Det idag ligger det 530 tre patienter med kol. Fortsatt variation i belastning över landet och den nationella koordinering som startar under den här veckan och som också kompletteras av utökad transportkapacitet är igång. Det ser väldigt positivt på ett bra samarbete mellan sveriges kommuner och regioner. Socialstyrelsen. Mitt grunduppdrag i vanliga fall brukar vi kalla den katastrofmedicinska beredskapen. Den följer vi också fortfarande. Hmm, och vi har, hmm, ingen stor påverkan på den katastrofmedicinska beredskapen i landet, men även där så skiljer sig påverkan. Något vi har en fortsatt. Fyller som vi ska vara. Hmm. I ganska stor utsträckning både till kommuner och till regioner. Hmm och vi vi hmm ser också en mång många bra nya samarbeten som börjar ta form för att vi inom en ganska snar framtid ska kunna ha en annan situation. Hmm? Vi har börjat. Hmm, få in de lägesbilder som vi har velat få från kommunerna via länsstyrelserna och vi har en 75 procent ig hmm apporterade lägesbild i dagsläget. Från mig över tomas, tack så mycket. Några korta budskap från mig i relation till en del saker som vi gör. Hmm. Först vill upprepa det budskapet att oavsett om man tolkar kurvorna som att de innebär en avmattning av sjukvården fortfarande på gården kommer att ligga några veckor. Om vi följer läget kontinuerligt, hmm. Vi har publicerat dokument till stöd för prioritering, delas ut av intensivvård och dels utav annan vård. Och det har varit diskussion kring dem och vi har då i avstämningar med sveriges kommuner och regioner och med regionen. Vi har i de kontakterna är inga som helst indikationer på att hmm, några 2:a principer än de nationella gäller eller tillämpas i någon utav. Regionerna vill också säga i relation till akuta besvär som inte har med KV 19 och göra att vården finns och fungerar. Hmm, ingen är bortprioriterad för den vård man behöver. Nödvändiga besökte blir kallad till sjukvården. Bokar om dem som kan vänta. Det viktigt att man går på de besöker man behöver för att hålla sig frisk. Jag ska också nämna lite grann om det är regeringsuppdrag som vi fick för att identifiera riskgrupper som de som löper störst risk att drabbas av ett speciellt allvarligt sjukdomsförlopp vid k vid 19. Jag levererar på väldigt kort tid som ett underlag till regeringen att eventuellt fatta beslut om. Om en ny stödform. Hmm. De levererades på kort tid och vi kommer att komplettera det efterhand när i den takt som det uppstår, ny kunskap. Det har inkommit en del frågor och jag vill särskilt då förtydliga utifrån en fråga som jag får ofta att det här dokumentet, det gäller inte barn utan det gäller enbart vuxna. Det har varit. Stöd för att det underlättar för sjukvårdens planeringen är läget och i dag publicerar vi ett kunskapsstöd, hmm vid kr 19 hos personer i demensboenden eller med demenssjukdom i särskilt boende och hmm, det är avsett att vara ett stöd både till personal och chefer i sådana verksamheter. Vi gör det därför att de äldre är en riskgrupp och att personer med demenssjukdom. Svårt att följa de regler och anvisningar som behövs och även på grund utav sin sjukdom kan ha en del. Hmm. Beteenden som ökar risken för smittspridning och där dokumentet så finns det tips om olika arbetssätt för att minska smitta minskar smittspridning och minska risk för förvärring i sjukdomen under de speciella omständigheter som gäller. Tack. Hmm? Varje vecka så tar myndigheten för samhällsskydd och beredskap, msb, fram en nationell samlad lägesbild där vi bedömer de konsekvenser som pandemin har på samhället i stort är bra. Vi kan värna människors liv och hälsa att samhällsviktig verksamhet fungerar, konsekvenser för demokratin. Jag vet i hela samhället, alla samhällssektorer. Det kan handla om energi försörjning, finansiella tjänster, hälso och sjukvård, skydd och säkerhet, livsmedelsförsörjning och så vidare. Lägesbilden bygger på rapporter från alla länsstyrelser och ett stort antal centrala myndigheter. Den här veckan så ser vi precis som förra veckan som en måttlig påverkan på verksamhet inom de flesta