Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

News from The Echo

Ekot - onsdag 25 mars 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

Spain asks the NATO defense alliance for help to combat the corona infection over 3400. Deaths have been confirmed in spain and that's more than china has reported their brains and the four tracks corona virus Danish television shows a curve of infected and dead pointing straight up. Spain needs, among other things, four hundred and fifty thousand ventilators, even more rapid tests of the virus and. N and half a million protective masks with a request to NATO. It is about trying to stop the spread both in the population and in them. Spanish military asking for help have found abandoned elderly, dead in homes. Big cities in the wake of the corona pandemic. This is mainly true of nitrogen dioxide coming from traffic in barcelona and lisbon, nitrogen dioxide levels had more than halved towards the same week last year and even several cities in italy have much lower emissions than normal, according to the European Environment Agency which works for how. Strat Public Health Agency said that training is important for health written TT, four people are prosecuted at gothenburg district court on suspicion of extremely serious drug offenses and extremely serious drug smuggling, the police said. The men were arrested in June last year as police searched two vehicles from the Netherlands. A total of 140 kilos of drugs with an estimated value of SEK 42M were seized.

Audio

Transcription

Sentiment: 54,57 %

Spanien ber försvarsalliansen nato om hjälp för att bekämpa corona smittan över 3400. Dödsfall har bekräftats i spanien och det är fler än vad kina har rapporterat sina hjärnor och de fyra spår corona virus dansk tv visar en kurva över smittade och döda som pekar rakt uppåt. Spanien behöver bland annat fyra hundrafemtiotusen respiratorer, ännu fler snabbtester av viruset och. N och en halv miljoner skyddsmasker med en förfrågan till nato. Det handlar om att försöka stoppa spridningen både i befolkningen och hos dem. Militärer och poliser som arbetar med att hålla ordningen ute på gator för att se till att utegångsförbudet efterlevs. Spanska militären som ber om hjälp har hittat övergivna äldre, döda på boenden. Storstäder i spåren av corona pandemin. Det gäller främst kvävedioxid som kommer från trafiken i barcelona och lissabon hade kvävedioxid halterna mer än halverats mot samma vecka i fjol och även flera städer i italien har mycket lägre utsläpp än normalt, enligt europeiska miljöbyrån som arbetar för hur. Strat folkhälsomyndigheten sagt att träning är viktigt för hälsan skrivit TT, fyra personer åtalas vid göteborgs tingsrätt misstänkta för synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling, uppger polisen. Männen greps i juni i fjol när polisen spanade mot två fordon från nederländerna. Totalt beslagtogs 140 kilo narkotika till ett beräknat värde av 42Mkr.

Audio

Enteties

Location

Organization

Person