Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

News from The Echo

Ekot - torsdag 26 mars 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 15,01 %

Many regions cannot corona tests as many patients or staff as one would like. The reason is that there is a lack of chemicals needed to analyze the tests, the echo's review shows. Maria Briskman is deputy regional manager, doctor in western Götaland. Would like to test several analyzed using special liquids. Reagents before you can know if the sample is positive or not. But in western Götaland there are not enough reagents to test as many as you want at present, the Public Health Agency recommends that the regions in the first hand test patients who are so sick that they need hospital care in the 2nd hand. Health care professionals who have symptoms of charcoal at 19. But several regions. They are uncertain and that this is an important reason why they cannot test as many as they would like. Reporters maria ridderstedt and daniel öhman. Sexual offences against children online are on the rise as a result of the corona crisis, according to police. Perpetrators are more active in their contact with children and share more abuse material. At least half of the emissions of microplastics in Sweden are tyre particles from road traffic, according to research from the State Road and Transport Research Institute. In the report, which is sweaty news, the researchers also note that there is a lack of knowledge about plastic amet that spreads in nature and that more research is needed on the subject.

Audio

Enteties

DateTime (Time)

Location

Organization

Other

Person

Quantity (Number)

Quantity (Ordinal)

Transcription

Sentiment: 54,52 %

Många regioner kan inte corona tester så många patienter eller personal som man skulle vilja. Anledningen är att det är brist på de kemikalier som behövs för att analysera testerna, visar ekots granskning. Maria briskman är biträdande regionchef, läkare i västra götaland. Skulle vilja testa flera analyseras med hjälp av speciella vätskor. Sk reagents innan man kan veta om provet är positivt eller ej. Men i västra götaland finns det inte tillräckligt med reagents för att testa så många man vill i dagsläget rekommenderar folkhälsomyndigheten att regionerna i 1:a hand testar patienter som är så sjuka att de behöver sjukhusvård i 2:a hand. Sjukvårdspersonal som har symtom på kol vid 19. Men flera regioner. De osäkra och att det är ett viktigt skäl till att de inte kan testa så många som de skulle önska. Reportrar maria ridderstedt och daniel öhman. Sexualbrotten mot barn på nätet ökar som en följd av corona krisen, enligt polisen. Förövare är mer aktiva i sin kontakt med barn och delar mer övergreppsmaterial. Minst hälften av utsläppen av mikroplaster i sverige är däck partiklar från vägtrafik, visar forskning från statens väg och transportforskningsinstitut. I rapporten, som är svettigt nyheter tagit del av, konstaterar forskarna också att det saknas kunskap om plast amet som sprids i naturen och att det behövs mer forskning i ämnet.

Audio

Enteties

Organization

Person