samhällssektorer och med måttlig påverkan. Det kan betyda att det är. Besvärligt resurs läge att man behöver prioritera hårdare inom verksamheten eller att belastningen på personalen är på gränsen, men att man ändå klarar situationen bra som helhet. Ett undantag är läget i hälso sjukvården där det är vissa regioner är betydligt allvarligare påverkan. Inom handel och industri där det är flera länsstyrelser som lyfter fram att läget är allvarligt och att det påverkar länet som helhet. Flera länsstyrelser efter lyfter också att redan ekonomiskt utsatta grupper och personer med ekonomiskt små marginaler nu när pandemin har pågått ett tag, riskerar att drabbas särskilt hårt och att man börjar se det. Prioriteringar som i de flesta fall beror på personal bortfall och att man då måste fokusera på att säkerställa att det allra viktigaste funkar på kort sikt är det här normalt? Inga problem. Men om underhåll förnyelse utveckling av teknik med mera skjuts på framtiden skulle det på längre sikt kunna påverka driftsäkerhet förmågan att möta ökade behov med mera. Företag som ansvarar för samhällsviktig verksamhet måste vara uppmärksamma på. Flera myndigheter tar i sin rapportering upp hur viktigt det är att fortsätta påminna medborgarna om allvaret i den här situationen. Även spela delar bedömningen att det finns en betydande risk att människor börjar slappna av för tidigt och i praktiken struntar II rekommendationerna eller delar av dem. Och med tanke på prognoserna just för helgen, glöm inte heller brandrisken som jag nämde igår. Vi vill inte ha flera stora händelser att hantera just nu. Var försiktiga när ni är ute i skog och mark? Ytterligare eller hårdare restriktioner för att försöka minska smittspridningen? Hmm, hade vi inte gjort den nivån är hög nog för att vi skickar ut väldigt mycket varningssignal om att det här var på gång. Hmm på motsvarande sätt och hmm att du inte vill föreslå några ytterligare restriktioner i nuläget eller att några lättnader skjuts upp. Fokus på att försöka förstå varför vi har den här spridningen på äldreboende för det är ju det som är det stora problemet just nu och det är bedrivs diverse olika utredningar och i olika delar på olika myndigheter i olika delar av landet och försöka hitta bättre modeller för det. Hmm. Tider sagt att överdödligheten inte borde skilja sig så mycket från en vanlig säsongsinfluensa. De såg väldigt annorlunda ut på den här grafen på säger du nu hur stor skillnaden är mellan 19 och en vanlig säsongsinfluensa, två veckor så har vi alltså. Hur pass mycket det blir lyckats med att skydda våra äldreboenden för det är nästan en väldigt stor del av dödligheten. Ligger där så var det inte så. För en vecka sedan. Mer under den här veckan om det. John granlund, aftonbladet en fråga till anders regnell hammarby fotboll av zlatan ibrahimovi. Ibrahimovic spelar en slags träningsmatch i dag på tele två arena och har du för åsikter om det, hmm? Regelverket är väldigt tydligt. Hur ser du på att förebilder för unga och så inte följer reglerna? Hmm, återgå till sig att brevet är jätte tydligt om man väljer att bryta om det så i 1:a hand så är det en dialog med fotboll. Hmm det. Ja hmm, niklas var på T till anders signell. Tänkte på det här med ni använder ju under påsken hmm? Mobil, övervakning, mobildata övervakning som ett hjälpmedel för att se hur folk reser eller så att hmm spåra telefonen. Är det aktuellt? Hmm håller fortfarande på med det hmm. Mönster och också hur pass mycket personer som vistas inom vissa geografiska områden. Det är en funktion som telia har rullande hela tiden och som du delar med oss. Dela med sig resultat till oss och från hmm använder det fortfarande. Ja mamma nadal de en, hmm, den här lilla ökningen i antal fall kommun väldigt thaimat med värmen som har varit dock också eran de här siffrorna från telia om att hmm hmm. Men det finns ju ett ökat antal fall bland yngre också kan vara så att just påsk helgerna och lite annorlunda en liten nya hmm. Sociala kontakter under helgen kan ha sparkat i gång igen. Det är fullt möjligt att vi