Note: Most of the information below is automatically extracted and/or translated by the AI in Azure Cognitive Services. It's based on the the information provided by Swedish Radio API. It is not verified by any human and there will most likely be inaccuracies compared to the source.

News from The Echo

Ekot - tisdag 24 mars 2020

Here you can hear news from The Swedish Radio's Eco editorial team. Latest news from all over the world - 24 hours a day, 24 hours a day, 7 days a day.

Read full article

Original audio

Original locale: sv-SE

Extracted information

Transcription

Sentiment: 50,00 %

It is proposed to the government that restaurants pubs, nightclubs and caf er are no longer allowed to serve guests. But you still get to sell food for takeaway. The aim is to limit the spread of infection. According to the proposal, the restaurants will remain closed until the last of May, the Prime Minister of Finland, who expects the proposal to enter into force in the coming week. After being infected with the corona virus. This means that the death toll is increasing again after the last two days have fallen. The number of cases of infection detected in Italy increased during the day to almost 60 9201 increase by 8 percent compared to the day before the clinic in lund. Right now measurements to get answers on about coronavirus. The most jakob löndahl is an associate professor is sold-out technology at Lund University. There are a lot of questions about how this virus is spreading right now. There are hmm little dates that show that this we, hmm. But there is basically no data that shows how much. But the knowledge about whether the virus survives in airy, thus small measurements are now made together with health care hygiene in the region of Skåne and the researchers have previously made similar measurements and winter vomit. The virus using three different measuring instruments measures measured the air in patient rooms corridors and public areas in the first hand at the infection clinic in lund. Make some decisions about infection control by they hmm, there will be more informed decisions. For example, I hope to say one when and where there are most, viruses in the air and when you might have to have more denser respiratory protection at lund university reporter petra curfew over 100000000 people should stay at home for three weeks. The measures shall be valid for 21 days. Several states have already imposed strict restrictions on everyday life. The police were alerted this evening to the old one-stage in southern Stockholm after several people heard bangs at the scene, two people were found with incredible gunshot wounds and they are taken care of by medical staff.

Audio

Enteties

DateTime

DateTime (Date)

DateTime (DateRange)

DateTime (DateTimeRange)

DateTime (Duration)

DateTime (Set)

Location

Organization

Other

Phone_Number

Quantity (Number)

Quantity (Ordinal)

Quantity (Percentage)

Transcription

Sentiment: 53,24 %

Man föreslår regeringen att restauranger pubar, nattklubbar och caf er inte längre får servera gäster. Men du får fortfarande sälja mat för avhämtning. Syftet är att begränsa smittspridningen. Enligt förslaget ska krogarna förbli stängda till den sista maj finlands statsminister sanna malin räknar med att förslaget träder i kraft den kommande veckan. Efter att ha smittats av corona viruset. Det innebär att dödstalet ökar igen efter att de senaste två dagarna har sjunkit. Antalet konstaterade fall av smittan i italien ökade under dygnet till närmare 60 9201 ökning med 8 procent mot dygnet före kliniken i lund. Just nu mätningar för att få svar på om coronavirus. De mest jakob löndahl är docent är utsåld teknologi vid lunds universitet. Det finns jättemycket frågor kring hur det här viruset sprids just nu. Det finns hmm lite datum som visar att det här vi, hmm. Men det finns i princip ingen data som visar hur mycket. Men kunskapen kring om viruset överlever i luftig, alltså liten mätningarna görs nu tillsammans med vårdhygien i region skåne och forskarna har tidigare gjort liknande mätningar och vinter kräk. Viruset med hjälp av tre olika mätinstrument mäts luften i patientrum korridorer och allmänna utrymmen i 1:a hand på infektionskliniken i lund. Ta vissa beslut kring smittskydd genom att de hmm, det blir mer informerade beslut. Till exempel hoppas jag kunna säga en när och var det finns mest, virus i luft och när man i så fall kanske måste ha tätare andningsskydd vid lunds universitet reporter petra utegångsförbud över 1000000000 människor ska stanna hemma i tre veckor. Åtgärderna ska gälla i 21 dagar. Flera delstater har sedan tidigare infört strikta begränsningar av vardagslivet. Polisen larmades i kväll till gamla enskede i södra stockholm efter att flera personer hört smällar på platsen påträffades två personer med otroliga skottskador och de tas om hand av sjukvårdspersonal.

Audio

Enteties

Organization