Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

News from The Echo

Ekot - onsdag 25 mars 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

The political parties in the United States have agreed on a new emergency package to mitigate the effects of corona virus. An emergency package is the equivalent of SEK 20000 billion. Most of the community is now affected during the coronaepidemic, so too baptismal weddings and funerals. This is what Fredrik Hagglund, vicar of Borås, says, mainly so are the funerals that are planned. However, many who do not come who are older and similar or that you feel a bit sick. The board for long now time to switch to summer tires on the car because of the corona crisis. The exception means that studded tyres are allowed to be used two weeks longer, then. Until April 30th. There, the Transport Agency tells the echo.

Audio

Enteties

DateTime

DateTime (DateRange)

DateTime (Duration)

Location

Organization

Other

Person

Quantity (Dimension)

Quantity (Number)

Transcription

Sentiment: 57,52 %

De politiska parterna i usa har kommit överens om ett nytt krispaket för att mildra effekterna av corona virus. Ett krispaketet är på motsvarande 20000 miljarder kr. Det ska bland annat gå till en utbetalning på omkring 30000:- till varje familj. Det mesta i samhället påverkas nu under korona epidemin, så även dop bröllop och begravningar. Så här säger fredrik hägglund, kyrkoherde i borås i huvudsak så genomförs de begravningarna som är planerade. Däremot är ju många som inte kommer som är äldre och liknande eller att man känner sig lite sjuk. Styrelsen för länge nu tiden för att byta till sommardäck på bilen på grund av korona krisen. Undantaget innebär att dubbade däck är tillåtna att användas två veckor längre alltså. Fram till den 30:e april. Där uppger transportstyrelsen för ekot.

Audio

Enteties