får det. Vi får se om den fortsätter utvecklingen så det är. Ökningen är väldigt snabbt det. Hmm? Han har juliusson ekot, hmm. Folkhälsomyndigheten. Hmm hmm fler yngre som testas positivt, men vad gäller hmm? Den statistiken ligger kvar. Det finns något enstaka fall utan tydliga riskfaktorer. Om man tittar på andelen som är faktorer. De flesta fortfarande hej mia pettersson har olika förklaringar till varför det ser ut som det. Hade vi kunnat undvika det nu så är det en utredning som vi ska inte utesluta någonting, men tittar vi på kurvan över? Hmm, hur många fall vi har på äldreboende så finns det liksom en kontinuerligt och hmm när vi rekommenderade att man skulle besöka där vi lagstiftar om. Me med oss sveriges radio uppland. Julia behöver man göra och jag fyra uppland. Jag skulle vilja fråga när man har sett den här smittspridningen på äldreboenden, varför har inte folkhälsomyndigheten gått ut med en rekommendation om att personal på äldreboenden och i hemtjänsten? Äldre? Ja, menar du att äldre skulle använda den personalen om? Men hur som helst, det spelar inte så stor roll. Hmm, men vi tycker det är viktigt nu att titta på det hela situationen. Det här väldigt komplex verksamhet. Hmm hmm. Man behöver åtgärdas så att vi verkligen får god effekt på de här områdena. Hmm att bara säga någonting och skyddsutrustning. Hmm tror att det är hela lösningen. Det är väldigt farligt för då missar vi helt säkert hmm, men varför inte då innan man har den kompletta större kunskapen införa sådana här mindre mindre lösningar för att ge lite grann? Det är jätteviktigt och jag tror här det är en stor komplex verksamhet med väldigt många inblandade. Här måste man liksom ha väldigt tydlig när man går in så att man inte skickade budskap om att det här är lösningen, utan man måste komma dit på ett väldigt tydligt sätt till alla verksamheter. Gemensamt är att förbättra den på ett bra sätt. Hej, jag är på en dagstidning. Hmm? Frågan går till anders ikväll. Hmm. Ibland har än så länge få fall och lägesrapportera lugnt. Det var i början, men nu är det samtidigt i vår stund redskap och den som alla går och väntar på stan. Och jag tänkte bara kolla, hur ser prognosen ut för den som värmland? Varför klarar sig bra och vad är att vänta? Vi vet ju inte hmm, allra svårast med hmm. Hmm. Jag tror att man gör väldigt klokt. Jag har väldigt bra beredskap. Hmm för att återställa ska komma är är väldigt höga, det är mera fråga om det är hmm. På frågan om när det pratas i stockholm. Finns prognoser för varje region på vår hemsida som man kan titta på när vi har gjort en bedömning av hur många fall som kan dyka upp under de 1:a veckorna i vår region och hur många i alla fall som det skulle kunna tänkas tänkas innebära. Hej, som linderoth var dagens sätt det här. Det är många som har hört av sig och tycker att den fråga som jag ställde igår inte riktigt blev besvarad. Så jag kommer ställa samma fråga igen och den som känner sig manad svara ligger nu på drygt 2100 personer. Tusen 200 personer betydligt färre alltså, och beaktar man att en hel del iva patienter dessutom tillfrisknar så verkar det ju på de här siffrorna som att. En stor andel av dem som avlider är såna som inte har fått iva vård. Och vad beror det här på? Marschera ut som det gör? Vill du börja på måndag, hmm? Utan att hmm, precis kommentera dina siffror så kan jag säga att hmm intensivvård är någonting som frestar på kroppen ganska mycket och man behöver ha en ganska stor reservkapacitet för att kunna tillgodogöra sig en behandling på en intensivvårdsavdelning och. Inte erbjuda den behandling som patienten inte kan dra nytta av. Det kan vara en del i svaret tack tack. Vi hade en fråga här inne också. Jag sollentuna fyra, hmm, den här externa referensgrupper med expert i den tillsattes i nu för en dryg vecka sedan har den hunnit vara till nytta. Ni sammanträtt och hmm egentligen en man. Fokuserad på fråga runt filologi, hmm, infektionsmedicin och smittskydd och vi vill framför allt ha personer som hade tid att vara med så att det flertal år med pensionerad hmm