Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

News from The Echo

Ekot - torsdag 26 mars 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

in new figures this morning shows that the number of coronal patients in Sweden who receive or have received intensive care has increased in recent days in total, about 176 people have now the exact number is uncertain because the reporting takes place with some delay as a as a result of the corona crisis, the police are noticing the increased amount of sexual crimes against children online is both about more active in their dealings with children and paedophiles who online share pictures and videos of abuse to stop the spread of the corona. In Finland, the country's government has decided to quarantine the province of Uusimaa, where the capital helsinki is quarantined. The reason is that it is the region with the highest number of infected people in Finland with some exceptions, travel to and from the area. The health care means that the Swedish Work Environment Authority is now investigating the possibility of approving equipment that is not seen marked. Normally, protective equipment must meet eus health and safety requirements. But the corona crisis makes that even not see is noticed. Equipment can be used temporarily in several regions, there are currently not enough coronas. Suppliers prioritize larger markets than the Swedish one. In order to speed up the development of a vaccine against the grey virus, the requirements may change for the companies involved in research into vaccines. This includes simplifying certain animal testing. In addition, an increased cooperation is planned between the researchers and then it is time for the financial echo and we start the broadcast.

Audio

Enteties

DateTime

DateTime (DateRange)

DateTime (DateTimeRange)

Location

Organization

Other

Quantity (Number)

Transcription

Sentiment: 54,27 %

i nya siffror nu på morgonen visar att antalet korona patienter i sverige som får eller har fått intensivvård har ökat under de senaste dagarna totalt rörde sig nu om 176 personer det exakta antalet är osäkert eftersom inrapporteringen sker med viss fördröjning som en följd av korona krisen märker polisen är den ökade mängd sexualbrott mot barn via nätet handlar både om Mer aktiva i sina kontakter med barn och pedofiler som via nätet delar bilder och filmer på övergrepp för att stoppa spridningen av koronan. I finland har landets regering beslutat att sätta landskapet nyland, där huvudstaden helsingfors ligger i karantän. Anledningen är att det är den region som har flest antal smittade i finland med vissa undantag blir resor till och från området. Vården gör att arbetsmiljöverket nu utreder möjligheten att godkänna utrustning som inte är se märkt. Normalt ska skyddsutrustning uppfylla eus hälso och säkerhetskrav. Men korona krisen gör att även icke se är märkt. Utrustning kan få användas tillfälligt i flera regioner finns det i dag inte tillräckligt många korona. Leverantörer prioriterar större marknader än den svenska. För att skynda på utvecklingen av ett vaccin mot gråna viruset kan kraven komma att ändras för de bolag som sysslar med forskning kring vaccin. Det handlar bland annat om att förenkla vissa djurförsök. Dessutom planeras ett utökat samarbete mellan forskarna och då är det dags för ekonomiekot och vi börjar sändningen.

Audio

Enteties