Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

News from The Echo

Ekot - torsdag 26 mars 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 11,68 %

The spread of far-right ideology is increasing. This means that people can be inspired to attack or serious violent crimes, according to säpo's annual report. The SAPO chief writes that he is concerned that there are a relatively large number of organizations with links to violent extremism environments that receive public funds through grants. To impose even tougher restrictions that it is hoped will be able to limit the spread of the corona virus under a new bill tabled this morning, it wants to make it possible, for example, to ban crowds of more than two people. If you think it's necessary. S premises the restaurant may only serve takeaway food. The border is closed and a maximum of 10 people may be collected at the same time. But the government now wants to be able to go further if it believes that the new bill presented to the Parliament this morning means, among other things, that it wants to be able to ban crowds of more than two people outside homes and workplaces . It also wants to give the police the power to cordon off certain places. Parks or beaches if deemed necessary to reduce the risk of infection and, for example, playgrounds and outdoor gyms should also be closed. Danish tv reports. Two at the same time, they want to be able to increase the fines for those who break the law. The Parliament is expected to be able to vote on the bill next week, but whether and when the new laws are put into use is unclear. The warring parties in give me when I cautiously approve of a call from the UN for a ceasefire starting today government side, which has the support of the Saudi-led military alliance, has endorsed the Iranian-backed Huthi rebels saying they are awaiting signs of that the ceasefire is applied in practice. People on the verge of starvation on the night of today, two rockets have hit the so-called Green Zone in baghdad in iraq. It is the heavily guarded neighborhoods with government buildings and embassies no one has said they are behind the attack. But the U.S. is pointing out Iran-backed militias. There is no record of anyone being injured.

Audio

Transcription

Sentiment: 53,00 %

Spridningen av högerextrem ideologi ökar. Det innebär att personer kan inspireras till attentat eller grova våldsbrott enligt säpos årsrapport. Säpochefen skriver att han är oroade över att det finns ett relativt stort antal organisationer med kopplingar till våldsbejakande extremism miljöer som tar emot offentliga medel genom bidrag. Att införa ännu tuffare restriktioner som man hoppas ska kunna begränsa spridningen av corona viruset enligt ett nytt lagförslag som lades fram i morse så vill man kunna göra det möjligt att till exempel förbjuda folksamlingar på fler än två personer. Om man anser att det krävs. S lokaler restaurangen får bara att servera hämtmat. Gränsen är stängd och max 10 personer får församlas samtidigt. Men regeringen vill nu ha möjlighet att kunna gå längre om man anser att det behövs det nya lagförslaget som presenterats för folketinget under morgonen innebär bland annat att man vill kunna förbjuda folksamlingar på mer än två personer utanför hem och arbetsplatser. Man vill också ge polisen befogenhet att spärra av vissa platser. Parker eller stränder om det anses nödvändigt för att minska risken för smittspridning och till exempel lekplatser och utegym ska också kunna stängas. Det här rapporterar danska tv. Två samtidigt vill man kunna höja bötesbeloppen för de som bryter mot lagarna. Folketinget förväntas kunna rösta om lagförslaget nästa vecka, men om och i så fall när de nya lagarna tas i bruk är oklart. De stridande parterna i ge mig när jag försiktigt positiva till en uppmaning från FN om en vapenvila med start i dag regeringssidan som har stöd av den saudiskledda militäralliansen, har ställt sig bakom de iranstödda huthirebellerna säger att de inväntar tecken på att vapenvilan tillämpas i praktiken. Människor på gränsen till svält natten till i dag har två raketer träffat den så kallade gröna zonen i bagdad i irak. Det är de hårt bevakade kvarteren med regeringsbyggnader och ambassader ingen har sagt sig ligga bakom attacken. Men usa pekar ut iranstödda milisgrupper. Det finns inga uppgifter om att någon skulle ha skadats.

Audio

Enteties

Organization

Person