och då landade i den här gruppen som hade en bra mix inom just som specialitet. De har vi inga fler frågor. Du lyssnar på p en eller i vår app sveriges radio play. Den dagliga presskonferensen om korona panther minns utveckling. Den avslutas den här fredagens presskonferens. Petra har det gått. Reporter finns med oss som bevakar denna och även tidigare presskonferenser. Hmm. Ja, men man får väl ändå börja med att prata lite om att vi faktiskt ser att antalet nya fall ökar. För ja 2:a eller 3:e dagen i rad här och att det är ju något oroväckande. Samtidigt så har då genom att folkhälsomyndigheten genom att prata med dig om hmm. Och det är ju då personer som inte har provtagits tidigare, för de har inte behövt sjukhusvård eller varit så sjuka så att man har behövt prov ta dem och det kan ju förklara ökningen också att fler på äldreboenden provtas nu. Men sedan ser man ju även en ökning av antalet inlagda så det är väl en kombination av det här. Intensivvården och det kan ju också kanske då talar för att många av de här nya fallen är från personalgruppen som inte är i behov av sjukhusvård och på den där presskonferensen kommer alltid frågor från lokalreporter runtom ut i landet också. Visst var det så man ser någon form av rökning i 2:a regioner också? Hur var det med det? Ja, men hmm. Anders tegnell visade ett par grafer från 2:a regioner och där kunde man se en tydlig uppgång, till exempel i kronoberg och i kalmar. Däremot inte så tydlig uppgång i region västernorrland. Och jag kommer ihåg hur han uttryckte det så sa han nånting om det är intressant? N är tydlig uppgång både här i kronoberg och kalmar. Det är något annat du vill flika in precis nu? Ja, men man kan ju bara nämna kort att de också tog upp de här siffrorna kring överdödligheten. Att man ser nu om man jämför med tidigare år att under vecka 13:14 så var det knappt tusen fler som som dog i år jämfört med det man hade kunnat förvänta sig. Därmed också de dödsfallen som har rapporterats in. Hmm vad det gäller just dödligheten i corona så att han tog det som ett tecken på att de har ganska bra koll på hur många som dör i kol vid 19, även om det finns en stor eftersläpning där som det har ju blivit en stor diskussion om den senaste tiden. Jag råder i stockholm inga fulla uteserveringar får finnas, sa inrikesminister mikael damberg. Det är ju löner fredag idag klockan är 14/34. Det inte riktigt av torktid än kanske, men var josefin vår reporter i vasaparken i stockholm. Fotboll är inte så mycket folk faktiskt på uteserveringarna eftersom det liksom inte lika varmt idag som det har varit de senaste dagarna. Hmm, men jag sitter i alla fall, hmm? På restaurang guld här i vasaparken och med mig har jag kallar andersson som är restaurangägare. Varit extremt lite folk människor har verkligen lyssnat till uppmaningar att inte gå ut på kafé restaurang lika mycket. Hmm. Vi har satsat säkerligen en 80/90 procent av tidigare försäljning innan corona så att det är väldigt lugnt. Hmm, om man bortser från senaste dagarna. Det är lugnt, väldigt lugnt. De senaste dagarna. Har ni haft en del folk på uteserveringen? Hur, hmm, har liksom fått hmm placera dem vid borden själva eller får de sitta hur de vill? De får sitta hur de vill, vad vi har gjort är att vi har hmm ställt ut extremt mycket mindre bord och stolar än vad vi tidigare har haft. Så beställer man i kassan och där håller vi, uppmanar folk till att hålla avstånd i köer. Hmm, så att man kommer in beställer det man vill ha. Sen går vi ut de övriga, det man har beställt till bordet så att det inte ska bli några bilder. Hmm, men vi placerar inte människor utan vi hmm har placerat ut bord med med bra avstånd. I dag hölls ju ett presskonferens. Inrikesminister mikael damberg, hmm. Sa att han inte vill se fyllda uteserveringar och hmm, det här är en varning till restauranger. Hmm, och det ska i det ska vara inspektioner och det ska genomföras dygnet runt. Hur resonerar du kring det här? Jag tycker att det är svårt för oss hmm, som då restaurang hmm ägare så det är ganska oklart hur vi vad vi kan