Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

News from The Echo

Ekot - onsdag 25 mars 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

For more than a week, the increase in the number of confirmed cases of coronavirus in Sweden is stable. There are between one hundred and 200 new cases per day," says state epidemiologist Anders Tegnell. We have been just between a hundred and 200 cases daily now for more than a week. Hmm will see some increase in the number of cases above 70 following general developments. About 2000 cases in Sweden so far. "There are 40 deaths in terms of measures to reduce the spread of infection, so the same call as before is to stay at home if you have cold symptoms and to protect our elderly at a global level," he said. That the big concern is the United States is happening in a short time. He also said that a large proportion of the intensive care units have been. Increased testing, so increase resources there to ensure that especially those who are going into the health care and health care professionals tested large-scale testing of the public is still not relevant to test out in the community during that period right now. In this change in handling something. So it's magnus lilliesköld. The country's judges want to postpone the introduction of preparedness to examine detention issues during the evening because the coronacrisis is already putting great pressure on the judges in a request to the Justice Department requesting the union case and court that the introduction of regulation shall be postponed from 1 April to 1 September. Or is at home for the care of children. Russian President Vladimir Putin is now saying that the referendum on changes to the country's constitution is being postponed due to coronavirus. One, reports several news agencies. The referendum was due to take place on 20 April. In the past, the Russian Constitutional Court has given the go-ahead to the constitutional amendment, which would require the foot. Saw the weather tonight, the northern valleys and southernmost norrland and cloudy and villages of snow or rain in the rest of the country. Clear or light cloudiness tomorrow, götaland and svealand will get mostly sunny in southern norrland will be the demon that moves east during the day. But some villages of snow or rain in northern norrland.

Audio

Enteties

DateTime

DateTime (Date)

DateTime (DateRange)

DateTime (DateTimeRange)

DateTime (Duration)

DateTime (Set)

DateTime (TimeRange)

Location

Organization

Other

Person

Quantity (Number)

Transcription

Sentiment: 52,94 %

Sedan en dryg vecka tillbaka ökningen av antalet bekräftade fall av coronavirus i sverige är stabil. Det handlar om mellan hundra och 200 nya fall per dag, säger statsepidemiolog anders tegnell. Vi har strax mellan hundra och 200 fall dagligen nu sedan mer än en vecka tillbaks. Hmm blir se en viss ökning av antalet fall över 70 som följer den allmänna utvecklingen. Ungefär 2000 fall i sverige så här långt. 40 tal dödsfall när det gäller åtgärder för att minska smittspridningen så gäller samma uppmaning som tidigare att stanna hemma om man har förkylningssymptom och att skydda våra äldre på global nivå, sa anders tegnell. Att det stora orosmomentet är usa händer på kort tid. Han sa också att en stor andel av de intensivvårdande har varit. Ökade tester, så ökar resurserna där för att se till att framförallt dom som ska in i sjukvården och vårdpersonalen testas storskalig testning av allmänheten är dock fortsatt inte aktuellt att testa ut i samhället på under den perioden just nu. I den här förändringen av hantering av någonting. Så det är magnus lilliesköld. Landets domare vill skjuta upp införandet av beredskap för att pröva häktning frågor under kvällstid eftersom korona krisen redan sätter stor press på domarna i en hemställan till justitiedepartementet begär fackförbundet sak och s domstol att införandet av förordningen ska skjutas upp från den 1 april till den 1 september. Eller är hemma för vård av barn. Rysslands president vladimir putin säger nu att folkomröstningen om förändringar i landets grundlag skjuts på framtiden och det på grund av coronavirus. Ett, rapporterar flera nyhetsbyråer. Folkomröstningen skulle ha hållits den 20 2 april. Tidigare har ryssland författningsdomstol gett klartecken till grundlagsändringen som innebär att foten skulle. Såg vädret i natt får norra dalarna och sydligaste norrland och molnigt och byar av snö eller regn i övriga landet. Klart eller lätt molnighet i morgon får götaland och svealand mest soligt i södra norrland blir demon som rör sig österut under dagen. Men några byar av snö eller regn i norra norrland.

Audio

Enteties

Location

Person