Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

News from The Echo

Ekot - torsdag 26 mars 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

N as a result of the corona crisis, police notice an increase in the number of sexual offences against children online. For I was, it is more active in their dealings with children and share more pictures and videos of abuse. The government's 3rd emergency package as a result of coronavirus one contains large government loan guarantees that will get banks to lend money to companies in need. Director General of the National Debt Office, his lindblad. Do we also make sure that lifting off a significant part of the risk for the banks so that they will dare and be able to give loans to the companies that need it? In order to speed up the development of a vaccine against coronavirus, one is now being discussed a simplification of animal testing and increased cooperation between the research companies. According to the Pharmaceutical Industry Association, it may still take several years to produce a completely ready-made vaccine.

Audio

Enteties

DateTime

DateTime (DateRange)

DateTime (Duration)

Location

Organization

Other

Quantity (Number)

Quantity (Ordinal)

Transcription

Sentiment: 57,30 %

N som en följd av korona krisen märker polisen en ökning av antalet sexualbrott mot barn på nätet. För jag var, det är mer aktiva i sina kontakter med barn och delar fler bilder och filmer på övergrepp. Regeringens 3:e krispaket till följd av coronavirus ett innehåller stora statliga lånegarantier som ska få bankerna att låna ut pengar till behövande företag. Riksgäldens generaldirektör hans lindblad. Ser vi också till att då lyfta av en betydande del utav är risken för bankerna så att de ska våga och kunna ge lån till de företag som behöver det? För att skynda på utvecklingen av ett vaccin mot coronavirus, ett diskuteras nu en förenkling av djurförsöken och ett ökat samarbete mellan forsknings bolagen. Enligt läkemedelsindustriföreningen kan det ändå ta flera år att få fram ett helt färdigt vaccin.

Audio

Enteties