göra är att vi kan. Våra gäster till att hålla avstånd. Hmm, vi kan möblera så att det är stora avstånd mellan boden, men vi kan inte. Vi har ju svårt att hmm säga åt folk att hmm inte vara för nära varandra och vi vet ju inte om vi har ett bord och det sitter två kompisar. Det är svårt för oss och säga att hmm. Vi kan ju se till att vi inte har för mycket platser, men det är också klurigt när människor alkohol till exempel. Hmm, så så, hmm, den så kanske man hålla avstånd, är 3:e eller så kanske man inte längre tänker lika mycket på. Hmm, ja, avstånd till exempel får ni säga till då eller flytta på folk. Hittills har det inte hänt. Hmm som sagt. För oss är det väldigt svårt och veta, vi kan inte människor måste ta sitt eget ansvar i att hålla avstånd och kommer det fyra killar som är kompisar och de sitter vid ett bord och det inte är två meter mellan mellan varandra så det anser jag är klurigt för oss att gå in och säga till dem. Behåller. Vi har tagit bort massa bor uteserveringen har vi har vi med över två meter mellan alla bord så att det inte ska vara, hmm, för mycket trängsel. Det är så att familjen kan umgås som vänner ska man kanske hålla vissa avstånd. Hur hur kollar ni upp vilka som kommer och äter och dricker här? Hmm, vi kan inte. Vi kan ju inte säga, vi kan inte kontrollera gäster. Om de är familj, det kan ju vara du kan komma två tjejer som är som är som är systrar. Vi kan komma, hmm, det är helt omöjligt för oss att kontrollera om det är familj eller om det är vänner och två kompisar. Gå ut och ta ett glas vin. Hmm, vi kan inte ställa frågan om ni är familj eller vänner. Det var skulle hmm. Hmm, så kan du väl om man har problem med smittspridning och att erfar mycket folk ute? Hmm, så så så vore det enklare kanske att stänga helt och hållet enkelt? Ja, alltså, jag tror jag tror att lägga över allt ansvar på krögare, alltså restauratörer. Hmm, i det här fallet är väldigt väldigt svårt. Människor måste ta sitt eget ansvar. Vi kan göra. Kan skriva uppmaningar att man ska hålla avstånd. Vi kan städa jättemycket. Vi kan ha handsprit överallt. Vi kan allt sånt kan vi göra och vi kan se till att det inte blir blir trängsel. Men vi kan inte stoppa vänner. Vi kan inte veta om det är vänner eller familj. Tack så mycket. Calle andersson, restaurang guld vasaparken, stockholm. Negar josephi reporter i vasaparken i stockholm. Tack för att du var med oss klurigt läge tyckte kalle andersson uppenbarligen att det var krögare i stan när man dricker öl kanske man inte tänker lika mycket på avståndet heller, sa han. Det är ju en ökad tillsyn som ska till av restaurangerna. Ja, det är väl ungefär samma snack som i stockholm att när det nu har varit så fint väder så har det ju kommit rapporter om att det är fullt med folk på möllan. Möllevångstorget, uteserveringarna och även på lilla torg i malmö. Och hmm, ja det är självklart att det blir den här diskussionen. Aktörer som kommer vara ute och göra oanmälda kontroller specific, speciellt på kvällar och helger. Och det är ju så att man hmm vissa restauranger har redan fått påpekanden. Hmm, men inte så många klagomål har kommit in enligt miljöförvaltningen. Nu pratar vi ju om malmö då och sen har vi pratat om stockholm hmm. Inrikesministern berättade att man ser att många restauranger faktiskt gör vad de ska. De sköter sig, men inte alla och därför blir fler inspektioner. I stockholm vet vi om det kommer bli så här i resten av landet också. Jag tror att det är många kommuner som hmm funderar och planerar för det är just nu, sen är det ju det. Visst, restaurangägarna har ett stort ansvar, men på presskonferensen här i malmö idag så hmm. Förrigår som uttryckte det så att man ska tänka på avstånd att det ska vara sju falla fler mellan åre upprepade sida av malmös kris beredskapschef. Så det finns ett försök att liksom åskådliggöra det här personliga ansvaret. Vi vet inte om det är stor eller liten. Alla fall då extra, men jag räknade ut att det ska vara två meter. Du får väl vara en 30 cm ungefär, då kommer man kan höra mikael damberg, inrikesminister, om