Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

News from The Echo

Ekot - tisdag 24 mars 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

From wuhan in china where the outbreak of corona infection began. I have no new cases reported in five days, but this is doubted by both locals and experts. According to the Chinese email health authority. Recent decisions should not be counted as ill if they do not have any symptoms at the same time. I believe that it should be enough to have been out of a job for 15 days in order to be able to get compensation. The government is preparing measures to get more people to cash in on a ready-made proposal this week. According to plan. The crisis is therefore making the situation acute for small businesses, for example, in terms of wages and rents. Bolund it's obvious that hmm. Small businesses have taken a huge hit from the economic downturn. Hmm, and then it's mainly on hmm. The salary side and on hmm costs for premises that are heavy items for companies and what can be done to provide. That represents an increase of 24 percent since yesterday nearly 40,000 cases of registered corona infected are found in spain and over 2300 have died so far Now at 1 am started a press conference with Social Affairs Minister Lena Hallengren and Director General of the Public Health Agency johan carlson knows live it in the app sl play and on the site sveriges radio. See.

Audio

Enteties

DateTime

DateTime (Date)

DateTime (DateRange)

DateTime (Duration)

DateTime (Time)

Location

Organization

Other

Person

Quantity (Number)

Quantity (Percentage)

Transcription

Sentiment: 54,61 %

Från wuhan i kina där utbrottet av corona smittan började. Jag har inga nya fall rapporterats på fem dagar, men det här betvivlas både av lokalbefolkning och experter. Enligt den kinesiska e hälsomyndigheten. Senaste beslut ska inte personer som har testats och visar sig ha viruset räknas som sjuka om de inte samtidigt har några symptom. Jag anser att det ska räcka med att ha varit utan jobb i 15 dagar för att kunna få ersättning. Regeringen förbereder åtgärder för att fler ska få a kassa ett färdigt förslag ska komma nu i veckan. Enligt planerna. Krisen gör alltså läget akut för inte minst de små företagen till exempel när det gäller löner och hyror. Bolund det är ju uppenbart att hmm. Småföretagen har tagit en väldigt stor smäll av den ekonomiska nedgången. Hmm, och då är det ju framförallt på hmm. Lönesidan och på hmm kostnader för lokaler som är tunga poster för företagen och vad som kan göras för att ge. Det innebär en ökning med 24 procent sedan i går nära 40000 fall av registrerat korona smittade finns i spanien och över 2300 har avlidit hittills Nu kl 1 startade en presskonferens med socialminister lena hallengren och folkhälsomyndighetens generaldirektör johan carlson vet direktsände den i appen sl play och på sajten sveriges radio. SE.

Audio

Enteties

Organization

Person