Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

News from The Echo

Ekot - onsdag 25 mars 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

In the United States, there is now a political agreement on a new emergency package to mitigate the effects of the coronal pandemic. The emergency package is equivalent to SEK 20,000 billion and includes grants of approximately 30,000 SEK to most families in the country, writes the Washington Post. The package is expected to be voted through. The number of reports of residential burglaries has decreased in the last two weeks in Sweden. The decrease is most visible in the Stockholm region, where it is a question of halving. One explanation according to the police may be that more people are staying at home because of the crown outbreak and that international theft gangs have more difficulty getting into Sweden. U they bring home Swedish embassy staff and their families from a number of particularly vulnerable countries, according to the list that the echo has received concerned Swedish embassies in 21 different countries, most of them in africa. Stockholm's public transport service will not return to normal traffic today. This is despite massive criticism from politicians travelers and the Public Health Agency because of the congestion that has occurred on some bus routes. According to sl, more buses are being deployed today, but not everywhere. The National Transportation Safety Board is extending the time to switch to summer tires due to the corona crisis. The exception means that studded tyres are allowed to be used two weeks longer than normal until April 30 in afghanistan, several people were killed today when gunmen early this morning stormed a psychic temple in the capital kabul. Who was behind the attack is still unclear.

Audio

Enteties

DateTime

DateTime (Date)

DateTime (DateRange)

DateTime (DateTimeRange)

DateTime (Duration)

Location

Organization

Other

Person

Quantity (Currency)

Quantity (Dimension)

Quantity (Number)

Transcription

Sentiment: 54,33 %

I usa finns nu en politisk överenskommelse om ett nytt krispaket för att lindra effekterna av korona pandemin. Krispaketet ligger på motsvarande SEK 20000 miljarder och innehåller bland annat bidrag på ungefär 30000:- till de flesta familjer i landet, skriver washington post. Paketet väntas röstas igenom. Antalet anmälningar om bostadsinbrott har minskat de senaste två veckorna i sverige. Allra tydligast syns minskningen i stockholmsregionen där det handlar om en halvering. En förklaring enligt polisen kan vara att fler stannar hemma på grund av krona utbrottet och att internationella stöldligor har svårare att ta sig in i sverige. U de plockar hem svensk ambassadpersonal och deras familjer från en rad särskilt utsatta länder, enligt den lista som ekot har fått berörs svenska ambassader i 21 olika länder, de flesta i afrika. Storstockholms lokaltrafik sl kommer inte att återgå till normal trafik idag. Detta trots massiv kritik från politiker resenärer och folkhälsomyndigheten på grund av den trängsel som uppstått på vissa busslinjer. Enligt sl sätts fler bussar in i dag, men inte överallt. Transportstyrelsen förlänger tiden för att byta till sommardäck på grund av corona krisen. Undantaget innebär att dubbdäck är tillåtna att användas två veckor längre än normalt fram till den 30:e april i afghanistan dödades flera människor i dag när beväpnade män tidigt i morse stormade ett psykiskt tempel i huvudstaden kabul. Vilka som låg bakom attacken är fortfarande oklart.

Audio