det. Om vi vill öka trycket nu från regeringens sida att verkligen se hur om kommunerna har ökat tillsynen av restauranger, uteservering i runt om i landet för vind ganska kritisk period nu för nu kommer vår solen. Nu kommer mer värme. Nu kommer löningshelg är flera röda dagar framöver och då är det viktigt att hålla uppe trycket att se till att inte restaurangen slarvar och att kommunerna sköter tillsynen på ett bra sätt är det för att vi uppfattar att man inte sköter på ett bra sätt som gör detta, gör det tillsammans med kommunerna nu. Hmm idag den här pressträffen där. Stockholm ökar tillsynen kommer att tillsyn både dagar och kvällar, nätter och man är tydlig med att om man rapporterar återkommande brott mot den här tillsynen, då kommer smittskydd stockholm att stänga ned verksamheten. Så det är skarpt läge nu när det gäller då de rekommendationer som restauranger har är de tillräckligt detaljerade för att kunna följa dem? Jag tror att nu har vi haft den här diskussionen. Den tiden har det varit tillsyn det kommer ny tillsyn och den till synes inspektörer kommer ut. Miljöförvaltningen då kan man ju ställa frågorna som man inte förstod tidigare, så det finns inga ursäkter efter en tillsyn då vet man vad som gäller och de har fått svara på alla sina frågor och det gäller att anpassa verksamheten om man inte vill stå där med trängsel. Det kan ju vara subjektivt om det inte finns exakta mått och gäster kan dra stolar. Hmm borde och annat liksom måste ställa sig nära. Runda regler är inte läge för det nu. Det är läge att ta ansvar både själv som individ, men också restaurangägarna har stort ansvar så misslyckas restaurangägarna med att ha ordning på sin restaurang. Då kommer att få konsekvenser. Då kommer de att stänga ner och det blir väldigt kostsamt. Det är allvar nu och samtidigt så är det ju nu som smittspridningen pågår. Ännu har ingen restaurang fått stänga igen från smittskydd trots att i restaurangen och som har haft det. Men många restauranger har också förändrat sin verksamhet. Jag har lyssnat på den här pressträffen där de har kommit en inspektion fått. Hmm, saker och ting som har anmärkningar som man kommer tillbaka och då har restaurangen ändrat sitt beteende och det är det vi vill. Vi vill att restauranger ändra sitt beteende. Människor anpassar sig och ändra sina beteenden. Kommer ni från regeringen att vidta ytterligare åtgärder om det här? Nu visar sig att restaurangen då följer det. Vi får väl se om det behövs. Jag tror att min ökad tillsyn både på på dagar, kvällar och nätter och att smittskydd stockholm säger att de är beredda. Nu fattar beslut om att stänga restaurangen så tror jag att du får en väldigt förebyggande effekt. Vi har eget ansvar också. Människor som vänner som individer. Och gör rätt idag och det gäller att använda den positiva kraften i stockholm också i städer runt om i sverige. Mikael damberg, inrikesminister, intervjuades av ekots karin rum dom som är kollega till petra, ha åkt avslutningsvis bearbeta den här sändningen för nu. Vi började ju mer myndigheternas gemensamma presskonferens som vanligt. Nja, det nya var väl kanske att socialstyrelsen berättade att man har tagit fram ett kunskapsstöd vad det gäller k vid 19 just på på boenden där det finns personer med demenssjukdom där personalen kan få lite tips om hur man kan jobba på olika sätt. Återigen på att det här är den absolut prioriterade frågan just nu, att försöka hitta modeller för att förhindra spridning inom äldrevården och man gör det här arbetet tillsammans med socialstyrelsen tillsammans med inspektionen för vård och omsorg försöka förstå vad det är som gör att den här spridningen har blivit så pass stor på många håll i landet, även om. Föras ut tydligt till äldrevården. Petra har det gått reporter på plats i malmö där du jobbar ifrån att följa med presskonferenserna som vi sänder IP jätte nästan varje dag i alla fall på vardagar kl 14. Vi kommer göra det på måndag också. Och olle wiberg.

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Enteties

Location

Organization