Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

News from The Echo

Ekot - torsdag 26 mars 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

There will be econews IP two new figures this morning showing that the number of corona patients who receive or have received intensive care has increased in recent days. A total of 176 people are now involved, but the exact number is uncertain as the reporting to the Swedish intensive care register is done with some delay. In several regions of the country there are currently not enough coronal tests to determine whether patients and staff in the infected causes are, among other things, a lack of the chemicals needed to analyse the tests. The Echo's review shows that suppliers prioritize larger markets outside sweden. In order to speed up the development of a vaccine against coronavirus one, the requirements may change for the companies where the research is ongoing. These include simplifying certain animal experiments and increasing cooperation between researchers. All international air traffic to and from Russia is stopped as part of new measures against the coronavirus. According to the Russian Government, the decision entered into force tomorrow Friday and applies to all scheduled and charter flights. The Red Cross opens a telephone line for those who feel anxious and want to talk to someone about the corona crisis, psychologists. 1st aid. The purpose of the telephone lines is not to make medical assessments. Today, götaland and svealand get mostly sunny weather in southern norrland first overcast with rain and snow but during the afternoon cleared up in northern norrland where there will be sunny weather in the mountains, snow gusts can occur Echo's news in the studio people vaccine now continues.

Audio

Enteties

DateTime

DateTime (Date)

DateTime (DateRange)

DateTime (DateTimeRange)

DateTime (TimeRange)

Location

Organization

Other

Quantity (Number)

Quantity (Ordinal)

Transcription

Sentiment: 54,13 %

Det blir ekonyheter IP två nya siffror nu på morgonen visar att antalet corona patienter som får eller har fått intensivvård har ökat de senaste dagarna. Totalt rör det sig nu om 176 personer, men det exakta antalet är osäkert eftersom inrapporteringen till svenska intensivvårdsregistret sker med viss fördröjning. I flera av landets regioner finns i dag inte tillräckligt många korona tester för att kunna avgöra om patienter och personal i smittade orsakerna är bland annat brist på de kemikalier som behövs för att analysera testerna. Ekots granskning visar att leverantörerna prioriterar större marknader utanför sverige. För att skynda på utvecklingen av ett vaccin mot coronavirus ett kan kraven komma att ändras för de bolag där forskningen pågår. Det handlar bland annat om att förenkla vissa djurförsök och att öka samarbetet mellan forskarna. All internationell flygtrafik till och från ryssland stoppas som en del i nya åtgärder mot korona viruset. Enligt den ryska regeringen trädde beslutet i kraft i morgon fredag och gäller alla reguljär och charterflyg. Röda korset öppnar en telefonlinje för dem som känner oro och vill prata med någon om korona krisen, psykologer. 1:a hjälpen. Syftet med telefonlinjerna är inte att göra medicinska bedömningar. I dag får götaland och svealand mest soligt väder i södra norrland först mulet med regn och snö men under eftermiddagen klarnade upp i norra norrland där blir det soligt väder i fjällen kan snöbyar förekomma Ekots nyheter i studion folk vaccin nu fortsätter.

Audio

Enteties