Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

News from The Echo

Ekot - onsdag 25 mars 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

S radio number of reports of residential burglaries has decreased in the past two weeks. The biggest decline is in Stockholm County. This is a half. Sven granath is a criminologist and analyst at the police and he believes that the development is related to corona. It becomes more difficult then to carry out the burglaries. It may also be the case that international leagues that account for a lot of these crimes you have found more difficult to move. The trend is visible at the national level and is at its highest in the greater Stockholm area since the turn of the year, reported on average one hundred 50 residential burglaries per week in the region of Stockholm. Last week, only 68 were reported. It's a little early to draw too much conclusions about this, but it's probably not a coincidence that the last two weeks, according to the police. Reported simon and clean. Developments around the new corona virus mean that the State Department decided to temporarily bring some staff and their families home from particularly vulnerable risk areas, according to the list obtained by the echo deals with 21 different countries, most of them in Africa, and construction decisions Assessments. And this should not affect the consular support for those Swedes who can not get home to Sweden. The Tokyo Stock Exchange also rose sharply today in initial trading, up 5 percent, probably in reaction to the sharp rise on Wall Street yesterday and that the Tokyo Olympics were not completely cancelled but were only postponed may also have been interpreted positively by stock market traders echo with jesper henriksson in the studio.

Audio

Transcription

Sentiment: 53,92 %

S radio antalet anmälningar om bostadsinbrott har minskat de senaste två veckorna. Störst är nedgången i stockholms län. Där handlar det om en halvering. Sven granath är kriminolog och analytiker vid polisen och han tror att utvecklingen hänger ihop med korona. Smittan är hemma mer. Det blir svårare då att genomföra bostadsinbrotten. Det kan också vara så att internationella ligor som står för en hel del av de här brotten du har fått svårare att förflytta sig. Alla europeiska länder påverkar statistiken också. Trenden syns på riksnivå och är som allra störst i storstockholmsområdet sedan årsskiftet har i genomsnitt anmält hundra 50 bostadsinbrott i veckan i region stockholm. Förra veckan anmäldes bara 68 stycken. Det är lite tidigt att dra för mycket slutsatser om det här, men det är nog inte en slump att de senaste två veckorna, enligt polisen. Rapporterades simon and ren. Utvecklingen kring det nya korona viruset gör att utrikesdepartementet beslutat att tillfälligt ta hem viss personal och deras familjer från särskilt utsatta riskområden, enligt den lista som ekot fått handlar om 21 olika länder, de flesta i afrika, och byggbeslut bedömningar. Och detta ska inte påverka de konsulära stödet till de svenskar som inte kan ta sig hem till sverige. Tokyobörsen steg kraftigt även idag i den inledande handeln, upp 5 procent, troligen som en reaktion på den kraftiga uppgången på wall street under gårdagen och att tokyo os inte ställdes in helt utan bara sköts upp kan också ha tolkats positivt av börs handlarna ekot med jesper henriksson i studion.

Audio

Enteties

Location

Organization

Person