Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

News from The Echo

Ekot - torsdag 26 mars 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 15,16 %

The Uhrberg crisis also marks the increase in the number of internet-related sexual crimes against children. These are both perpetrators who are more active in their dealings with children in order to sexually exploit them and that they share images and films more widely online. Coronavirus. Has the government there decided to put the province of uland where the capital helsinki is quarantined. The reason is that it is the region with the highest number of infected people with certain exceptions, such as commercial traffic, travel to and from the region is banned. In order to speed up the development of a vaccine against the coronal virus, the requirements may change for the companies in which it is being researched. These include simplifying certain animal experiments and increasing cooperation between researchers. In the United States, the Senate has now approved a comprehensive aid package that is meant to mitigate the economic effects of coronavirus. A support package of approximately SEK 20 billion. Which includes, among other things, loan guarantees for companies, emergency assistance to hospitals and one-off payments of around 12000: - to those on low incomes. Now there is a vote in the House of Representatives. In many regions of the country there are currently not enough coronal tests to determine whether patients and staff have been infected. The reason is, among other things, a lack of chemicals needed to analyze these tests, according to a review carried out by the echo. Suppliers prioritize larger markets than the one in Sweden. Time for economics?

Audio

Enteties

DateTime

DateTime (DateRange)

Location

Organization

Other

Quantity (Dimension)

Quantity (Number)

Transcription

Sentiment: 54,27 %

Uhrberg krisen märker polisen även ökning av antalet internetrelaterade sexualbrott mot barn. Det handlar både om förövare som är mer aktiva i sina kontakter med barn för att utnyttja dem sexuellt och att de delar bilder och filmer i högre omfattning på nätet. Coronavirus. Har regeringen där beslutat att sätta landskapet nyland där huvudstaden helsingfors ligger i karantän. Anledningen är att det är den region som har flest antal smittade med vissa undantag som till exempel yrkestrafik blir resor till och från regionen förbjudna. För att skynda på utvecklingen av ett vaccin mot korona viruset kan kraven komma att ändras för de bolag där det forskas. Det handlar bland annat om att förenkla vissa djurförsök och att öka samarbetet mellan forskare. I usa har senaten nu godkänt ett omfattande stödpaketet som är tänkt att mildra de ekonomiska effekterna av coronavirus. Ett stödpaket på motsvarande omkring SEK 20 miljarder. Som innehåller bland annat lånegarantier till företag, akut hjälp till sjukhus och engångs utbetalningar på omkring 12000:- till de med låga inkomster. Nu återstår en omröstning i representanthuset. I flera av landets regioner finns i dag inte tillräckligt många korona tester för att kunna avgöra om patienter och personal har smittats. Orsaken är bland annat brist på de kemikalier som behövs för att analysera de här testerna, visar en granskning som ekot har gjort. Leverantörerna prioriterar större marknader än den i sverige. Dags för ekonomi?

Audio

Enteties

Person