Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

News from The Echo

Ekot - onsdag 25 mars 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

The spread of coronavirus one paralyzes the world and several countries are rapidly moving towards review. Swedbank writes this in its latest economic report today. GDP is expected to fall by between three and 6 percent this year in most EU countries, and in Sweden unemployment is expected to reach 10 percent as early as the summer. Now free fall where we will see the path of unemployment even though the government around the world is investing unprecedentedly in support measures. Andreas wallström, chief economist at swedbank. The police now fear that the closed borders of companies coronavirus one may mean that drug-related conflicts between criminal gangs are escalating, says Leif Andersson, police commissioner at the regional office in örebro. About who's going to handle, I've got a few gangs. Police around the country have mapped the consequences of the closure of borders between countries as a means of preventing the spread of corona. As a result, it may be that it will be more difficult for criminals to smuggle drugs into Sweden. The reduction in the supply of drugs can also increase the conflict between criminal gangs. Could be shot or gang showdowns in through this constellations was what height do you have within the police to counter? We have had hmm, quite rough things that have happened, not only in our region but outside the region with ties to us so that so that there is as well as a readiness that it can happen and we try to keep track of where they are. Reporter andreas eriksson, at four örebro. Swedish alcohol is the manufacturer directs the production to hand alcohol that I have become in short supply. Now the country men are following the same path as absolutely and adapting their production to supply raw material for hand alcohol normally manufactures the countrymen reppe, including vodka and Swedish-grown wheat from the factory yesterday. The country men tell TT. Two men in their 50s and sevens who last night walked through the ice on a tarn outside the fluff in the valleys have died. One man was found deceased at the scene. The 2nd died in hospital echo zara öberg.

Audio

No audio available for this episode / lanuage.

Enteties

DateTime

DateTime (Date)

DateTime (DateRange)

DateTime (DateTimeRange)

DateTime (Time)

Location

Organization

Other

Person

Quantity (Number)

Quantity (Ordinal)

Quantity (Percentage)

Transcription

Sentiment: 52,95 %

Spridningen av coronavirus ett paralyserar världen och flera länder är snabbt på väg mot recension. Det skriver swedbank i sin senaste konjunkturrapport i dag. BNP väntas i år falla med mellan tre och 6 procent i de flesta eu länderna och i sverige väntas arbetslösheten når 10 procent redan till sommaren. Nu fritt fall där vi kommer att få se stigen arbetslöshet trots att regeringen runt om i världen satsar utan dess motstycke på stödåtgärder. Andreas wallström, chefsekonom på swedbank. Polisen befarar nu att de stängda gränserna till företag coronavirus ett kan innebära att narkotikarelaterade konflikter mellan kriminella gäng trappas upp, säger leif andersson som är poliskommissarie vid regionkansliet i örebro. Om vilka som ska hantera har jag några gäng. Polisen runt om i landet har kartlagt konsekvenserna av att gränserna mellan olika länder har stängt som ett sätt att hindra smittspridningen av korona. En följd kan bli att det blir svårare för de kriminella att smuggla in narkotika till sverige. Den minskade tillgången på droger kan även göra att konflikterna mellan kriminella gäng ökar brottsligheten. Kan bli skjuten eller gänguppgörelser i genom här konstellationerna var vilken höjd har ni inom polisen för att motverka? Vi har ju haft hmm, ganska grova saker som hänt, inte bara i våran region utan utanför regionen med knytning till oss så att så att det finns ju liksom en beredskap på att det kan hända och vi försöker hålla koll på var de finns. Reporter andreas eriksson, p fyra örebro. Svenska alkohol är tillverkare styr om produktionen till handsprit som jag blivit en bristvara. Nu följer lantmännen reppe i samma spår som absolut och anpassar sin tillverkning till att leverera råvara till handsprit i vanliga fall tillverkar lantmännen reppe, bland annat vodka och svenskodlat vete från fabriken i går. Uppger lantmännen för TT. Två män i 50 respektive sjuttiårsåldern som i går kväll gick genom isen på en tjärn utanför ludvika i dalarna, har avlidit. Den ene mannen konstaterades avliden på plats. Den 2:a avled på sjukhus ekot zara öberg.

Audio

Enteties

Organization

Person