Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

News from The Echo

Ekot - onsdag 25 mars 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

It was just now presented by the government with a new aid package for the country's small businesses. This includes, among other things, a temporary reduction in social security contributions and the possibility for small businesses to defer VAT payments. A state loan guarantee is also proposed where the state guarantees 70% of new loans from the bank. Is the lack of protective equipment in coronary care worries the health care association, the National Board of Health and Welfare see emergency preparedness manager. Alexandersson says the focus is on the urgent need. We are currently assessing that we have the ability to support with the urgent need. But no, there is no perseverance. Over two people walked through the ice on the lake fenders north of Falun today. One of them has been taken to the university hospital in Uppsala. Yesterday, two men were killed in a similar accident on a pond in the valleys. It was a brief update from the echo.

Audio

Enteties

DateTime

DateTime (Date)

Location

Organization

Other

Person

Quantity (Number)

Quantity (Percentage)

Transcription

Sentiment: 57,46 %

Man, alldeles nyss lade regeringen fram ett nytt stödpaket till landets småföretag. I det ingår bland annat en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifterna och att små företag ska kunna skjuta upp momsinbetalningar. En statlig lånegaranti föreslås också där staten garanterar 70 procent av nya lån från banken. Är bristen på skyddsutrustning inom korona vården oroar vårdförbundet, socialstyrelsen se krisberedskap chef. Alexandersson säger att fokus ligger på det akuta behovet. Vi bedömer just nu att vi har förmåga att stötta upp med det akuta behovet. Men nej, det finns inte uthållighet. Över två personer gick genom isen på sjön flädrarna norr om falun i dag. En av dem har förts till akademiska sjukhuset i uppsala. I går omkom två män i en liknande olycka på en tjärn i dalarna. Det var en kort uppdatering från ekot.

Audio

Enteties

Person