Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

News from The Echo

Ekot - onsdag 25 mars 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 74,46 %

Radio in the corona crisis is now calling on both the Minister for Financial Markets and the Financial Supervisory Authority. Banks to stop this year's dividends to shareholders. Finansinspektionen's head erik thed en. It has been to meet the demand for hmm little that can come from small and medium-sized companies as of now. I have very, very difficult times and so it should be have resilience in that case is that it even worse and then it is good to have capital to cope with any hmm. Problems throughout the Swedish economy do not have enough money here and now it's all right. But we don't know where this is going. Shareholders then who risk their money in with their purchase of shares should not they have something in return? I think it's good for shareholders to be able to give a little. It is something that banks can make money from. It can be good for shareholders and to ensure a good resilience that, for example, you can have the opportunity to borrow on the bond market needs. That's also good thanks. Erik ten interviewed by johan plan public health agency reported on Tuesday more than 2270 cases of corona infection here in Sweden. Large fence in public transport when sl cut back on departures. This is due to sick leave or screw-up drivers. Now it promises that Wednesday will be better. The Moderate party is the transport region council kristoffer tamsons is the most responsible politician for stockholm public transport and has demanded that the company take people in overtime or find 2nd drivers.

Audio

Enteties

DateTime

DateTime (Date)

DateTime (DateRange)

Location

Organization

Other

Person

Quantity (Number)

Quantity (Ordinal)

Transcription

Sentiment: 53,98 %

Radio i corona krisen uppmanar nu både finansmarknadsministern och finansinspektionen. Bankerna att stoppa årets utdelningar till aktieägarna. Finansinspektionens chef erik thed en. Den har varit att möta efterfrågan på hmm lite som kan komma från små och medelstora företag som nu. Jag har väldigt, väldigt svåra tider och så ska det vara ha motståndskraft i det fallet är att det ännu sämre och då är det bra att ha kapital för att klara eventuella hmm. Problem i hela i svensk ekonomi har inte bankerna tillräckligt med pengar här och nu är det ingen fara. Men vi vet ju inte var det här tar vägen. Aktieägarna då som riskerar sina pengar i med sina köp av aktier ska inte de ha något i gengäld? Jag tror att det är bra för aktieägare att vara med att kunna ge lite. Det är någonting som bankerna kan tjäna pengar på. Det kan vara bra för aktieägarna och att säkra en god motståndskraft som man till exempel kan få möjlighet att låna på obligationsmarknaden behöver. Det är också bra tack. Erik ten intervjuad av johan planen folkhälsomyndigheten rapporterade under tisdagen drygt 2270 fall av corona smitta här i sverige. Stort stängsel i lokaltrafiken när sl dragit ner på avgångar. Detta på grund av sjukskrivna eller vabbande chaufförer. Nu lovar man att onsdagen ska bli bättre. Den moderate är trafikregionrådet kristoffer tamsons är den högst ansvarige politikern för storstockholms lokaltrafik och har krävt att företaget tar in folk på övertid eller hittar 2:a chaufförer.

Audio

Enteties

Person