Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

News from The Echo

Ekot - onsdag 25 mars 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

The Swedish strategy against coronavirus sets with recommendations and the person's own responsibility to prevent the spread of infection can continue, according to state epidemiologist Anders Tegnell. He also says that the Public Health Agency is satisfied with what has been done so far and that people are very responsible and make the right decisions. The agency latest figures 2500 people registered. Forty-two people have died and new measurements show that air pollution is declining sharply in several major European cities as a result of the corona pandemic, according to the European Environment Agency in Stockholm, several hundred people die prematurely each year because they have lived long in polluted air, says bertil forsberg, professor of environmental medicine at Umeå University. Green air then we estimate maybe 300 deaths per year in Stockholm due to traffic pollution. The emissions stopped at rush hour have decreased in several Swedish cities and if the reduction in emissions is sustained, it can be expected that the death toll will fall. Maybe it's about 15/20 week in a city like Stockholm. Reporter annika that the greuss and elix founder julian assange's request to be released on bail was rejected today by a court in london. And so we have. It will be released on bail due to concerns about coronas. Zara öberg.

Audio

Enteties

DateTime (Date)

DateTime (DateRange)

DateTime (Duration)

DateTime (Set)

Location

Organization

Other

Person

Quantity (Number)

Transcription

Sentiment: 55,05 %

Den svenska strategin mot coronavirus set med rekommendationer och personens eget ansvar att hindra smittspridningen kan fortsätta, enligt statsepidemiolog anders tegnell. Han säger också att folkhälsomyndigheten är nöjd med det som har gjorts hittills och att folk är väldigt ansvarsfulla och tar rätt beslut. Myndigheten senaste siffror 2500 personer registrerade. 42 personer har avlidit och nya mätningar visar att luftföroreningarna minskar kraftigt i flera europeiska storstäder till följd av corona pandemin, enligt europeiska miljöbyrån i stockholm dör varje år flera hundra personer i förtid för att de levt länge i förorenad luft, säger bertil forsberg som är professor i miljömedicin vid umeå universitet. Gröna luften då uppskattar vi kanske 300 dödsfall per år i stockholm på grund av trafik föroreningar. De utsläpp stoppar som äts vid rusningstrafik har minskat i flera svenska städer och om utsläppsminskningen blir varaktig kan man vänta sig att dödstalen sjunker. Kanske det handlar om 15/20 vecka i en stad som stockholm. Reporter annika att det greuss och elix grundaren julian assange begäran om att bli frisläppt mot borgen avslogs i dag av en domstol i london. Och så har vi. Det blir frisläppt mot borgen på grund av oro för coronas. Zara öberg.

Audio

Enteties

Person