Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

News from The Echo

Ekot - torsdag 26 mars 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 9,26 %

Each EKTP two as a result of the corona crisis, police notice an increase in the number of internet-related sex crimes against children. These are both perpetrators who are more active in their dealings with children in order to sexually exploit them and that they share more pictures and videos of abuse online. In order to speed up the development of a vaccine against coronavirus one, the requirements may change for the companies where the research is ongoing. These include simplifying certain animal experiments and increasing cooperation between researchers. Jonas vikman of the Pharmaceutical Industry Association tells the echo that it can still take several years to get a ready-made vaccine. In several regions of the country there are currently not enough coronal tests to determine whether patients and staff are infected. The reason is, among other things, a lack of chemicals needed to analyze the tests. The Echo's review shows that suppliers prioritize larger markets in 2nd countries. In order to stop the spread of the corona virus in finland, the country's government has decided to put the province of Uusimaa, where the capital of Helsinki is quarantined. The reason is that it is the region with the most infected with certain exceptions such as the population. For example, for commercial traffic, travel to and from the area is prohibited. In the United States, the Senate has now approved a comprehensive aid package that is supposed to mitigate the economic effects of the corona virus. In the case of a support package of around SEK 20000 billion, they include loan guarantees for companies, emergency aid for hospitals and once one-off payments. Crowns to those on low incomes.

Audio

Enteties

DateTime

DateTime (Date)

DateTime (DateRange)

DateTime (Duration)

Location

Organization

Other

Person

Quantity (Number)

Transcription

Sentiment: 53,86 %

Varje EKTP två som en följd av korona krisen märker polisen en ökning av antalet internetrelaterade sexualbrott mot barn. Det handlar både om förövare som är mer aktiva i sina kontakter med barn för att utnyttja dem sexuellt och att de via nätet delar fler bilder och filmer på övergrepp. För att skynda på utvecklingen av ett vaccin mot coronavirus ett kan kraven komma att ändras för de bolag där forskningen pågår. Det handlar bland annat om att förenkla vissa djurförsök och att öka samarbetet mellan forskarna. Jonas vikman på läkemedelsindustriföreningen säger till ekot att ändå kan ta flera år att få fram ett färdigt vaccin. I flera av landets regioner finns i dag inte tillräckligt många korona tester för att kunna avgöra om patienter och personal i smittade. Orsaken är bland annat brist på de kemikalier som behövs för att analysera testerna. Ekots granskning visar att leverantörerna prioriterar större marknader i 2:a länder. För att stoppa spridningen av corona viruset i finland har landets regering beslutat att sätta landskapet nyland, där huvudstaden helsingfors ligger i karantän. Anledningen är att det är den regionen som har flest antal smittade med vissa undantag som tex. Till exempel för yrkestrafik blir resor till och från området förbjudna. I usa har senaten nu godkänt ett omfattande stödpaket som är tänkt att mildra de ekonomiska effekterna av corona viruset. När handlar om ett stödpaket på motsvarande omkring 20000 miljarder kr. De innehåller bland annat lånegarantier till företag, akut hjälp till sjukhus och en gång engångs utbetalningar. Kronor till dem med låg inkomst.

Audio

Enteties

Person