Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

News from The Echo

Ekot - tisdag 24 mars 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

The Swedish Public Health Agency reported a total of 2272 recorded cases of coronal infection here in Sweden. The falls are available in all ages. So far, 36 people have died. The Stockholm region received its biggest increase in 24 hours so far with a further 141 regulations. If the requirements are not met, an activity may be closed. Social Affairs Minister Lena Hallengren says it will affect many entrepreneurs around the country, but is needed to reduce the spread of infection. The Tokyo Olympics are postponed until next year, according to the agreement with Japan. It announced the International Olympic Committees during the day. The Olympic Games were to be held in July and August this year. But that is not the case. The games are postponed and will be held next summer according to the new plan. There were no decisions on financial assistance to Italy or 2nd coronas affected countries after EU finance ministers discussed the issue during the evening. The idea was to use the support fund created during the euro crisis to provide emergency loans to strained economies. The issue will now be passed on to eu heads of state and government who will raise it on Thursday. Witnesses alerted several loud bangs and police found two injured people outside. They've been taken to hospital. The police are investigating this as attempted murder. A small car was reportedly seen leaving the scene after the shooting per henriksson.

Audio

Transcription

Sentiment: 54,76 %

Folkhälsomyndigheten rapporterade under tisdagen totalt 2272 registrerade fall av korona smitta här i sverige. Fallen finns i alla åldrar. Hittills har 36 personer avlidit. Stockholmsregionen fick sin största ökning på ett dygn hittills med ytterligare 141 föreskrifter. Tillåtas om kraven inte uppfylls kan en verksamhet stängas. Socialminister lena hallengren säger att det kommer att påverka många företagare runt om i landet, men behövs för att minska smittspridningen. Os i tokyo flyttas fram till nästa år, enligt den överenskommelse med japan. Det meddelade internationella olympiska kommitt erna under dagen. De olympiska spelen skulle hållits i juli och augusti i år. Men så blir det alltså inte. Spelen skjuts upp och ska enligt den nya planen hållas nästa sommar. Det kom inga beslut om ekonomiskt stöd till italien eller 2:a korona drabbade länder efter att eus finansministrar diskuterade frågan under kvällen. Tanken var att använda den stöd fond som skapades under eurokrisen för att ge nödlån till ansträngda ekonomi. Her frågan skickas nu vidare till eu stats och regeringschefer som tar upp det på torsdag. Vittnen larmade flera kraftiga smällar och polisen hittade två skadade personer utomhus. De har förts till sjukhus. Skadeläget oklart polisen utreder detta som mordförsök. En mindre bil ska ha setts lämna platsen efter skottlossningen per henriksson.

Audio

Enteties

Organization