Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

News from The Echo

Ekot - onsdag 25 mars 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

The spread of the new corona virus means that the State Department decided to temporarily bring home certain staff and their families from particularly vulnerable risk areas are, among other things, several embassies in africa. According to the list that is brief, it is about 21 countries where you now decided that some staff and their family members should go home to Sweden. These are mainly countries in Africa, but also in, for example, Bangladesh, Pakistan, Afghanistan. Ukraine according to buster mirow in my flow, press communicator at the State Department, there are several reasons behind the decision to get our employees to access adequate care. But also these investigate the possibilities affected by provisions that take at short notice. Right now there are a large number of Swedes in 2nd countries. How is it affected by the return of some staff to Sweden? Reported henrika åkerman. Global shipping has come to a standstill as a result of the corona, the pandemic, the echo's rounding to Swedish ports shows that many shipping companies now want to set up their ships in anticipation of better times talking about declines of between 20:50 percent for the vast majority ship transport. And then berths are needed. In the United States, there are now recommendations from the government that anyone who has visited the big city of New York should quarantine themselves for 14 days. That announcement came from the special corona coordinator debora burks. Just over half of all cases in the United States. Over 25,000 come from the metropolitan area.

Audio

Enteties

DateTime

DateTime (Date)

DateTime (Duration)

DateTime (Time)

Location

Organization

Quantity (Number)

Transcription

Sentiment: 54,26 %

Spridningen av den nya corona viruset gör att utrikesdepartementet beslutat att tillfälligt ta hem viss personal och deras familjer från särskilt utsatta riskområden handlar bland annat om flera ambassader i afrika. Enligt den lista som är kortfattat handlar det om 21 länder där du det nu beslutade att viss personal och deras familjemedlemmar ska resa hem till sverige. Det handlar främst om länder i afrika, men också i till exempel bangladesh, pakistan, afghanistan. Ukraina enligt buster mirow i mitt flöde, presskommunikatör på utrikesdepartementet, är det flera skäl som ligger bakom beslutet att få våra medarbetare att få tillgång till adekvat vård. Men också de här utreda möjligheterna som påverkas av bestämmelser som tar med kort varsel. Just nu finns ett stort antal svenskar i 2:a länder. Hur påverkas av att viss personal nu återvänder till sverige? Rapporterade henrika åkerman. Den globala sjöfarten har stannat av kraftigt till följd av corona, pandemin, ekots rundringning till svenska hamnar visar att många rederier nu vill lägga upp sina fartyg i väntan på bättre tider talar om nedgångar på mellan 20:50 procent för de allra flesta fartygstransporter. Och då behövs kajplatser. I usa kommer nu rekommendationer från regeringen om att alla som besökt storstaden new york bör sätta sig själva i karantän under 14 dagar. Det beskedet kom från den särskilda korona koordinatorn debora burks. Drygt hälften av alla fall i usa. Över 25000 kommer från storstadsområdet.

Audio

Enteties

Location