Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

News from The Echo

Ekot - onsdag 25 mars 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 10,85 %

Hmm? 18 people have died of coronavirus one to Stockholm. Just for the last 24 hours. The increase in confirmed cases is strong and if the situation worsens, health care will go up in a state of emergency. They said health director björn eriksson at a press conference a while ago. We have a thousand 70 people who are infected in the last 24 hours, it has increased by 300 patients are treated in hospitals with 64 more than for 24 hours 65 patients are cared for department in case of disease, patients and patients have died. My thoughts go out to the close friends. The regional health management that was gathered on 7 February to work on health care 19. Economics is still at the second highest of our standby. The strengthening situation is getting worse. Disaster situation these bear eriksson, health director for the region of Stockholm in italy, 680 three people have died as a result of coronavirus one in the last 24 hours. That's what the Institute for Civil Protection announces. But that's the number of dead. The party and the Liberals presented a new aid package to the country's small and medium-sized enterprises today. This includes, among other things, a temporary reduction in social security contributions and the possibility for small businesses to defer VAT payments. A state loan guarantee is also proposed where the state guarantees 70% of new loans from the banks. The Riksdag Finance Committee wants to extend the system for short-term layoffs introduced in response to the corona crisis. Under the current proposal, workers belonging to the employer's family cannot benefit from the new crisis support. But reportedly to the echo, who wants the Finance Committee to remove that restriction. Me and Helena Boström.

Audio

Enteties

DateTime (Date)

DateTime (DateTimeRange)

DateTime (Duration)

Location

Organization

Other

Person

Quantity (Dimension)

Quantity (Number)

Quantity (Ordinal)

Quantity (Percentage)

Transcription

Sentiment: 53,94 %

Hmm? 18 människor har dött av coronavirus ett till stockholm. Bara det senaste dygnet. Ökningen av bekräftade fall är kraftig och om läget förvärras kommer vården att gå upp i katastrofläge. De sa hälso och sjukvårdsdirektör björn eriksson på en pressträff för en stund sedan. Vi har tusen 70 personer som är smittade de senaste dygnen har det ökat med. 300 patienter vårdas på sjukhus med 64 fler än för ett dygn 65 patienter vårdas avdelning vid sjukdom, patienter och patienter har avlidit. Mina tankar går till de närstående vänner. Den regionala sjukvårdsledning som varit samlat den 7 februari för att arbeta med vården 19. Ekonomi är fortfarande kvar i den näst högsta av våra beredskapsläge. Förstärkningsläge utvecklingen förvärras. Katastrofläge dessa björn eriksson, hälso och sjukvårdsdirektör för region stockholm i italien, har 680 tre personer dött till följd av coronavirus ett det senaste dygnet. Det meddelar institutet för civilskydd. Men det är antalet döda. Partiet och liberalerna lade fram ett nytt stödpaket till landets små och mellanstora företag i dag. I det ingår bland annat en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifterna och att små företag ska kunna skjuta upp momsinbetalningar. En statlig lånegaranti föreslås också där staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna. Riksdagens finansutskott vill utvidga systemet för kort tids permittering som införs med anledning av corona krisen. Enligt det nuvarande förslaget kan arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj inte får del av de nya krisstödet. Men enligt uppgift till ekot, som vill finansutskottets ta bort den begränsningen. Jag och helena boström.

Audio

Enteties