Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

News from The Echo

Ekot - tisdag 24 mars 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

The feared increase in coronavirus infected in Stockholm has not been seen one according to the public health agency's daily press conference a while ago. We have assistant state epidemiologist Anders Wallensten, if it is so to look at cases in Sweden, we have now passed 2000 today reported 2270 two cases and 36 of them have died. We have one hundred and 15 patients being cared for at the moment and the spread of infection is taking place. In an increasing number of regions of the country the feared increase in the Stockholm area that we have anticipated has not at least occurred yet, although there is a load in the spring, there has not been the large increase in the number of cases in Stockholm. We have a number of measures that we talked about. Hmm. Get it if you travel, then 2nd conditions on that destination is in terms of how you can if you fall ill. What happens then? Can you really take care of yourself or do you need help locally and are there sufficient resources locally in smaller places and the like? And it is deputy state epidemiologist Anders Wallensten, the ski resorts in Sweden will be open during Easter. Johan Karlsson, Director General of the Public Health Agency, announces this. At the same time, he warns of unnecessary travel this Easter and says that everyone planning to travel will have to think about whether it is really worth it. the spread of coronavirus. An assessment of the number of places covered by the new restrictions is concerned. An already hard-hit industry. Summer due to the corona crisis the Swedish Olympic Committee's president mats årjes says in a statement that it is a wise decision that is so k supports. U.S. stock markets have opened sharply upward in initial trading today. Just now, the Dow Jones was at plus five to 3 percent. The Stockholm Stock Exchange has been on the plus side since opening this morning and there it is currently up four come 8 percent. Finally, I would like to see the The weather tonight and tonight gets large parts of the country clear or almost clear with high cloud veils passing by. But in northern Sweden. Sunny in götaland and svealand, but they pass some high moon sweaters that pass in the coastal area of norrland. Where's sun with clouds? The rest of norrland gets cloudy and especially in the mountains villages of rain and snow 5-10 degrees in general. In the mountains lower.

Audio

Transcription

Sentiment: 52,43 %

Den befarade ökningen av coronavirus smittade i stockholm har inte setts en enligt folkhälsomyndighetens dagliga presskonferens för en stund sedan. Vi har biträdande statsepidemiolog anders wallensten, om det är så att titta på fall i sverige så har vi nu passerat 2000 i dag rapporteras 2270 två fall och 36 av dem har avlidit. Vi har hundra 15 patienter som vårdas för tillfället och smittspridning sker. I allt fler regioner i landet den befarade ökning just i stockholmstrakten som vi har räknat med har inte i alla fall inträffat ännu, även om det är belastning på våren så har det inte varit den stora ökningen av antalet fall i stockholm. Vi har ju ett antal åtgärder som vi pratade om. Hmm. Få det om man reser, så är 2:a förutsättningar på det resmålet vad det gäller hur man ska kunna om man insjuknar. Vad händer då? Kan man verkligen ta hand om sig själv eller behöver man hjälp lokalt och finns det då tillräckliga resurser lokalt på mindre ställen och liknande? Och det är biträdande statsepidemiolog anders wallensten, skidanläggningarna i sverige kommer att få hålla öppet under påsk. Där meddelar johan karlsson, generaldirektör på folkhälsomyndigheten. Samtidigt varnar han för onödiga resor i påsk och säger att. Alla som planerar att resa måste ta sig en funderare på om det verkligen är värt det. Från och med i morgon kommer bara bordsservering att vara tillåten på kaféer, restauranger och barer i sverige för att minska spridningen av coronavirus. Ett en bedömning av hur många ställen som de nya restriktionerna berör rör sig om. En redan hårt drabbade bransch. Sommar på grund av corona krisen sveriges olympiska kommitt s ordförande mats årjes säger i ett uttalande att det är ett klokt beslut som är så k ställer sig bakom. Usa börserna har öppnat kraftigt uppåt i den inledande handeln i dag. Nyss låg dow jones på plus fem komma 3 procent. Stockholmsbörsen har legat på plus sedan öppningen i morse och där är det just nu upp fyra komma 8 procent. Till sist. Vädret i kväll och i natt får stora delar av landet klart eller nästan klart med höga molnslöjor som passerar. Men i norrland. Soligt i götaland och svealand, men de passerar en del höga måns tröjor som passerar i norrlands kustland. Varvar sol med moln? Övriga norrland får molnigt och framför allt i fjällen byar av regn och snö 5-10 grader i allmänhet. I fjällen lägre.

Audio

Enteties

Organization

Person