Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

News from The Echo

Ekot - torsdag 26 mars 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 23,20 %

Sweden sex crimes against children online are on the rise as a result of the corona crisis, according to police. It's both about perpetrators making more contact with children to exploit them sexually and sharing more abuse material," says patrik corner of the police's national cyber crime center. It puts it bluntly that there are many children online. They are also readily available because the control on some apps and platforms is smaller than it usually is. The police have employees who follow the development in real time in digital channels where perpetrators discuss how they exploit children sexual exchange tips and share abuse material on children and the police thus already see a clear increase in activity. Where the perpetrators themselves feel that they are in a favourable position during the pandemic. When more children onlin and the control in some cases decreases it should be remembered that it is absolutely not a special platform, but it can be anything from p four to 2nd chatter of different kinds. Reporter, here was emelie rosen, world trade organization v to untraced coronavirus impact on the world economy, unemployment. I have been hit is singapore, which in its forecast for the full year now expects that the economy will back between one and 4 percent. The Danish Government plans to further limit crowds in the country from the current 10 to a maximum of two people. It to prevent the spread of the corona virus.

Audio

Enteties

DateTime

DateTime (Duration)

Location

Quantity (Number)

Quantity (Ordinal)

Quantity (Percentage)

Transcription

Sentiment: 54,46 %

Sverige sexualbrott mot barn på nätet ökar som en följd av corona krisen, enligt polisen. Det handlar både om att förövare tar mer kontakt med barn för att utnyttja dem sexuellt och att de delar mer övergreppsmaterial, säger patrik corner vid polisens nationella it brottscentrum. Det. Uttrycker det rakt ut att det är många barn på nätet. De är också lätt tillgängliga eftersom kontrollen på vissa appar och plattformar är mindre än vad det brukar vara. Polisen har medarbetare som i realtid följer utvecklingen i digitala kanaler där förövare diskuterar hur de utnyttjar barn sexuellt utbyte tips och delar övergreppsmaterial på barn och polisen ser alltså redan en tydligt ökad aktivitet. Där förövarna själva tycker att de har ett gynnsamt läge under pandemin. När fler barn onlin och kontrollen i vissa fall minskar det ska man komma ihåg att det är absolut ingen speciell plattform utan det kan ju vara allt från p fyra till 2:a chatter av olika slag. Reporter, här var emelie rosen, världshandelsorganisationen v till ospårat coronavirus påverkan på världsekonomin, arbetslösheten. Jag har drabbats är singapore, som i sin prognos för helåret nu räknar med att ekonomin kommer att backa mellan en och 4 procent. Danmarks regering planerar för att ytterligare begränsa folksamlingar i landet från nuvarande 10 till max två personer. Det för att hindra spridningen av korona viruset.

Audio

Enteties

Location